Znaleziono 10 artykułów

Agnieszka Klimska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji "Globalizacja : postęp czy regres odpowiedzialności?" : Warszawa, 27 maja 2011 Agnieszka Klimska s. 81-86
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji "Natura 2000 motorem zrównoważonego rozwoju" : Warszawa, 18 czerwca 2011 Agnieszka Klimska s. 87-89
Eko - kultura jazdy samochodem Agnieszka Klimska Marcin Klimski s. 119-121
Znaczenie uzasadnień filozoficzno-etycznych dla koncepcji zrównoważonego rozwoju Agnieszka Klimska s. 173-185
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Współczesne wyzwania bioetyczne" Agnieszka Klimska s. 229
Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu "Człowiek i świat : wymiary odpowiedzialności" pt. "Podmiotowość w perspektywie ekofilozoficznej" Agnieszka Klimska Marcin Klimski s. 276-279
Sprawozdanie z przebiegu panelu dyskusyjnego "Wspólne działania na rzecz realizacji założeń zrównoważonego rozwoju, czyli ochrona środowiska w praktyce" Agnieszka Klimska Marcin Klimski s. 276-277
Sprawozdanie z Konferencji Naukowej pt. "Filozofia zrównoważonego rozwoju" Małgorzata Kaniewska Agnieszka Klimska s. 280-282
"Edukacja ekologiczna w polskiej szkole", Agnieszka Klimska, Marcin Klimski, Olecko 2009 : [recenzja] Edward Grott Agnieszka Klimska (aut. dzieła rec.) Marcin Klimski (aut. dzieła rec.) s. 291-295
"Historia nauk o środowisku", Peter J. Bowler, Warszawa 2007 : [recenzja] Agnieszka Klimska Peter J. Bowler (aut. dzieła rec.) s. 295-296