Znaleziono 23 artykuły

Ewa Podrez

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Myśl etyczna Księdza Profesora Tadeusza Ślipko Ewa Podrez s. 9-46
Ksiądz Profesor Tadeusz Ślipko - życie i działalność naukowa Ewa Podrez s. 11-23
Godność jako podstawa (aksjologiczno-normatywna) relacji międzyosobowych w ujęciu księdza Tadeusza Ślipki Ewa Podrez s. 35-53
Sokrates a etyka biznesu (Rozważania o etycznych źródłach odpowiedzialności) Ewa Podrez s. 55-63
Etyczna i prakseologiczna koncepcja działania i jego oceny Ewa Podrez s. 57-65
O potrzebie cnót, czy o potrzebie etyki Rafał Bzdak Ewa Podrez s. 77-90
Kompromis jako trudny przypadek w etyce biznesu Ewa Podrez s. 93-102
Etyka Ks. Ślipko na tle innych współczesnych ujęć chrześcijańskiej filozofii moralnej Ewa Podrez s. 99-101
Aksjologiczne podłoże związków etyki z polityką Ewa Podrez s. 103-121
Wspomnienia Roman Bartnicki Maciej Bała Józef M. Dołęga Mieczysław Gogacz Ludwik Kostro Jan Krokos Anna Latawiec Ewa Podrez Adam Stopa Paweł Szczepkowski Roman Tomanek Jan Uchwat Ireneusz Werbiński Zbigniew Łepko Danuta Ługowska s. 112-137
"O normatywności w etyce", Piotr Duchliński, Andrzej Kobyliński, Ryszard Moń, Ewa Podrez, Kraków 2015 : [recenzja] Andrzej Waleszczyński Piotr Duchliński (aut. dzieła rec.) Andrzej Kobyliński (aut. dzieła rec.) Ryszard Moń (aut. dzieła rec.) Ewa Podrez (aut. dzieła rec.) s. 137-142
Głos w dyskusji Ewa Podrez s. 140-142
"Człowiek, byt, wartość: antropologiczne i metafizyczne podstawy aksjologii chrześcijańskiej", Ewa Podrez, Warszawa 1989 : [recenzja] Stanisław Krajski Ewa Podrez (aut. dzieła rec.) s. 168-170
Historia etyki : portret własny Ewa Podrez s. 189-199
"Nauki fizykalne a etyka: uwagi na temat stosunku pomiędzy naturą a moralnością", A. G. van Melsen, Warszawa 1970 : [recenzja] Ewa Podrez Andrew G. van Melsen (aut. dzieła rec.) s. 199-201
Refleksje wokół pracy ks. Ślipko "Życie i płeć człowieka" Ewa Podrez s. 213-220
Zagadnienie metodologiczne w etyce nikomachejskiej Ewa Podrez s. 221-225
"Wobec wartości", Dietrich von Hildebrand i in., Poznań 1982; "Istnienie i wartość", Wł. Stróżewski, Kraków 1981 : [recenzja] Ewa Podrez Dietrich von Hildebrand (aut. dzieła rec.) Wł. Stróżewski (aut. dzieła rec.) s. 223-230
"Sytuacjonizm etyczny a chrześcijańska roztropność", Seweryn Rosik, Poznań 1986 : [recenzja] Ewa Podrez Seweryn Rosik s. 223-227
Etyka i polityka - otwarte pytania Ewa Podrez s. 237-255
"Historia etyki", Vernon Joseph Bourke, Warszawa 1994 : [recenzja] Ewa Podrez Vernon Joseph Bourke (aut. dzieła rec.) s. 254-258
Moje spotkania z księdzem profesorem Szczepanem Ślagą Ewa Podrez Krzysztof Łastowski s. 264-265
"Moralność jest dla ludzi : etyka chrześcijańskiego personalizmu", Bernhard Häring, Warszawa (2)1978 : [recenzja] Ewa Podrez Bernhard Häring (aut. dzieła rec.) s. 303-307