Znaleziono 7 artykułów

Anna Karpińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gromadzenie akt sądowych: stan archiwów sądowych na obszarze działania Archiwum Państwowego w Olsztynie Anna Karpińska s. 125-138
"Edukacyjne tendencje XXI wieku w dialogu i perspektywie", oprac. Anna Karpińska, Białystok 2005 : [recenzja] Wiesława Walc Anna Karpińska (aut. dzieła rec.) s. 229-236
"Edukacyjne obszary "głębokiej zmiany" w dialogu i perspektywie", oprac. Anna Karpińska, Białystok 2005 : [recenzja] Beata Szluz Anna Karpińska (aut. dzieła rec.) s. 241-247
"Edukacja „Głębszego poziomu" w dialogu i perspektywie", Anna Karpińska, Białystok 2005 : [recenzja] Edward Grott Anna Karpińska (aut. dzieła rec.) s. 570-571
"Edukacyjne Tendencje XXI wieku w dialogu i perspektywie", Anna Karpińska, Białystok 2005 : [recenzja] Edward Grott Anna Karpińska (aut. dzieła rec.) s. 571-572
"Edukacyjne obszary „Głębokiej zmiany" - w dialogu i perspektywie", Anna Karpińska, Białystok 2005 : [recenzja] Edward Grott Anna Karpińska (aut. dzieła rec.) s. 572-573
"U podstaw dialogu o edukacji. Teoria i praktyka kształcenia w dialogu i perspektywie. Edukacyjne problemy czasu globalizacji w dialogu i perspektywie", Anna Karpińska, Białystok 2003 : [recenzja] Edward Grott Anna Karpińska (aut. dzieła rec.) s. 721-723