Znaleziono 40 artykułów

Jacek W. Czartoszewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Analiza pojęcia światopoglądu ekologicznego Jacek W. Czartoszewski s. 35-52
Fenomenologiczne aspekty apologetyki totalnej Jacek W. Czartoszewski s. 99-107
Historia duszpasterstwa katolickiego w parafii Matki Bożej Anielskiej w Lipsku nad Biebrzą w latach 1914-1997 Jacek W. Czartoszewski s. 213-239
Sprawozdanie z konferencji "Ochrona środowiska społeczno-przyrodniczego w problematyce filozoficznej i teologicznej", ATK, 22.X.1998 Jacek W. Czartoszewski Antoni Skowroński s. 214-219
Wykłady ks. prof. dr Andrzeja M. Woźnickiego (University of San Francisco) na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie Jacek W. Czartoszewski s. 219-222
XV lat Sekcji Ekologii Człowieka i Bioetyki na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej ATK i UKSW w Warszawie Andrzej Abdank-Kozubski Jacek W. Czartoszewski s. 229-233
Polski "prapozytywista" Karol hrabia Brzostowski Jacek W. Czartoszewski s. 293-306
"O miłości", Marie-Dominique Philippe, Kraków 1995 : [recenzja] Jacek W. Czartoszewski Marie-Dominique Philippe (aut. dzieła rec.) s. 333-336
"Święty Tomasz z Akwinu i teologia", Marie-Dominique Chenu, tł. A. Ziernicki, Kraków 1997 : [recenzja] Jacek W. Czartoszewski Marie-Dominique Chenu (aut. dzieła rec.) A. Ziernicki (aut. dzieła rec.) s. 351-353
"Człowiek i decyzja", Artur Andrzejuk, Warszawa 1996 : [recenzja] Jacek W. Czartoszewski Artur Andrzejuk (aut. dzieła rec.) s. 353-354
Spotkanie ks. prof. Andrzeja M. Woźnickiego (University of San Francisco) z profesorami i alumnami WSD w Łomży i Ełku Jacek W. Czartoszewski s. 355-357
"Suma teologiczna", t. 35 : "Słownik terminów", św. Tomasz z Akwinu, oprac. Artur Andrzejuk, Londyn-Warszawa 1998 : [recenzja] Jacek W. Czartoszewski Artur Andrzejuk (aut. dzieła rec.) s. 374-375
Wiedza i poglądy nauczycieli religii na tematy związane z ochroną i kształtowaniem środowiska naturalnego Jacek W. Czartoszewski s. 385-404
"Relacja człowieka do środowiska naturalnego w ujęciu chrześcijańskim", Julisław Łukomski, Radom 1997 : [recenzja] Jacek W. Czartoszewski Julisław Łukomski (aut. dzieła rec.) s. 389-390
Pojęcie teantropii wg Andrzeja Mikołaja Woźnickiego (University of San Francisco) Jacek W. Czartoszewski s. 390-394
"Wprowadzenie do etyki chronienia osób", Mieczysław Gogacz, Warszawa 1995 : [recenzja] Jacek W. Czartoszewski Mieczysław Gogacz (aut. dzieła rec.) s. 393-396
Udział polskich środowisk katolickich w II Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Uniwersalizmu Jacek W. Czartoszewski s. 401-404
"Teoria ciała ludzkiego w pismach św. Tomasza z Akwinu", Paweł Milcarek, Warszawa 1994 : [recenzja] Jacek W. Czartoszewski Paweł Milcarek (aut. dzieła rec.) s. 419-420
"Ochrona środowiska w filozofii i teologii", red. J. M. Dołęga, J. W. Czartoszewski, Warszawa 1999 : [recenzja] Monika Paszkowska Maria Przetacka Jacek W. Czartoszewski (aut. dzieła rec.) Józef M. Dołęga (aut. dzieła rec.) s. 420-423
"Etyka społeczna w polskiej literaturze filozoficznej okresu międzywojennego", Marian Szczęsny, Ełk 1998 : [recenzja] Jacek W. Czartoszewski Marian Szczęsny (aut. dzieła rec.) s. 426-427
"Jak młodym mówić o Bogu dziś... Odpowiedzi na Kwestionariusz rzymski", Krzysztof Pawlina, Warszawa 1995 : [recenzja] Jacek W. Czartoszewski Krzysztof Pawlina (aut. dzieła rec.) s. 426-427
"Jak poważnie studiować filozofię", Jan Hartman, Kraków 1999 : [recenzja] Jacek W. Czartoszewski Jan Hartman (aut. dzieła rec.) s. 427-428
"Rozumienie istnienia w "Summa contra gentiles" Tomasza z Akwinu", Adam Rosłan, Warszawa 1999 : [recenzja] Jacek W. Czartoszewski Adam Rosłan (aut. dzieła rec.) s. 435-436
Nowości wydawnicze rok 1998 Jacek W. Czartoszewski s. 450-457
"Edukacja ekologiczna w rodzinie", red. J. M. Dołęga, J. W. Czartoszewski, Olecko 2000 : [recenzja] Jacek W. Czartoszewski Bogdan Kulik Marcin Sieńkowski Józef Marceli Dołęga (aut. dzieła rec.) s. 461-462
"Ekologia rodziny ludzkiej", red. J. M. Dołęga, J. W. Czartoszewski, Olecko 2000 : [recenzja] Marcin Ołów Michał Stankiewicz Jacek W. Czartoszewski (aut. dzieła rec.) Józef Marceli Dołęga (aut. dzieła rec.) s. 463-464
"Wychowanie w nauczaniu Kościoła od XIX w. do Soboru Watykańskiego II", Stanisław Dziekoński, Warszawa 2000 : [recenzja] Jacek W. Czartoszewski Stanisław Dziekoński (aut. dzieła rec.) s. 464-465
"Pomiędzy potopem a tęczą. Ekumeniczne studium integralności stworzenia", Iga Czaczkowska, Lublin 1998 : [recenzja] Jacek W. Czartoszewski Iga Czaczkowska (aut. dzieła rec.) s. 476-478
Filozofia systemu zarządzania środowiskiem wg PN-EN ISO 14001: 1998 Jacek W. Czartoszewski s. 501-516
Zagadnienie światopoglądu w edukacji ekologicznej Jacek W. Czartoszewski s. 505-515
"Z dziejów chrześcijaństwa w Augustowie", J. W. Czartoszewski, J. M. Dołęga, [1999] : [recenzja] Stanisław Dziekoński Jacek W. Czartoszewski (aut. dzieła rec.) Józef M. Dołęga (aut. dzieła rec.) s. 507-509
"Parafia Osowiec w środowisku społecznym i przyrodniczym", Jarosław Sokołowski, Olecko 2000 : [recenzja] Jacek W. Czartoszewski Jarosław Sokołowski (aut. dzieła rec.) s. 509-511
"Problemy XXI wieku : uwarunkowania społeczno-pedagogiczne wychowania do zrównoważonego rozwoju", red. Jacek W. Czartoszewski, Edward Grott, Warszawa 2007 : [recenzja] Dominika Dzwonkowska Jacek W. Czartoszewski (aut. dzieła rec.) Edward Grott (aut. dzieła rec.) s. 629-633
Powstanie i działalność Centrum Ekologii Człowieka i Bioetyki - Międzywydziałowego Instytutu na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Jacek W. Czartoszewski s. 667-679
"Edukacja ekologiczna na progu XXI wieku: stan - możliwości - programy", Jacek W. Czartoszewski, Warszawa 2001 : [recenzja] Andrzej Bystrowski Jacek W. Czartoszewski (aut. dzieła rec.) s. 706-707
"Etyka środowiskowa wyzwaniem XXI wieku", Jacek W. Czartoszewski, Warszawa 2002 : [recenzja] Andrzej Bystrowski Jacek W. Czartoszewski (aut. dzieła rec.) s. 716-717
"Wychowanie do poszanowania środowiska społeczno-przyrodniczego, Jacek W. Czartoszewski, Janusz M. Kotkowski, Warszawa 2003 : [recenzja] Edward Grott Jacek W. Czartoszewski (aut. dzieła rec.) Janusz M. Kotkowski (aut. dzieła rec.) s. 883-884
"Konflikty społeczno-ekologiczne", Jacek W. Czartoszewski, Warszawa 2003 : [recenzja] Edward Grott Jacek W. Czartoszewski (aut. dzieła rec.) s. 884-885
"Etyka środowiskowa wyzwaniem XXI wieku, Jacek W. Czartoszewski, Warszawa 2002 : [recenzja] Edward Grott Jacek W. Czartoszewski (aut. dzieła rec.) s. 886-887
"Edukacja ekologiczna na progu XXI wieku", Jacek W. Czartoszewski, Warszawa 2001 : [recenzja] Edward Grott Jacek W. Czartoszewski (aut. dzieła rec.) s. 889-890