Znaleziono 5 artykułów

Krzysztof Witkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zarządzanie zasobami infrastruktury gminy i powiatu Krzysztof Witkowski s. 121-131
Analiza możliwości automatyzacji kluczowych operacji procesu zarządzania personelem w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw Sławomir Kłos Sebastian Saniuk Krzysztof Witkowski Waldemar Woźniak s. 123-133
System infrastruktury społecznej w gminie Damian Starościc Krzysztof Witkowski s. 177-194
Aspekt logistyki miejskiej w gospodarowaniu infrastrukturą transportową miasta Krzysztof Witkowski s. 203-212
Inwestycje infrastrukturalne w realizacji usług publicznych Krzysztof Witkowski s. 261-285