Znaleziono 32 artykuły

Jarosław Sokołowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Jarosław Sokołowski Łukasz Sułkowski s. 5-8
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wprowadzenie Jarosław Sokołowski s. 5-10
  Zacytuj
 • Udostępnij
Mobilność zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie Jarosław Sokołowski s. 25-37
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wynargrodzenie i efektywność - kapitał intelektualny przedsiębiorstwa Jarosław Sokołowski s. 91-100
  Zacytuj
 • Udostępnij
Struktura organizacyjna Sądu Biskupiego Diecezji Ełckiej w latach 1992-2004 Jarosław Sokołowski s. 135-155
Organizacyjne i społeczne aspekty projektowania systemów wynagrodzeń Jarosław Sokołowski s. 171-184
  Zacytuj
 • Udostępnij
Choroba alkoholowa i jej wpływ na stwierdzenie nieważności małżeństwa Jarosław Sokołowski s. 177-191
"Urząd biskupa pomocniczego w prawie powszechnym Kościoła łacińskiego. Studium historyczno-prawne", Jarosław Sokołowski, Warszawa 2014 : [recenzja] Józef Wroceński Jarosław Sokołowski (aut. dzieła rec.) s. 179-187
Przedsiębiorstwo rodzinne - próba identyfikacji mocnych i słabych stron Jarosław Sokołowski s. 199-209
  Zacytuj
 • Udostępnij
Strategia wynagradzania w firmie rodzinnej Jarosław Sokołowski s. 207-216
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wynagrodzenia i ich funkcje w nowoczesnym przedsiębiorstwie Jarosław Sokołowski s. 225-235
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Księga Jubileuszowa Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży (1919-2000), Jarosław Sokołowski, Łomża 2000 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Jarosław Sokołowski (aut. dzieła rec.) s. 231-234
Instytucja Rodziny w Prawie Kanonicznym Jarosław Sokołowski s. 291-313
Posiadanie przez narzeczonych wiedzy niezbędnej do ważności zawarcia małżeństwa Jarosław Sokołowski s. 291-312
Doktorat ks. Dariusza Czupryńskiego Jarosław Sokołowski s. 296-299
Doktorat ks. Bogusława Trzeciaka Jarosław Sokołowski s. 299-303
Wyjazd na Litwę studentów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie : Wilno, Kowno, Troki (11-14.X.2007 r.) Małgorzata Diduch Jarosław Sokołowski s. 305-309
"Przestępca i skazany nie tracą godności osoby", red. Waldemar Woźniak, Olecko 2005 : [recenzja] Jarosław Sokołowski Waldemar Woźniak (aut. dzieła rec.) s. 319-321
"Profesor i przyjaciel ks. Edmund Przekop (1937-1999)", red. Wojciech Guzewicz, Olecko 2005 : [recenzja] Jarosław Sokołowski Wojciech Guzewicz (aut. dzieła rec.) s. 322-324
Doktorat ks. Marcina Zabrockiego Jarosław Sokołowski s. 330-333
Kolokwium habilitacyjne ks. dra Tomasza Gałkowskiego Jarosław Sokołowski s. 388-391
Wyjazd do Włoch studentów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie Paulina Majewska Jarosław Sokołowski s. 415-427
Sprawozdanie z wyjazdu do Republiki Czech – Praga i Kutna Hora – Studentów Wy- działu Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie (6–10 V 2009 r.) Jarosław Sokołowski Anna Tomanek s. 442-449
Sprawozdanie z wyjazdu na Ukrainę studentów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie (13–17 października 2010 roku) Karolina Malinowska Jarosław Sokołowski s. 442-448
Wyjazd na Ukrainę – "do Lwowa i Kamieńca Podolskiego" studentów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie – "Śladami Ogniem i Mieczem – (23-26 X 2008 r.)" Małgorzata Dziduch Jarosław Sokołowski s. 467-471
"Zasady - edukacja - testament", Kazimierz Kloskowski, oprac. J. Krajewski, J. Sokołowski, Olecko 2001 : [recenzja] Krzysztof Karłowicz Kazimierz Kloskowski (aut. dzieła rec.) Józef Krajewski (aut. dzieła rec.) Jarosław Sokołowski (aut. dzieła rec.) s. 470-471
Doktorat ks. Henryka Śmiarowskiego Jarosław Sokołowski s. 486-488
Sprawozdanie z wyjazdu do Włoch studentów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie : (25 kwietnia–4 maja 2010 roku) Marta Kita Sylwia Marchewa Jarosław Sokołowski s. 487-499
Doktorat ks. Marka Zaborowskiego Jarosław Sokołowski s. 489-492
"Księga Jubileuszowa Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży (1919-2000)", red. Jarosław Sokołowski, Łomża 2000 : [recenzja] Stanisław Urbański Jarosław Sokołowski (aut. dzieła rec.) s. 506-508
"Parafia Osowiec w środowisku społecznym i przyrodniczym", Jarosław Sokołowski, Olecko 2000 : [recenzja] Sławomir Cimochowski Artur Wyrzykowski Jarosław Sokołowski (aut. dzieła rec.) s. 509
"Parafia Osowiec w środowisku społecznym i przyrodniczym", Jarosław Sokołowski, Olecko 2000 : [recenzja] Jacek W. Czartoszewski Jarosław Sokołowski (aut. dzieła rec.) s. 509-511