Znaleziono 23 artykuły

Mariusz Grygianiec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
How To Get Rid of Closure Mariusz Grygianiec s. 1-17
Monizm anomalny i epifenomenalizm Mariusz Grygianiec s. 5-20
Metafizyka i ontologia sytuacji : rozmowa z Prof. Bogusławem Wolniewiczem Mariusz Grygianiec Bogusław Wolniewicz s. 5-14
Tomizm a scjentyzm : rozmowa z Profesorem Mieczysławem Gogaczem Mieczysław Gogacz Mariusz Grygianiec s. 5-14
Reizm liberalny Mariusz Grygianiec s. 5-22
The Simple View of Personal Identity Mariusz Grygianiec s. 23-38
Aksjomatyczne definicje genidentyczności Mariusz Grygianiec s. 25-37
Teoria obiektów abstrakcyjnych Edwarda N. Zalty : analiza i krytyka Mariusz Grygianiec s. 25-40
Zasady mereologiczne esencjalizmu Mariusz Grygianiec s. 27-40
Przeciw ewentyzmowi punktowemu : w hołdzie Profesorowi Zdzisławowi Augustynkowi Mariusz Grygianiec s. 35-48
Zdarzenia i momenty : schemat interpretacji nieewentystycznej Mariusz Grygianiec s. 39-51
Teoria części czasowych - tezy i argumentacje Mariusz Grygianiec s. 49-70
Identyczność osobowa w czasie : konsekwencje esencjalizmu Mariusz Grygianiec s. 49-56
Ewentystyczna definicja rzeczy w świetle argumentu Adriana Kuźniara Mariusz Grygianiec s. 53-56
W obronie mereologicznego esencjalizmu Mariusz Grygianiec s. 57-69
Genidentyczność a metafizyka persystencji : endurantyzm, perdurantyzm i eksdurantyzm Mariusz Grygianiec s. 87-102
Argument z superweniencji a niekonstruktywny naturalizm Mariusz Grygianiec s. 91-103
Incendium philosophiae Mariusz Grygianiec s. 103-112
"Four-dimensionalism" - analiza i interpretacja Mariusz Grygianiec s. 105-120
Relewancja kauzalna a nominalizm : kilka uwag na temat ontologii Davidsona Mariusz Grygianiec s. 109-125
Leśniewski przeciw powszechnikom Mariusz Grygianiec s. 109-125
Reistyczna koncepcja czasu Mariusz Grygianiec s. 111-126
Eliminatywizm i artefakty Mariusz Grygianiec s. 135-140