Znaleziono 32 artykuły

Edward Grott

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Diagnoza i rewalidacja osoby niepełnosprawnej : studium przypadku Edward Grott s. 141-145
Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa" : Ełk, 13 listopada 2012 Edward Grott s. 157-160
Autorytet nauczyciela przyrody w szkole podstawowej Edward Grott s. 169-176
"Edukacja ekologiczna w polskiej szkole", Agnieszka Klimska, Marcin Klimski, Olecko 2009 : [recenzja] Edward Grott Agnieszka Klimska (aut. dzieła rec.) Marcin Klimski (aut. dzieła rec.) s. 291-295
Zarządzanie środowiskiem Edward Grott s. 445-450
Wykorzystanie ochrony środowiska w działalności promocyjnej, informacyjnej, administracyjnej na podstawie badań przeprowadzonych w Gminie Świętajno Edward Grott s. 445-453
Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w bibliotece szkolnej Edward Grott s. 451-455
Pomoc dziecku choremu, rodzicom, nauczycielom Edward Grott s. 473-479
Środowisko naturalne oraz inne atrakcje turystyczne w działalności promocyjno-informacyjnej prowadzonej przez administrację samorządową w rejonie Bartoszyc Edward Grott s. 481-488
Wpływ działalności promocyjno-informacyjnej administracji państwowej i samorządowej na rozwój regionu na podstawie badań przeprowadzonych w gminie Orzysz Edward Grott s. 499-505
Wpływ działalności promocyjno-informacyjnej administracji państwowej i samorządowej na rozwój regionu na podstawie badań przeprowadzonych w Ełku Edward Grott s. 509-517
Edukacja ekologiczna w Gminie Suchowola - nasza gmina w Europie Edward Grott s. 519-582
"Przyroda województwa podlaskiego i jej ochrona", Aleksander Władysław Sokołowski, Łomża 2006 : [recenzja] Edward Grott Aleksander Władysław Sokołowski (aut. dzieła rec.) s. 559-561
"Po ścieżkach edukacyjnych Wigierskiego Parku Narodowego", W. Malinowska, A. Szarzyńska, Krzywe 2004 : [recenzja] Edward Grott W. Malinowska (aut. dzieła rec.) A. Szarzyńska (aut. dzieła rec.) s. 559-560
"Znaki, szlaki i eksponaty przydrożne - łączenie ludzi i miejsc", Suzanne Trapp, Michale Gross, Ron Zimmerman : [recenzja] Edward Grott Michale Gross (aut. dzieła rec.) Suzanne Trapp (aut. dzieła rec.) Ron Zimmerman (aut. dzieła rec.) s. 561-563
"Narew w dziejach i współczesności Mazowsza i Podlasia", red. Adam Dobroński, Wanda Grębecka, Łomża 2004 : [recenzja] Edward Grott Adam Dobroński (aut. dzieła rec.) Wanda Grębecka (aut. dzieła rec.) s. 562-564
"Globalny, niskobudżetowy monitoring jakości wód", William B. Stapp, Mark K. Mitchell, Dexter 1995 : [recenzja] Edward Grott Mark K. Mitchell (aut. dzieła rec.) William B. Stapp (aut. dzieła rec.) s. 564-567
"Lasse Lehtinen, Lassi Rautiainen (Mój las - pełnia życia)", Hannu Hautala, Helsinki 2002 : [recenzja] Edward Grott (aut. dzieła rec.) Hannu Hautala (aut. dzieła rec.) s. 567-569
"Ekologia - wybór na Nowe Stulecie", Anna Kalinowska, Warszawa 2002 : [recenzja] Edward Grott Anna Kalinowska s. 570-572
"Edukacja „Głębszego poziomu" w dialogu i perspektywie", Anna Karpińska, Białystok 2005 : [recenzja] Edward Grott Anna Karpińska (aut. dzieła rec.) s. 570-571
"Edukacyjne Tendencje XXI wieku w dialogu i perspektywie", Anna Karpińska, Białystok 2005 : [recenzja] Edward Grott Anna Karpińska (aut. dzieła rec.) s. 571-572
"Edukacyjne obszary „Głębokiej zmiany" - w dialogu i perspektywie", Anna Karpińska, Białystok 2005 : [recenzja] Edward Grott Anna Karpińska (aut. dzieła rec.) s. 572-573
"Problemy XXI wieku : uwarunkowania społeczno-pedagogiczne wychowania do zrównoważonego rozwoju", red. Jacek W. Czartoszewski, Edward Grott, Warszawa 2007 : [recenzja] Dominika Dzwonkowska Jacek W. Czartoszewski (aut. dzieła rec.) Edward Grott (aut. dzieła rec.) s. 629-633
Edukacja ekologiczna w Gminie Miejskiej Giżycko Edward Grott s. 679-694
"U podstaw dialogu o edukacji. Teoria i praktyka kształcenia w dialogu i perspektywie. Edukacyjne problemy czasu globalizacji w dialogu i perspektywie", Anna Karpińska, Białystok 2003 : [recenzja] Edward Grott Anna Karpińska (aut. dzieła rec.) s. 721-723
Sprawozdanie z przebiegu obozu edukacyjno-naukowego studentów II roku ochrony Środowiska Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Edward Grott s. 828-830
Sprawozdanie z Konferencji naukowej „Ochrona środowiska w regionie” przeprowadzonej w dniu 27 września 2004 r. w Turośli Edward Grott s. 834-835
"Wychowanie do poszanowania środowiska społeczno-przyrodniczego, Jacek W. Czartoszewski, Janusz M. Kotkowski, Warszawa 2003 : [recenzja] Edward Grott Jacek W. Czartoszewski (aut. dzieła rec.) Janusz M. Kotkowski (aut. dzieła rec.) s. 883-884
"Konflikty społeczno-ekologiczne", Jacek W. Czartoszewski, Warszawa 2003 : [recenzja] Edward Grott Jacek W. Czartoszewski (aut. dzieła rec.) s. 884-885
"Etyka środowiskowa wyzwaniem XXI wieku, Jacek W. Czartoszewski, Warszawa 2002 : [recenzja] Edward Grott Jacek W. Czartoszewski (aut. dzieła rec.) s. 886-887
"Edukacja w naturze czyli jak pokochać, poznać, zrozumieć i chronić przyrodę", J. Leśniewska, J.W. Czartoszewski, Warszawa 2002 : [recenzja] Edward Grott J.W. Czartoszewski (aut. dzieła rec.) J. Leśniewska (aut. dzieła rec.) s. 887-889
"Edukacja ekologiczna na progu XXI wieku", Jacek W. Czartoszewski, Warszawa 2001 : [recenzja] Edward Grott Jacek W. Czartoszewski (aut. dzieła rec.) s. 889-890