Znaleziono 60 artykułów

Edmund Morawiec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Classic philosophy and some negative characteristics of contemporary culture Paweł Mazanka Edmund Morawiec s. 5-12
Początkowa postać empirystycznej i apriorystycznej koncepcji wiedzy o świecie Edmund Morawiec s. 7-22
O intuicji intelektualnej u J. Maritaina Edmund Morawiec s. 39-89
Przedmiot i zadania filozofii chrześcijańskiej Edmund Morawiec s. 43-72
Filozofia Kartezjusza w polskiej literaturze filozoficznej XX-ego wieku Edmund Morawiec s. 49-82
Początkowa postać wiedzy racjonalnej o przyrodzie Edmund Morawiec s. 61-78
O genetycznej bazie metafizyki ogólnej Edmund Morawiec s. 67-91
O niektórych sposobach unaukowiania filozofii klasycznej Edmund Morawiec s. 69-89
Ocena dorobku teologiczno-filozoficznego Tomasza z Akwinu na przełomie XIII i XIV wieku Edmund Morawiec s. 73-87
O metafizyce klasycznej w sensie funkcjonalnym Edmund Morawiec s. 79-111
Empiryczne nauki szczegółowe o człowieku a antropologia filozoficzna Edmund Morawiec s. 87-100
O zadaniach filozofii Edmund Morawiec s. 95-108
O neopozytywistycznej krytyce metafizyki Edmund Morawiec s. 101-138
Przedmiotowe źródła "matematycznej" filozofii Kartezjusza Edmund Morawiec s. 103-120
Odkrycie autentycznej myśli filozoficznej Tomasza z Akwinu Edmund Morawiec s. 109-132
Jakub Maritain jako filozof Edmund Morawiec s. 113-131
O przedmiocie poznania intuicyjnego u Maritaina Edmund Morawiec s. 113-139
Uwagi o scholstycznym nurcie filozofii w średniowieczu Edmund Morawiec s. 119-138
O krytyce metafizyki klasycznej w średniowieczu i nowożytności Edmund Morawiec s. 123-159
Koncepcja filozofii u Kartezjusza Edmund Morawiec s. 135-161
Ogólne wprowadzenie w problematykę Sympozjum Edmund Morawiec s. 139-145
Słowo wstępne Edmund Morawiec s. 144-146
Moje spotkanie z ks. Szczepanem Ślagą Władysław Krajewski Edmund Morawiec s. 144-147
Historyczna problematyka filozofii Kartezjusza w polskiej literaturze filozoficznej Edmund Morawiec s. 145-155
Język i metoda w klasycznej filozofii bytu Edmund Morawiec s. 145-157
"Ten Philosophical Mistakes", Adler J. Mortimer, N. Y. 1987 : [recenzja][ Edmund Morawiec Adler J. Mortimer (aut. dzieła rec.) s. 160-162
"Podstawowe zagadnienia metafizyki klasycznej", Edmund Morawiec, Warszawa 1998 : [recenzja] Ignacy Dec Edmund Morawiec (aut. dzieła rec.) s. 160-161
"Being and predication", Ralph Mclnerny, Washington 1986 : [recenzja] Edmund Morawiec Ralph Mclnerny (aut. dzieła rec.) s. 162-165
"Podstawowe zagadnienia metafizyki klasycznej", Edmund Morawiec, Warszawa 1998 : [recenzja] Paweł Mazanka Edmund Morawiec (aut. dzieła rec.) s. 171-176
"Argumente für Gott. Gott-Denker von der Antike bis zur Gegenwart, Ein Autoren-Lexikon", Karl-Heinz Weger, Klemens Bossong, Freiburg-Basel-Wien 1987 : [recenzja] Edmund Morawiec Klemens Bossong (aut. dzieła rec.) Karl-Heinz Weger (aut. dzieła rec.) s. 171-172
"The Shame and the Sacrifice", Edwin Robertson, London 1987 : [recenzja] Edmund Morawiec Edwin Robertson (aut. dzieła rec.) s. 172-174
Krytyka filozofii klasycznej w XVII wieku Paweł Mazanka Edmund Morawiec s. 173-188
O dedukcji u Kartezjusza Edmund Morawiec s. 175-197
Pozycja pierwszych zasad w koncepcji metafizyki J. Maritaina Edmund Morawiec s. 179-205
Metafizyka jako właściwa ontoteologia Edmund Morawiec s. 193-201
O intuicji intelektualnej u Kartezjusza Edmund Morawiec s. 195-213
"Rola intuicji w przyjmowaniu założeń w metafizyce ogólnej u J. Maritaina", Edmund Morawiec, Warszawa 1974 : [recenzja] M. Jaworski Edmund Morawiec (aut. dzieła rec.) s. 197-201
"Metafizyka klasyczna wersji egzystencjalnej : podstawowe zagadnienia z metafizyki", Edmund Morawiec, Paweł Mazanka, Warszawa 2006 : [recenzja] Paweł Mazanka Edmund Morawiec Sylwia Zawadzka s. 205-212
L'object et les tâches de la philosophie chrétienne Edmund Morawiec s. 209-238
Ks. Profesor Stanisław Kamiński nie żyje Edmund Morawiec s. 213-216
Langage et Méthode dans la philosophie classique de l'être Edmund Morawiec s. 215-224
Sympozjum filozoficzne poświęcone analizie punktu wyjścia kinetycznego i teleologicznego argumentu na istnienie Boga Edmund Morawiec s. 225-270
Filozofia Boga na Kongresie Teologów Polskich w Krakowie Edmund Morawiec s. 227-229
Możliwość teologii naturalnej Edmund Morawiec s. 238-253
"Stosunek ruchu do materii w ujęciu klasycznej filozofii przyrody", J.M. Dołęga, Warszawa 1986 : [recenzja] Edmund Morawiec J.M. Dołęga (aut. dzieła rec.) s. 239-243
"Zagadnienie wolności woli w marksizimie", M. Gogacz, "Roczniki Filozoficzne", T. 12 (1964), z. 1 : [recenzja] Edmund Morawiec M. Gogacz (aut. dzieła rec.) s. 239-240
">>Fenomenologia<< Ks. P. Teilharda de Chardin w ramowej analizie epistemologicznej i metodologicznej", K. Kłósak, "Roczniki Filozoficzne" T.12 (1964), z.1 : [recenzja] Edmund Morawiec K. Kłósak (aut. dzieła rec.) s. 240-241
"Zagadnienie przedmiotu metafizyki u Arystotelesa", Edmund Morawiec, "Roczniki Filozoficzne" T.12 (1964), z.1 : [recenzja] Edmund Morawiec A.M. Krąpiec (aut. dzieła rec.) s. 241-242
"Ingardenowska koncepcja teorii poznania", Edmund Morawiec, "Roczniki Filozoficzne" T.12 (1964), z.1 : [recenzja] Edmund Morawiec A. Stępień (aut. dzieła rec.) s. 244-245
"Koncepcja stosunku przyczynowego według Dawida Hume'a", Edmund Morawiec, "Roczniki Filozoficzne" T.12, z.1 : [recenzja] Edmund Morawiec A. Wawrzyniak (aut. dzieła rec.) s. 245-246
"Rola przyczyny w poznaniu naukowym u Arystotelesa", Edmund Morawiec, "Roczniki Filozoficzne" T.12 (1964), z.1 : [recenzja] Edmund Morawiec S. Ziemiański s. 246-247
"O właściwą interpretację finalizmu tomistycznego", Edmund Morawiec, "Roczniki Filozoficzne" T.12 (1964), z.1 : [recenzja] Edmund Morawiec T. Żeleźnik (aut. dzieła rec.) s. 247-248
"Odkrycie metafizyki egzystencjalnej: studium historyczno-analityczne", Edmund Morawiec, Warszawa 1994 : [recenzja] Mirosław Mylik Edmund Morawiec (aut. dzieła rec.) s. 251-254
Kongres teologów polskich w Lublinie Edmund Morawiec s. 267-276
Sprawozdanie z "Sympozjum Etycznego" na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej A.T.K. w Warszawie Edmund Morawiec s. 271-275
Uwagi na temat stosunku filozofii bytu do filozofii Boga Edmund Morawiec s. 279-292
"Typy filozofii", S. Kamiński, "Roczniki Filozoficzne" T.12 (1964) : [recenzja] Edmund Morawiec S. Kamiński (aut. dzieła rec.) s. 286
Sprawozdanie z Sympozjum na temat: "Pluralizm wyobrażeń rzeczywistości fizycznej wobec nauki i filozofii", Poznań dn. 10. XII. 1966 r. Edmund Morawiec s. 323-329
"Dydaktyka Szkoły Wyzszej", z.1 1968, Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, Międzyuczelniany Zakład Badań nad Szkolnictwem Wyższym w Warszawie Edmund Morawiec s. 330-335
"Odkrycie metafizyki egzystencjalnej. Studium historyczno-analityczne", Edmund Morawiec, Warszawa 1994 : [recenzja] Józef M. Dołęga Edmund Morawiec (aut. dzieła rec.) s. 420-422