Znaleziono 97 artykułów

Mieczysław Gogacz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ontyczne wyznaczniki wolności woli ludzkiej według marksizmu Mieczysław Gogacz s. 5-20
Egzystencjalne rozumienie duszy ludzkiej Mieczysław Gogacz s. 5-28
Tomizm a scjentyzm : rozmowa z Profesorem Mieczysławem Gogaczem Mieczysław Gogacz Mariusz Grygianiec s. 5-14
Droga myślowa do filozoficznego zidentyfikowania człowieka Mieczysław Gogacz s. 7-18
Podstawy odmian koncepcji Boga Mieczysław Gogacz s. 7-18
Propozycja tomistycznej formuły relacjonistycznej teorii osoby Mieczysław Gogacz s. 7-31
Metafizyka św. Tomasza : (specyfika głównych zagadnień) Mieczysław Gogacz s. 19-30
Wpływ E. Gilsona na filozofię w Polsce Mieczysław Gogacz s. 21-30
O typach metafizyki średniowiecznej Mieczysław Gogacz s. 21-54
Zło i dobro Mieczysław Gogacz s. 21-41
Akt istnienia (ipsum esse) według tomizmu konsekwentnego Mieczysław Gogacz s. 25-39
Odpowiedzialność osobowa i wspólnotowa Mieczysław Gogacz s. 39-51
Prawdziwy świat człowieka Mieczysław Gogacz s. 43-51
Problem ateizmu w strukturalizmie Mieczysław Gogacz s. 43-53
Metody metafizyki — ujęcie z pozycji metafizyki, jej struktury oraz poznania bytu Mieczysław Gogacz s. 45-64
Problem teorii osoby Mieczysław Gogacz s. 47-67
Filozofia chrześcijańska w Polsce Odrodzonej (1918-1968) Mieczysław Gogacz s. 49-79
Tematyka sporów filozoficznych wśród uczonych szkoły pałacowej Karola Wielkiego trwałym zespołem problemów filozofii europejskiej Mieczysław Gogacz s. 51-54
Człowiek i wspólnota w "Defensor pacis" Marsyliusza z Padwy (problem niekonsekwencji w awerroizmie jako artystotelizmie neoplatonizującym) Mieczysław Gogacz s. 57-68
Sumienie, kontemplacja, mądrość (z problematyki podstaw etyki) Mieczysław Gogacz s. 65-71
Glosa do tematu pokoju : Jego Ekscelencji księdzu biskupowi profesorowi doktorowi hab. Bohdanowi Bejze z gratulacjami na dzień jubileuszu Mieczysław Gogacz s. 67-76
Glosa do tematu pokoju : Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Profesorowi Doktorowi hab. Bohdanowi Bejze z gratulacjami na dzień jubileuszu Mieczysław Gogacz s. 69-77
Uwagi o nauczaniu dowodów istnienia Boga Mieczysław Gogacz s. 69-76
Doprecyzowanie problemu "species" Mieczysław Gogacz s. 69-76
Ku określeniu kultury religijnej Mieczysław Gogacz s. 71-82
Osoba i kultura Mieczysław Gogacz s. 75-90
Wiara i nauka Mieczysław Gogacz s. 83-96
Chrześcijańska wartość osoby ludzkiej Mieczysław Gogacz s. 85-90
Bóg i mowa serca Mieczysław Gogacz s. 91-100
Tomizm Mieczysław Gogacz s. 99-106
Problem środków masowego przekazu w religijnej kulturze rodziny Mieczysław Gogacz s. 101-112
Wspomnienia Roman Bartnicki Maciej Bała Józef M. Dołęga Mieczysław Gogacz Ludwik Kostro Jan Krokos Anna Latawiec Ewa Podrez Adam Stopa Paweł Szczepkowski Roman Tomanek Jan Uchwat Ireneusz Werbiński Zbigniew Łepko Danuta Ługowska s. 112-137
"Przewrót kopernikańsiki" św. Tomasza Mieczysław Gogacz s. 113-121
Metafizyka św. Tomasza ochroną katolickiej kultury współczesnej Mieczysław Gogacz s. 127-134
Awicenna i ważniejsze interpretacje jego teorii istnienia (droga do diagnozy filozofii współczesnej) Mieczysław Gogacz s. 129-151
Gilson i filozofia Mieczysław Gogacz s. 134-144
Antropologiczne i etyczne podstawy ochrony przyrody Mieczysław Gogacz s. 137-146
Próba teorii natury intelektu Mieczysław Gogacz s. 137-167
Glosa do tematu cnót Mieczysław Gogacz s. 139-143
Podziękowanie za odznaczenia Mieczysław Gogacz s. 140
Problem filozofii Kopernika Mieczysław Gogacz s. 141-164
Polemika z recenzją A.Grzegorczyka książki M. A. Krąpca "Metafizyka" Mieczysław Gogacz s. 141-157
Myśl św. Tomasza drogą do poznania prawdy Mieczysław Gogacz s. 145-152
Komentarze do "Liber de causis" opracowane na seminarium filozofii przy Wydziale Filozofii ATK w roku akademickim 1966 Mieczysław Gogacz s. 145-164
Filozoficzne rozważania o rozpaczy i nadziei Mieczysław Gogacz s. 151-182
"Osoba zadaniem pedagogiki : wykłady bydgoskie", Mieczysław Gogacz, Warszawa 1997 : [recenzja] Mieczysław Gogacz Jerzy Niepsuj s. 154-156
"Pytania, wątpienie, wybór (szkice sceptyczne)", A. Siemianowski, Warszawa 1967 : [recenzja] Mieczysław Gogacz A. Siemianowski (aut. dzieła rec.) s. 157-164
Wychowanie filozoficzne Mieczysław Gogacz s. 159-165
Dialog i pokój Mieczysław Gogacz s. 166-168
Nie arystotelizm, lecz tomizm (próba polemiki z o. I.M. Bocheńskim) Mieczysław Gogacz s. 167-170
"Ku etyce chronienia osób: wokół podstaw etyki", Mieczysław Gogacz, Warszawa 1991 : [recenzja] Artur Andrzejuk Mieczysław Gogacz (aut. dzieła rec.) s. 168-169
Filozofia człowieka wobec teologii Mieczysław Gogacz s. 177-192
Właściwy kontekst tomizmu Mieczysław Gogacz s. 178-179
Filozoficzna identyfikacja godności osoby Mieczysław Gogacz s. 181-207
"Modlitwa i mistyka", Mieczysław Gogacz, Warszawa 1987 : [recenzja] Stanisław Urbański Mieczysław Gogacz (aut. dzieła rec.) s. 183-186
Człowiek i jego relacje Mieczysław Gogacz s. 185-198
"W kierunku Boga", praca zb. pod red. B. Bejze, Warszawa 1982 : [recenzja] Mieczysław Gogacz B. Bejze (aut. dzieła rec.) s. 189-194
Doświadczenie mistyczne na tle odmian widzenia Boga w związku z Das Sehen Gottes Mikołaja z Kuzy Mieczysław Gogacz s. 191-194
Uwagi do tematu wartości Mieczysław Gogacz s. 200-209
Wartości osobowe w kulturze Mieczysław Gogacz s. 203-212
Rola metafizyki w życiu codziennym Mieczysław Gogacz s. 207-212
"Mądrość buduje państwo : człowiek i polityka : rozważania filozoficzne i religijne", Mieczysław Gogacz, Niepokalanów 1993 : [recenzja] Artur Andrzejuk Mieczysław Gogacz (aut. dzieła rec.) s. 209-210
Pochwała filozofii Arystotelesa Mieczysław Gogacz s. 213-214
Sesja naukowa w Paris XII na temat osoby Mieczysław Gogacz s. 215-220
Osoba jako byt jednostkowy Mieczysław Gogacz s. 220-232
Sesja naukowa w Paris XII na temat relacji Mieczysław Gogacz s. 221-222
"Wprowadzenie do etyki chronienia osób", Mieczysław Gogacz, Warszawa 1995 : [recenzja] Ryszard Moń Mieczysław Gogacz (aut. dzieła rec.) s. 221-224
Laudacja osiągnięć naukowych i dydaktycznych ks. prof. dr hab. Feliksa Wojciecha Bednarskiego OP Mieczysław Gogacz s. 223-226
Problem relacji w filozofii średniowiecznej Mieczysław Gogacz s. 223-231
Sesja naukowa w Bari na temat Esse Mieczysław Gogacz s. 223-225
Filozoficzne koncepcje wspólnoty osób Mieczysław Gogacz s. 224-228
Sesja naukowa w Instytucie Katolickim w Paryżu na temat prawdy Mieczysław Gogacz s. 224-226
Sesja naukowa w Paris XII na temat poznania Mieczysław Gogacz s. 227-236
Człowiek i jego relacje : sprawozdanie z dyskusji poświęconej książce Mieczysława Gogacza "Człowiek i jego relacje" Józef M. Dołęga Mieczysław Gogacz (aut. dzieła rec.) s. 229-230
Prawda podstawą etyki Mieczysław Gogacz s. 229-233
Humanizacja kultury Mieczysław Gogacz s. 231-234
Z filozofii poezji Mieczysław Gogacz s. 233-238
Dialog dydaktyczny w szkole wyższej Mieczysław Gogacz s. 235-246
Nauczanie uniwersyteckie Mieczysław Gogacz s. 235-248
Teoriopoznawcza identyfikacja człowieka jako człowieka i jako osoby Mieczysław Gogacz s. 237-244
Z kongresów 1980 Mieczysław Gogacz s. 240-247
Laudacja skierowana do ks. bpa prof. hab. Bohdana Bejze z okazji jubileuszu 25-lecia sakry biskupiej i 25-lecia zajęć naukowych w ATK wygłoszona na posiedzeniu Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej ATK w dniu 6.X.1988 r. Mieczysław Gogacz s. 243-244
Profesor Fernand van Steenberghen w ATK Mieczysław Gogacz s. 253-259
Wyrazy czci i refleksja nad więzią między naukami Mieczysław Gogacz s. 255-257
Różnica między relacją człowieka do człowieka i relacją człowieka do Boga Mieczysław Gogacz s. 258-263
Przeszedł w inny wymiar istnienia Mieczysław Gogacz s. 263-264
"Elementarz metafizyki", M. Gogacz, Warszawa 1987 : [recenzja] Józef M. Dołęga Mieczysław Gogacz (aut. dzieła rec.) s. 265-267
Wielkość i tragizm Pascala Mieczysław Gogacz s. 277-282
"Etyka" Abelarda na seminarium historii filozofii przy Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej ATK w roku akademickim 1967 Mieczysław Gogacz s. 282-302
Zagadnienie wspólnoty Mieczysław Gogacz s. 291-305
"Znak - język - symbol. Zpodstawowych zagadnień komunikacji", Józef M. Dołęga, Warszawa 1991 : [recenzja] Mieczysław Gogacz Józef M. Dołęga (aut. dzieła rec.) s. 298-299
"Abelard", Ryszard Palacz, Warszawa 1966 : [recenzja] Mieczysław Gogacz Ryszard Palacz (aut. dzieła rec.) s. 302-304
Wizyta w ATK prof. Endre von Ivanka z Wiednia Mieczysław Gogacz s. 307-309
Informacje o miesięczniku "Znaku" Mieczysław Gogacz s. 361-363
Informacje o kwartalniku "Ruch Filozoficzny" Mieczysław Gogacz s. 363-364
Summa historiografii filozofii Mieczysław Gogacz s. 371-377
"Wprowadzenie do etyki chronienia osób", Mieczysław Gogacz, Warszawa 1995 : [recenzja] Jacek W. Czartoszewski Mieczysław Gogacz (aut. dzieła rec.) s. 393-396