Znaleziono 21 artykułów

Marcin Klimski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Eko - kultura jazdy samochodem Agnieszka Klimska Marcin Klimski s. 119-121
Sprawozdanie z VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo człowieka a komunikacja społeczna" : Drohiczyn, 7-9 września 2010 Marcin Klimski s. 133-135
Antropocentryczna a biocentryczna koncepcja etyki środowiskowej na przykładzie ujęć Tadeusza Ślipki i Zdzisławy Piątek Marcin Klimski s. 187-203
Sprawozdanie z II Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Młodych Naukowców Doctorantes pt. "Nienasycenie : między brakiem a nadmiarem" Marcin Klimski s. 266-267
Sprawozdanie z Konferencji Jubileuszowej dedykowanej ks. prof. dr. hab. Józefowi M. Dołędze Małgorzata Kaniewska Marcin Klimski s. 271-275
Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu "Człowiek i świat : wymiary odpowiedzialności" pt. "Podmiotowość w perspektywie ekofilozoficznej" Agnieszka Klimska Marcin Klimski s. 276-279
Sprawozdanie z przebiegu panelu dyskusyjnego "Wspólne działania na rzecz realizacji założeń zrównoważonego rozwoju, czyli ochrona środowiska w praktyce" Agnieszka Klimska Marcin Klimski s. 276-277
"Edukacja ekologiczna w polskiej szkole", Agnieszka Klimska, Marcin Klimski, Olecko 2009 : [recenzja] Edward Grott Agnieszka Klimska (aut. dzieła rec.) Marcin Klimski (aut. dzieła rec.) s. 291-295
"Zrównoważony rozwój szansą dla ludzkości", Jan Sandner, Warszawa 2008 : [recenzja] Marcin Klimski Jan Sandner (aut. dzieła rec.) s. 298-299
Program „Wspieranie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych m. st. Warszawy" Agnieszka Bernardkiewicz Marcin Klimski s. 457-458
Rozważania nad świadomością ekologiczną Marcin Klimski s. 519-524
Kronika Instytutu Ekologii i Bioetyki Marcin Klimski Michał Latawiec s. 536-548
Sprawozdanie z Konferencji pt. "Wychowanie dla zrównoważonego rozwoju" Marcin Klimski s. 560-561
Sprawozdanie ze spotkania "Dzień Informacyjny 7 : Program Ramowy ŚRODOWISKO" Agnieszka Bernadkiewicz Marcin Klimski s. 567-568
"Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna w regionie : gmina Turośl i Wigierski Park Narodowy", red. Józef M. Dołęga [et al.], Olecko 2005 : [recenzja] Marcin Klimski Józef M. Dołęga (aut. dzieła rec.) s. 579-582
Suplement do Kroniki Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW Marcin Klimski Michał Latawiec s. 583-598
"Świadomość ekologiczna społeczeństwa polskiego", Tadeusz Burger, Warszawa 2005 : [recenzja] Marcin Klimski Tadeusz Burger (aut. dzieła rec.) s. 583
Sprawozdanie z konferencji "Zmiany klimatu a ochrona przyrody : VI Kampinoskie Spotkania z Przyrodą" Marcin Klimski s. 589-591
Sprawozdanie z zajęć ze studentami odbywających się w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie Marcin Klimski s. 604
"Walory przyrodnicze jako czynnik rozwoju regionów wschodniej Polski", R. Horodeński, C. Sadowska-Snarska,Białystok 2003 : [recenzja] Marcin Klimski Łukasz Oprawski R. Horodeński (aut. dzieła rec.) C. Sadowska-Snarska (aut. dzieła rec.) s. 864-874
Kronika Instytutu Ekologii i Bioetyki Marcin Klimski Michał Latawiec s. 891-904