Znaleziono 49 artykułów

Waldemar Woźniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nadużywanie alkoholu i narkotyków plagą : Jak możemy pomóc – zapobiec Waldemar Piekarski Waldemar Woźniak s. 119-147
Analiza możliwości automatyzacji kluczowych operacji procesu zarządzania personelem w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw Sławomir Kłos Sebastian Saniuk Krzysztof Witkowski Waldemar Woźniak s. 123-133
Wybrane teorie wyjaśniające zjawisko patologii społecznej Waldemar Woźniak Anna Zemlik s. 139-144
Źródła przestępczości na przykładzie wychowanków zakładu poprawczego w Konstatynowie Łódzkim Waldemar Woźniak s. 145-150
I bisogni, positivi e negativi Waldemar Woźniak s. 149-151
Rodzina profilaktyką przestępczości Waldemar Woźniak s. 151-156
"Psychology and crime : an introduction to criminological psychology", Clive R. Hollin, Sussex - New York 2001 : [recenzja] Waldemar Woźniak Clive R. Hollin (aut. dzieła rec.) s. 195-198
Oddziaływania wychowawcze a formacja osobowości : w aspekcie zachowań eksternalizacyjnych i internalizacyjnych Waldemar Woźniak s. 201-206
Jakość życia osób z niepełnosprawnością Waldemar Woźniak Kazimierz Jacek Zabłocki s. 223-228
Duszpasterstwo więzienne a resocjalizacja Waldemar Woźniak s. 225-242
Przemoc a konflikt wewnętrzny i męstwo bycia Waldemar Woźniak s. 229-236
Badania dotyczące relacji między postawą religijną a osobowością w perspektywie resocjalizacji Waldemar Woźniak s. 229-331
Proces stawania się przestępcą na przykładzie analizy przypadku Waldemar Woźniak s. 229-240
Organiczne i afektywne uwarunkowania przestępczości Henryk Chmielewski Waldemar Woźniak s. 241-248
Zachowania samobójcze nieletnich – ocena zagrożenia, oddziaływanie terapeutyczne Waldemar Piekarski Waldemar Woźniak s. 241-249
Psychosocial Leeds of the girls in reformatory on the basis of their opinions on the Niven subject Waldemar Woźniak s. 249-256
Analiza bezrobocia w Polsce w latach 2004–2014 Waldemar Woźniak s. 269-283
„Metodyka pracy resocjalizacyjnej – ze szczególnym uwzględnieniem poezjo terapii”, Waldemar Woźniak, Poznań 2012 : [recenzja] Stanisław Dziekoński Waldemar Woźniak (aut. dzieła rec.) s. 277-278
„Call girl i video sex chat – praca dla seksualnie wyzwolonych kobiet czy forma współczesnej prostytucji?”, Marta Godzwon, Kraków 2010 : [recenzja] Waldemar Woźniak Marta Godzwon (aut. dzieła rec.) s. 288-290
"Psychologia zmiany postaw i wpływu społecznego", Philip G. Zimbardo, Michael R. Leippe, Poznań 2004 : [recenzja] Waldemar Woźniak Michael R. Leippe (aut. dzieła rec.) Philip G. Zimbardo (aut. dzieła rec.) s. 297-298
„»Dziara«, »cynkówka«, »kolka”« – zjawisko tatuażu więziennego”, Sławomir Przybyliński, Kraków 2007 : [recenzja] Waldemar Woźniak Sławomir Przybyliński (aut. dzieła rec.) s. 299-300
Cechy osobowościowe wychowanków domów dziecka w perspektywie integracji społecznej Waldemar Woźniak s. 307-317
„Działalność duszpasterska w więzieniach”, Waldemar Woźniak, Konstantynów Łódzki – Kutno 2009 : [recenzja] Józef Placha Waldemar Woźniak (aut. dzieła rec.) s. 312-313
„Skinheadzi w Polsce”, Tadeusz Władysław Bąk, Warszawa 2005 : [recenzja] Waldemar Woźniak Tadeusz Władysław Bąk (aut. dzieła rec.) s. 316-317
„Zakłady dobroczynne i domy poprawy w dawnej Polsce”, Stanisław Lipiński, Łódź 2010 : [recenzja] Waldemar Woźniak Stanisław Lipiński (aut. dzieła rec.) s. 317-319
“Chiesa e pedofilia. Una ferita a perta. Un approccio psicologico-pastorale”, Giovanni Cucci, Hans Zollner, Milano 2010 (Per il testo della Lettera pastorale del Santo Padre Benedetto XVI ai cattolici dell’Irlanda, Vaticana 2010) : [recenzja] Waldemar Woźniak Giovanni Cucci (aut. dzieła rec.) Hans Zollner (aut. dzieła rec.) s. 319-321
"Przestępca i skazany nie tracą godności osoby", red. Waldemar Woźniak, Olecko 2005 : [recenzja] Jarosław Sokołowski Waldemar Woźniak (aut. dzieła rec.) s. 319-321
Defining a value in the perspective of rehabilitation Waldemar Woźniak s. 321-323
Defining an attitude in the perspective of rehabilitation Waldemar Woźniak s. 325-328
Niepowodzenia w nauce szkolnej : uwarunkowania i terapia Waldemar Woźniak s. 337-350
Psychospołeczne mechanizmy prostytucji i dzieciobójstwa na przykładzie rozwoju tych patologii w Łodzi w XIX i początkach XX w. Waldemar Woźniak s. 351-356
“Zagrożona młodzież.Ujęcie kompleksowe dla pracowników poradni, nauczycieli, psychologów i pracowników socjalnych”, J.Jeffries McWhirter, Benedict McWhirter, Anna M. McWhirter, Ellen Hawley McWhirter, tłum. H. Grzegołowska-Klarkowska, A. Basaj, Warszawa 2001 : [recenzja] Waldemar Woźniak J.Jeffries McWhirter (aut. dzieła rec.) Benedict McWhirter (aut. dzieła rec.) Anna M. McWhirter (aut. dzieła rec.) Ellen Hawley McWhirter (aut. dzieła rec.) A. Basaj (tłum.) H. GrGrzegołowska-Klarkowska (tłum.) s. 364-366
„Psychologia sądowa”, Jacek Szostak, Warszawa 2000 : [recenzja] Waldemar Woźniak Jacek Szostak (aut. dzieła rec.) s. 366-367
„Polskie morderczynie”, Katarzyna Bonda, Warszawa 2008 : [recenzja] Waldemar Woźniak Katarzyna Bonda (aut. dzieła rec.) s. 367-368
Komuniakt z badań: aglutynacja psychiczna świata Waldemar Woźniak s. 367-368
Komunikat z badań: cechy osobowościowe młodocianych przestępczyń w teście drzewa Waldemar Woźniak s. 369-371
Kominikat z badań: poczucie sensu życia, strategie działania oraz emocjonalność u młodzieży o różnym poziomie przystosowania psychicznego Waldemar Wożniak s. 371-372
„Współczesne uwarunkowania kreacji subkultur młodzieżowych”, Tadeusz Bąk, Warszawa 2008 : [recenzja] Waldemar Woźniak Tadeusz Bąk (aut. dzieła rec.) s. 378-380
"Prawo i psychologia : wiarygodność zeznań i materiału dowodowego", Amina Memon, Aldert Vrij, Ray Bull, Gdańsk 2003 : [recenzja] Waldemar Woźniak Ray Bull (aut. dzieła rec.) Amina Memon (aut. dzieła rec.) Aldert Vrij (aut. dzieła rec.) s. 381-382
„Anatomia ludzkiej destrukcyjności”, Erich Fromm, Poznań 1999 : [recenzja] Waldemar Woźniak Erich Fromm (aut. dzieła rec.) s. 438-440
„Sprawiedliwość naprawcza. Przywrócenie ładu społecznego”, Jim Consedine, Warszawa 2004 : [recenzja] Waldemar Woźniak Jim Consedine (aut. dzieła rec.) s. 440-441
„Zabójca zawodowy i na zlecenie”, Zbigniew Lasocik, Kraków 2003 : [recenzja] Waldemar Woźniak Zbigniew Lasocik (aut. dzieła rec.) s. 441-443
"Katecheza ewangelizacyjna w rodzinie, parafii, szkole", red. Stanisław Dziekoński, Warszawa 2002 : [recenzja] Waldemar Woźniak Stanisław Dziekoński (aut. dzieła rec.) s. 455-457
"Wychowanie w nauczaniu Kościoła", Stanisław Dziekoński, Warszawa 2000 : [recenzja] Waldemar Woźniak Stanisław Dziekoński (aut. dzieła rec.) s. 457-458
"Criminological perspectives", red. John Muncie, Eugene McLaughlin, Mary Langan, London-Thousand Oaks-New Delhi 2000 : [recenzja] Waldemar Woźniak Mary Langan (aut. dzieła rec.) Eugene McLaughlin (aut. dzieła rec.) John Muncie (aut. dzieła rec.) s. 466-468
"Forum pedagogów specjalnych XXI wieku", T. III, red. Jan Pańczyk, Łódź 2002 : [recenzja] Waldemar Woźniak Jan Pańczyk (aut. dzieła rec.) s. 470-471
„Gry więzienne. Tragikomiczny świat polskiego więzienia”, Marek Kamiński, Warszawa 2006 : [recenzja] Waldemar Woźniak Marek Kamiński (aut. dzieła rec.) s. 484-485
"Profil mordercy", Paul Britton, Poznań 1999 : [recenzja] Waldemar Woźniak Paul Britton (aut. dzieła rec.) s. 507-509
"Psychologia kryminalistyczna", Brunon Hołyst, Warszawa 2004 : [recenzja] Waldemar Woźniak Brunon Hołyst (aut. dzieła rec.) s. 510-511