Znaleziono 10 artykułów

Andrzej Abdank-Kozubski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrane koncepcje przezwyciężania kryzysu ekologicznego Andrzej Abdank-Kozubski s. 59-65
Sympozjum „Wokół początków ludzkiego życia" Andrzej Abdank-Kozubski s. 129-130
Bóg - człowiek - przyroda we współczesnych koncepcjach rozwoju nauki Andrzej Abdank-Kozubski s. 163-169
Problem prawdy w wybranych koncepcjach rozwoju nauki Andrzej Abdank-Kozubski s. 171-178
Komunikat z działalności w zakresie ekologii i bioetyki pracowników naukowych z ATK w roku 1993 Andrzej Abdank-Kozubski s. 171-173
XV lat Sekcji Ekologii Człowieka i Bioetyki na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej ATK i UKSW w Warszawie Andrzej Abdank-Kozubski Jacek W. Czartoszewski s. 229-233
Fałszerstwo z Piltdown a racjonalność nauki K. Poppera i socjologiczny redukcjonizm Szkoły Edynburskiej Andrzej Abdank-Kozubski s. 373-380
Krytyka nauki w filozofii Johna Polkinghorne'a Andrzej Abdank-Kozubski s. 487-497
Człowiek i prawda w aspekcie nauk przyrodniczych Andrzej Abdank-Kozubski s. 491-503
"Antropologia kryzysu ekologicznego w świetle współczesnej literatury niemieckiej", Zbigniew Łepko, Warszawa 2003 : [recenzja] Andrzej Abdank-Kozubski Zbigniew Łepko (aut. dzieła rec.) s. 718-721