Znaleziono 14 artykułów

Roman Tomanek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Argument ontologiczny św. Anzelma w sformalizowanej wersji Ch. Hartshorne'a Roman Tomanek s. 99-104
Wspomnienia Roman Bartnicki Maciej Bała Józef M. Dołęga Mieczysław Gogacz Ludwik Kostro Jan Krokos Anna Latawiec Ewa Podrez Adam Stopa Paweł Szczepkowski Roman Tomanek Jan Uchwat Ireneusz Werbiński Zbigniew Łepko Danuta Ługowska s. 112-137
"Storia delia logica: da Boole ai nostri giorni", Corrado Mangione, Silvio Bozzi, Milano 1993 : [recenzja] Roman Tomanek Silvio Bozzi (aut. dzieła rec.) Corrado Mangione (aut. dzieła rec.) s. 166-169
"The Blackwell guide to philosophical logic", Malden 2001 : [recenzja] Roman Tomanek s. 183-186
Sprawozdanie z dziewiątej Sesji Konwersatorium Filozoficznego ATK Roman Tomanek s. 184-186
"The Christian God", Richard Swinburne, Oxford 1994 : [recenzja] Roman Tomanek Richard Swinburne (aut. dzieła rec.) s. 191-192
Argument ontologiczny na gruncie logik modalnych Roman Tomanek s. 203-213
"Odwzorowane w językach sformalizowanych klasyczne koncepcje zmiany sytuacji i rzeczy", Kordula Świętorzecka, Warszawa 2008 : [recenzja] Roman Tomanek Kordula Świętorzecka (aut. dzieła rec.) s. 213-216
Refleksje o "Radykalnej ortodoksji" Johna Milbanka : sprawozdanie z konferencji "Belief and metaphysics", 15-18 września 2006, Hiszpania, Granada Paweł Mazanka Roman Tomanek s. 226-233
Sprawozdanie z Sympozjum Proces i rzeczywistość, Toruń, 30.11-1.12.1994 r Roman Tomanek s. 245-246
Sympozjum poświęcone pamięci ks. prof. Stanisława Kamińskiego (Warszawa 9 kwietnia 1992 r. -ATK) Roman Tomanek s. 262-264
Sprawozdanie z dwunastej sesji Konwersatorium Filozoficznego pracowników ATK Paweł Mazanka Roman Tomanek s. 274-276
Sprawozdanie z pierwszej Sesji Konwersatorium Filozoficznego ATK Jan Krokos Roman Tomanek s. 290-291
Logika na VI Polskim Zjeździe Filozoficznym, Toruń 1995 r. Roman Tomanek s. 366-367