Znaleziono 110 artykułów

Józef M. Dołęga

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo od Redakcji Józef M. Dołęga s. 3
Od Redakcji Józef M. Dołęga Wojciech Nowacki s. 3-4
Słowo wstępne Józef M. Dołęga Zbigniew Łepko s. 5-6
Słowo wstępne Józef M. Dołęga Zbigniew Łepko s. 5-6
Słowo wstępne Józef M. Dołęga Zbigniew Łepko s. 5-6
Słowo wstępne Józef M. Dołęga Zbigniew Łepko s. 5-6
Potrzeba ekofilozofii w perspektywie chrześcijańskiej Józef M. Dołęga s. 19-26
Ruch a dynamizm: uwagi na marginesie koncepcji R. J. Boškovića Józef M. Dołęga s. 36-46
Problematyka informacji w ujęciu systemowym Józef M. Dołęga s. 65-72
Filozofia nauk o ochronie środowiska i kultura ekologiczna Józef M. Dołęga s. 67-79
Ekofilozofia - nauka na progu XXI wieku Józef M. Dołęga s. 69-81
Analiza pojęcia symbolu Józef M. Dołęga s. 77-95
Filozofia religii na XX Światowym Kongresie Filozofii Józef M. Dołęga s. 79-82
Wspomnienia Roman Bartnicki Maciej Bała Józef M. Dołęga Mieczysław Gogacz Ludwik Kostro Jan Krokos Anna Latawiec Ewa Podrez Adam Stopa Paweł Szczepkowski Roman Tomanek Jan Uchwat Ireneusz Werbiński Zbigniew Łepko Danuta Ługowska s. 112-137
Słowo o informacji Józef M. Dołęga s. 135-152
Poznawanie relacji przez człowieka a zagadnienie hominizacji według K. Kłósaka Józef M. Dołęga s. 139-148
"The Philosophy of Science of Ruder Bošković — Proceeding of the Symposium of the Institute of Philosophy and Theology", Zagreb 1987 : [recenzja] Józef M. Dołęga s. 145-147
Z zagadnień ekofilozofii Józef M. Dołęga s. 153-164
"Materiały II Ogólnopolskiej Konferencji Ochrona środowiska w nauczaniu i wychowaniu", red. M.R. Dudzińska i L. Pawłowski, Lublin 1993 : [recenzja] Józef M. Dołęga M.R. Dudzińska (aut. dzieła rec.) L. Pawłowski (aut. dzieła rec.) s. 156-159
"Prawidłowości dynamiczne i statystyczne w fizyce", G. J. Miakiszew, Warszawa 1976 : [recenzja] Józef M. Dołęga G. J. Miakiszew (aut. dzieła rec.) s. 169-172
"Dynamiczna ekspansja Kosmosu: powstanie, rozwój i koniec Wszechświata", J. J. Knappik, Londyn 1976 : [recenzja] Józef M. Dołęga J.J. Knappik s. 172-174
"Grundprobleme Menschlichen Nachdenkens. Eine Einführung in modernes Philosophieren", Hugo Staudinger, Wolfgang Behler, Freiburg-Basel-Wien 1984 : [recenzja] Józef M. Dołęga Wolfgang Behler (aut. dzieła rec.) Hugo Staudinger (aut. dzieła rec.) s. 178-180
"Kosmologia Alberta Einsteina i jej filozoficzne uwarunkowania", J. Turek, Lublin 1982 : [recenzja] Józef M. Dołęga J. Turek (aut. dzieła rec.) s. 183-185
"Filozofia człowieka — studia i szkice", L. Wciórka, Warszawa 1982 : [recenzja] Józef M. Dołęga L. Wciórka (aut. dzieła rec.) s. 185-186
"Narzędzie i znak w rozwoju dziecka", L. S. Wygotski, tłum. B. Grell,, Warszawa 1978 : [recenzja] Józef M. Dołęga L. S. Wygotski (aut. dzieła rec.) B. Grell (tłum.) s. 185-187
"Fragmenty filozoficzne, seria 4: Logika, praktyka, etyka, przesłanie filozofii Tadeusza Kotarbińskiego, księga pamiątkowa ku uczczeniu osiemdziesięciotlecia filozofii Tadeusza Kotarbińskiego", red. W. Gasparski, A. Strzałecki, Warszawa 1991 : [recenzja] Józef M. Dołęga W. Gasparski (aut. dzieła rec.) A. Strzałecki (aut. dzieła rec.) s. 196-197
"Ewolucja kosmosu i kosmologii", Heller M., Warszawa 1983 : [recenzja] Józef M. Dołęga Heller M. (aut. dzieła rec.) s. 199-200
Zagadnienia kreacjonizmu w ujęciu Kazimierza Kłósaka Józef M. Dołęga s. 201-217
Z problematyki filozofii fizyki Czesława Białobrzeskiego Józef M. Dołęga s. 202-204
"Problemi epistemologici della psicologia, a cura di Giovanni Siri", Milano 1976 : [recenzja] Józef M. Dołęga s. 213-215
Współczesne interpretacje kreacjonizmu Józef M. Dołęga s. 217-234
"Elementy filozofii", Antoni B. Stępień, Lublin 1980 : [recenzja] Józef M. Dołęga Antoni B. Stępień (aut. dzieła rec.) s. 221-222
"Strukturalna jedność świata", M. Tempczyk, Warszawa 1981 : [recenzja] Józef M. Dołęga M. Tempczyk (aut. dzieła rec.) s. 221-222
"Równoważenie struktur poznawczych - Centralny problem rozwoju", J. Piaget, Warszawa 1981 : [recenzja] Józef M. Dołęga J. Piaget (aut. dzieła rec.) s. 222-224
"Zarys filozofii przyrody ożywionej", red. S. Mazierski, Lublin 1980 : [recenzja] Józef M. Dołęga S. Mazierski (aut. dzieła rec.) s. 223-227
"Satelitarne metody badania środowiska przyrodniczego", B. W. Winogradow, Warszawa 1983 : [recenzja] Józef M. Dołęga B. W. Winogradow (aut. dzieła rec.) s. 223-226
Ruch i dynamizm a struktura materii : (w 200-tną rocznicę śmierci R. J. Boškovića) Józef M. Dołęga s. 225-234
Problem filozofii narodowej według Bolesława J. Gaweckiego Józef M. Dołęga s. 227-241
Człowiek i jego relacje : sprawozdanie z dyskusji poświęconej książce Mieczysława Gogacza "Człowiek i jego relacje" Józef M. Dołęga Mieczysław Gogacz (aut. dzieła rec.) s. 229-230
"Mowa: przegląd problematyki dla psychologów i pedagogów", W. Tłokiński, Warszawa 1982 : [recenzja] Józef M. Dołęga W. Tłokiński (aut. dzieła rec.) s. 231-234
Sprawozdanie z sesji naukowej poświęconej wybranym zagadnieniom teleologicznej interpretacji przyrody Józef M. Dołęga s. 231-233
Wprowadzenie w problematykę sympozjum Józef M. Dołęga s. 233-234
Z empirycznej fenomenologii ruchu Józef M. Dołęga s. 235-255
Sprawozdanie z sympozjum poświęconego Kongresowi Eucharystycznemu i III wizycie duszpasterskiej Jana Pawła II w Polsce Józef M. Dołęga s. 236-239
"Im Augenblick der Schöpfung - Physik des Urknalls. Von der Planck - Zeit bis heute,", J. S. Trell, 1984 : [recenzja] Józef M. Dołęga James S. Trell (aut. dzieła rec.) s. 236-237
"Semenenki koncepcja filozofii jako racjonalnego poznania", T. Kaszuba, Rzym 1985 : [recenzja] Józef M. Dołęga Tadeusz Kaszuba (aut. dzieła rec.) s. 238-239
Status epistemologiczny i metodologiczny sozologii Józef M. Dołęga s. 239-250
"Australopitekalna koncepcja antropogenezy- studium historyczno-krytyczne", Bernard Hałaczek, Warszawa 1982 : [recenzja] Józef M. Dołęga Bernard Hałaczek (aut. dzieła rec.) s. 241-242
Sprawozdanie z Konferencji: Między filozofią a historią nauki, Poznań, 15-16.09.1994 r Józef M. Dołęga s. 242-243
"Wartość poznania- szkice z współczesnej teorii nauki", Borys G. Kuzniecow, Wrocław 1982 : [recenzja] Józef M. Dołęga Borys G. Kuzniecow (aut. dzieła rec.) s. 242-245
Podstawy teologiczne w ekologii Józef M. Dołęga s. 245-258
Sprawozdanie z sympozjum poświęconego wybranym zagadnieniom języka naukowego, ATK, 24 lutego 1975 Józef M. Dołęga Tadeusz Klimski s. 245-248
[Po wygłoszonych wykładach...] Józef M. Dołęga s. 246-247
Sprawozdanie z sympozjum poświęconego pamięci ks. prof. Kazimierza Kłósaka Józef M. Dołęga s. 247
Sprawozdanie z posiedzeń Katedry Filozofii Przyrody Józef M. Dołęga s. 247-252
Sprawozdanie z konferencji naukowej poświęconej książce: Aby poznać Boga i człowieka, cz. I: O Bogu dziś, red. B. Bejze, wyd. Sióstr Loretanek, Warszawawa 1974, ATK, 10 marca 1975 Józef M. Dołęga s. 248-250
Zagadnienie antroposfery a problem ochrony naturalnego środowiska życia Józef M. Dołęga s. 253-260
Słowo Dziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej ATK na pogrzebie Ś.P. prof. dra hab. Szczepana Witolda Ślagi, Limanowa, 20,XII.1995 r. Józef M. Dołęga s. 258-259
"Człowiek w zagrożonym środowisku, Z podstawowych zagadnień sozologii", J. Dołęga, Warszawa 1993 : [recenzja] Jerzy Niemiec Józef M. Dołęga (aut. dzieła rec.) s. 260-261
"Elementarz metafizyki", M. Gogacz, Warszawa 1987 : [recenzja] Józef M. Dołęga Mieczysław Gogacz (aut. dzieła rec.) s. 265-267
"Znaczenie i prawda : rozprawy semiotyczne", pod red. Jerzego Pelca, Warszawa 1994 : [recenzja] Józef M. Dołęga Jerzy Pelc (aut. dzieła rec.) s. 270-272
Z zagadnień metateoretycznych i merytorycznych ekofilozofii Józef M. Dołęga s. 270-278
Zagadnienia ekologiczne w problematyce teologicznej Józef M. Dołęga s. 277-286
"Grundprobleme menschlichen Nachdenkens - Eine Einführung in modernes Philosophieren", H. Staudinger, W. Behler, Freiburg im Breisgau 1984 : [recenzja] Józef M. Dołęga Wolfgang Behler (aut. dzieła rec.) Hugo Staudinger (aut. dzieła rec.) s. 277-279
Zarys empirycznej fenomenologii człowieka Józef M. Dołęga s. 283-300
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej ATK : sprawozdanie Dziekana WFCH ATK (1993-1996) wygłoszone na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 2 VII 1996 Józef M. Dołęga s. 285-288
Z podstawowych zagadnień języka Józef M. Dołęga s. 291-308
Antropologiczne aspekty w pielgrzymim nauczaniu Jana Pawła II Józef M. Dołęga s. 293-296
Z zagadnień filozofii nauk ekologicznych Józef M. Dołęga s. 295-306
"Znak - język - symbol. Zpodstawowych zagadnień komunikacji", Józef M. Dołęga, Warszawa 1991 : [recenzja] Mieczysław Gogacz Józef M. Dołęga (aut. dzieła rec.) s. 298-299
"Filozofia nauki - wprowadzenie", Michał Heller, Kraków 1992 : [recenzja] Józef M. Dołęga Michał Heller (aut. dzieła rec.) s. 304-305
"U progu ludzkości - podręcznik przyrodniczej antropogenezy", Bernard Hałaczek, Warszawa 1991 : [recenzja] Józef M. Dołęga Bernard Hałaczek (aut. dzieła rec.) s. 305-306
Z podstawowych zagadnień komunikacji Józef M. Dołęga s. 305-316
Wokół publikacji książkowych z filozofii Boga Józef M. Dołęga s. 306-309
Sprawozdanie z sesji naukowych profesorów Wyższych Seminariów Duchownych Białegostoku, Drohiczyna, Łomży i Siedlec odbytych w 1989 roku Józef M. Dołęga s. 309-311
Sprawozdanie z Sympozjum Filozoficznego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży Józef M. Dołęga s. 311-312
Sprawozdanie z pracy Redakcji "Studia Teologiczne" w latach 1983-1989 Józef M. Dołęga s. 312-313
"Symetria i jej funkcja poznawcza w fizyce", H. Piersa, Lublin 1989 : [recenzja] Józef M. Dołęga Henryk Piersa (aut. dzieła rec.) s. 319-320
Z zagadnień epistemologicznych sozologii systemowej Józef M. Dołęga s. 321-329
Epistemologiczne zagadnienia sozologii Józef M. Dołęga s. 325-332
Zasady cywilizacji życia, pokoju i miłości w ujęciu Jana Pawła II Józef M. Dołęga s. 333-355
"Z ambony i nie z ambony", B. Dembowski, Warszawa 1983 : [recenzja] Józef M. Dołęga Bronisław Dembowski (aut. dzieła rec.) s. 333-334
"Człowiek - Kultura - Uniwersytet", M. A. Krąpiec, wybór i oprac. A. Wawrzyniak, Lublin 1982 : [recenzja] Józef M. Dołęga Mieczysław Albert Krąpiec (aut. dzieła rec.) Andrzej Wawrzyniak (aut. dzieła rec.) s. 334-335
Sprawozdanie z sympozjum filozoficznego na temat "Filozofia na VI Polskim Zjeździe Filozoficznym w Toruniu" [wprowadzenie] Józef M. Dołęga s. 357
Etyczne i moralne wątpliwości współczesnej ekologii Józef M. Dołęga s. 361-375
Sprawozdanie z konferencji naukowych księży profesorów Wyższych Seminariów Duchownych Białegostoku, Drohiczyna, Łomży i Siedlec Józef M. Dołęga s. 363-366
Nowe czasopismo filozoficzne : "Studia Epistemologiczne" Józef M. Dołęga s. 366-368
"Życie w ludzkich rękach - podstawowe zagadnienia bioetyczne", Wojciech Bołoz, Warszawa 1997 : [recenzja] Józef M. Dołęga Wojciech Bołoz (aut. dzieła rec.) s. 367
Filozofia nauki Rudjera Józefa Boškoviča Józef M. Dołęga s. 368-370
Konferencje naukowe 1997/98 Józef M. Dołęga s. 369
Ekofilozofia i bioetyka na VI Polskim Zjeździe Filozoficznym Józef M. Dołęga s. 371-372
Sprawozdanie z konferencji naukowych w roku akademickim 1991/1992 Józef M. Dołęga s. 373-375
"Rozprawy i szkice z filozofii i metodologii nauk. Księga pamiątkowa ku uczczeniu siedemdziesięciolecia urodzin profesora Władysława Krajewskiego", red. J. Such, E. Prakszys, I. Czarnogóra, Warszawa-Poznań 1992 : [recenzja] Józef M. Dołęga I. Czarnogóra (aut. dzieła rec.) E. Prakszys (aut. dzieła rec.) J. Such (aut. dzieła rec.) s. 383-385
"Człowiek w zagrożonym środowisku. Z podstawowych zagadnień sozologii", Józef M. Dołęga, Warszawa 1993 : [recenzja] Bernard Hałaczek Józef M. Dołęga (aut. dzieła rec.) s. 385
"Zagadnienie determinizmu ewolucyjnego - studium biofilozoficzne", Kazimierz Kloskowski, Gdańsk 1990 : [recenzja] Józef M. Dołęga Kazimierz Kloskowski (aut. dzieła rec.) s. 386-388
Sprawozdanie z sympozjum filozoficznego w Łomży i Ełku [wprowadzenie] Józef M. Dołęga s. 388
W kierunku dziedziny i dyscypliny nauk ekologicznych (środowiskowych) Józef M. Dołęga s. 405-428
Spotkania ks. prof. dra hab. Jana Łacha, rektora ATK z profesorami i alumnami WSD w Łomży Józef M. Dołęga s. 415
Dyskusje wokół książki Jana Pawła II "Przekroczyć próg nadziei" Józef M. Dołęga s. 416-417
"Ochrona środowiska w filozofii i teologii", red. J. M. Dołęga, J. W. Czartoszewski, Warszawa 1999 : [recenzja] Monika Paszkowska Maria Przetacka Jacek W. Czartoszewski (aut. dzieła rec.) Józef M. Dołęga (aut. dzieła rec.) s. 420-423
"Odkrycie metafizyki egzystencjalnej. Studium historyczno-analityczne", Edmund Morawiec, Warszawa 1994 : [recenzja] Józef M. Dołęga Edmund Morawiec (aut. dzieła rec.) s. 420-422
Słowo o terminie ekofilozofia Józef M. Dołęga s. 499-502
"Z dziejów chrześcijaństwa w Augustowie", J. W. Czartoszewski, J. M. Dołęga, [1999] : [recenzja] Stanisław Dziekoński Jacek W. Czartoszewski (aut. dzieła rec.) Józef M. Dołęga (aut. dzieła rec.) s. 507-509
"Bioetyka Van Rensselaera Pottera i jej ocena w świetle moralnego nauczania Jana Pawła II", Artur Filipowicz, Warszawa 1999 : [recenzja] Józef M. Dołęga Marceli Filipowicz (aut. dzieła rec.) s. 511-512
"Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna w Unii Europejskiej i Polsce", red. Z. Ciećko, J. M. Dołęga, Olecko 2003 : [recenzja] Edyta Wolter Zdzisław Ciećko (aut. dzieła rec.) Józef M. Dołęga (aut. dzieła rec.) s. 517-519
Filozofia sozologii systemowej Józef M. Dołęga s. 519-560
Indeks bibliograficzny do 25 tomów "Studiów Teologicznych" (1983-2007) Józef M. Dołęga s. 561-600
"Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna w regionie : gmina Turośl i Wigierski Park Narodowy", red. Józef M. Dołęga [et al.], Olecko 2005 : [recenzja] Marcin Klimski Józef M. Dołęga (aut. dzieła rec.) s. 579-582
Sprawozdanie z I Konferencji Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin (Olsztyn, 3-6 września 2003 r.) Józef M. Dołęga s. 700
Sprawozdanie z konferencji naukowej nt.: Problematyka życia i zdrowia w tradycji i kulturze polskiej (Warszawa,16.10.2003 r.) Józef M. Dołęga s. 702