Znaleziono 8 artykułów

Marek Panek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Filozofia matematyki w ujęciu historycznym", Jerzy Dadaczyński, Tarnów 2000 : [recenzja] Jerzy Dadaczyński Marek Panek s. 130-134
Sprawozdanie z siódmej sesji Konserwatorium Filozoficznego ATK Tadeusz Klimski Marek Panek s. 175-176
Sprawozdanie z ósmej Sesji Konwersatorium Filozoficznego ATK Janina Buczkowska Marek Panek s. 176-184
"Matematyka w oczach filozofa", Jerzy Dadaczyński, Kraków 2002 : [recenzja] Marek Panek Jerzy Dadaczyński (aut. dzieła rec.) s. 180-183
Koncepcja człowieka w teologii Gabriela Marcela Marek Panek s. 191-199
Epistemologiczne podstawy filozofii Gabriela Marcela Marek Panek s. 198-203
Sprawozdanie z konferencji: „Filozofia a śmierć ” (Katowice, 23 III 2007 r.) Marek Panek s. 499-502
Pojęcie supozycji sądu w poglądach polskich filozofów Marek Panek s. 629-646