Znaleziono 33 artykuły

Izabella Andrzejuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uniwersytet na rozdrożu : o uniwersytecie i nauczaniu uniwersyteckim z Antonim B. Stępniem rozmawiają Artur Andrzejuk, Magdalena Płotka, Izabella Andrzejuk i Witold Płotka Artur Andrzejuk Izabella Andrzejuk Magdalena Płotka Witold Płotka Antoni B. Stępień s. 13-23
Komplementarność mądrości i roztropności w ludzkim postępowaniu : ujęcie św. Tomasza z Akwinu Izabella Andrzejuk s. 85-107
Sprawozdanie z udziału Akademii Teologii Katolickiej w Festiwalu Nauki Izabella Andrzejuk Tadeusz Klimski s. 135-136
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "Filozofia na polskim uniwersytecie na obczyźnie", dedykowanej profesorowi Izabella Andrzejuk Magdalena Płotka s. 146-152
Etyka w służbie ascetyki : rola cnót moralnych w życiu duchowym człowieka w ujęciu Aleksandra Żychlińskiego Izabella Andrzejuk s. 157-172
Człowiek i kontemplacja : antropologiczne podstawy poznania Boga w rozumieniu Aleksandra Żychlińskiego Izabella Andrzejuk s. 169-181
Sprawozdanie z udziału historyków filozofii UKSW w konferencji "Filozofia polska na tle filozofii europejskiej w XX wieku" Izabella Andrzejuk s. 184-187
Sprawozdanie z V Międzynarodowej Konferencji Naukowej Etyki Mediów, 19–20 maja 2011 r. Izabella Andrzejuk s. 193-200
Sprawozdanie z konferencji "Geneza państwa a problem filozofii politycznej", 28 marca 2011 r. Izabella Andrzejuk s. 200-205
Sprawozdania z posiedzeń Katedr Historii Filozofii. Cz. 4 Izabella Andrzejuk Natalia Zhmura Eryk Łażewski s. 221-236
Sprawozdanie z Sympozjum Filozoficznego we Lwowie "Filozofia dla teologów" Izabella Andrzejuk s. 224-226
Sprawozdanie z XLIV Tygodnia Filozoficznego "Człowiek wobec piękna" Izabella Andrzejuk s. 227-232
Rola przyjaźni w wychowaniu człowieka Izabella Andrzejuk s. 231-241
Wykład wygłoszony w Sali Studyjnej Instytutu Studiów Średniowiecznych w Toronto 13 grudnia 1932 roku Étienne Gilson Marcin Andrusieczko (tłum.) Izabella Andrzejuk (tłum.) s. 235-242
Sprawozdanie z wykładu prof. Artura Andrzejuka pt. "Czy polityka może mieć sumienie?" Izabella Andrzejuk s. 236-239
Sprawozdania z posiedzeń Katedr Historii Filozofii. Cz. 5 Izabella Andrzejuk Natallia Zhmura Eryk Łażewski s. 237-277
Sprawozdanie z konferencji z cyklu "Wielcy ludzie Emigracji - ocalić od zapomnienia": Ks. Stanisław Bełch (1904-1989) - "człowiek z wizją" Izabella Andrzejuk s. 239-244
Sprawozdanie z XLIII Tygodnia Filozoficznego pt. "Człowiek wobec dobra" Izabella Andrzejuk s. 240-251
Sprawozdania z posiedzeń Katedr Historii Filozofii. Cz. 3 Izabella Andrzejuk Natallia Zhmura Eryk Łażewski s. 240-257
Sprawozdania z posiedzeń Katedr Historii Filozofii Izabella Andrzejuk Mikołaj Krasnodębski Eryk Łażewski s. 251-270
Tomizm Fernand Van Steenberghen Izabella Andrzejuk (tłum.) s. 255-263
Sprawozdanie z uroczystego wręczenia Nagród imienia Profesora Mieczysława Gogacza Izabella Andrzejuk s. 277-282
"Metafizyka i semantyka. Filozofia Jana Wersora (Opera philosophorum medii aevii, t. 12)", M. Płotka, Warszawa 2013 : [recenzja] Izabella Andrzejuk Magdalena Płotka (aut. dzieła rec.) s. 287-290
"Synderesis et conscientia. Koncepcja podmiotowej normy moralnej w tekstach Tomasza z Akwinu - jej źródła i kontynuacje", J. Zatorowski, red. M. Zembrzuski, A. Andrzejuk, Warszawa 2013 : [recenzja] Izabella Andrzejuk Artur Andrzejuk (aut. dzieła rec.) Jan Zatorowski (aut. dzieła rec.) Michał Zembrzuski (aut. dzieła rec.) s. 289-292
Tomizm na Konferencji Naukowej „Etyka i polityka” Izabella Andrzejuk Michał Zembrzuski s. 289-291
Filozofia tomistyczna na konferencji „Od etyki cnót do etyki chronienia osób. Podstawy wychowania społecznego i politycznego” Izabella Andrzejuk Anna Kazimierczak-Kucharska s. 307-310
Sprawozdanie z konferencji naukowej zatytułowanej "Prezydenci i rządy Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie w walce o niepodległą Polskę w latach 1939-1990" Izabella Andrzejuk s. 309-311
Tomizm w Fundacji Dobrej Edukacji „Maximilianum” Anna Ambroziak Izabella Andrzejuk Artur Andrzejuk Izabela Kozłowska Agnieszka Paprocka-Waszkiewicz Marcin Wodziński s. 311-317
Filozo czne i teologiczne aspekty religii Izabella Andrzejuk Piotr Moskal (aut. dzieła rec.) s. 355-358
"Z metodologii historii filozofii", Michał Zembrzuski, Magdalena Płotka, Andrzej Nowik, Adam Filipowicz, Izabella Andrzejuk, Artur Andrzejuk, [w:] "Opera philosophorum medii aevii. Textus et studia", t. 14, Warszawa 2015 : [recenzja] Dawid Lipski Izabella Andrzejuk (aut. dzieła rec.) Artur Andrzejuk (aut. dzieła rec.) Adam Filipowicz (aut. dzieła rec.) Andrzej Nowik (aut. dzieła rec.) Magdalena Płotka (aut. dzieła rec.) Michał Zembrzuski (aut. dzieła rec.) s. 379-382
Sprawozdania z posiedzeń Katedr Historii Filozofii Izabella Andrzejuk Eryk Łażewski s. 383-395
Spór o filozofię moralną św. Tomasza z Akwinu : próba wskazania na źródła odmiennych stanowisk É. Gilsona i F. Van Steenberghena : na marginesie dyskusji M. Prokopa z artykułem W. Golonki Izabella Andrzejuk s. 397-410
Sprawozdania z posiedzeń Katedr Historii Filozofii. Cz. 6 Izabella Andrzejuk Agnieszka Gondek Łukasz Mażewski Justyna Smoleń s. 517-543