Znaleziono 25 artykułów

Jerzy Dadaczyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ontologiczne i poznawcze założenia teorii mnogości Georga Cantora Cz. 1 Jerzy Dadaczyński s. 7-42
Akceptacja nieskończoności aktualnej u św. Augustyna Jerzy Dadaczyński s. 11-22
Filozofia matematyki Immanuela Kanta jako punkt odniesienia filozofii matematyki stowarzyszonych z klasycznymi kierunkami badań podstaw matematyki Jerzy Dadaczyński s. 22-36
Psychologia analityczna C.G. Junga a skrajny realizm w ontologii matematyki Jerzy Dadaczyński s. 27-37
  Zacytuj
 • Udostępnij
Poznanie istnienia Boga według ekumenicznego katechizmu dla dorosłych "Neues Glaubensbuch" Jerzy Dadaczyński s. 27-50
Kilka uwag o logice teologii Jerzy Dadaczyński s. 33-58
Koncepcja nieskończoności w matematyce i filozofii antycznej Jerzy Dadaczyński s. 35-49
  Zacytuj
 • Udostępnij
Koncepcja matematyki G. Cantora a idea logicyzmu Jerzy Dadaczyński s. 38-53
  Zacytuj
 • Udostępnij
Swoistość matematyki w ujęciu Georga Cantora Jerzy Dadaczyński s. 51-82
  Zacytuj
 • Udostępnij
Giuseppe Veronesego podstawy matematyki Jerzy Dadaczyński s. 53-92
Funkcje pojęcia wielkości w badaniach temporalności matematyki Jerzy Dadaczyński s. 54-70
  Zacytuj
 • Udostępnij
Składowa konceptualistyczna w przedfregowskich podstawach matematyki Jerzy Dadaczyński s. 60-68
Metoda matematyki według B. Bolzano Jerzy Dadaczyński s. 76-113
Georg Cantor i idea jedności nauki Jerzy Dadaczyński s. 84-99
Arytmetyka u początku abstrakcyjnego pojmowania geometrii przez Hilberta Jerzy Dadaczyński s. 99-109
Niejasności związane z Bernarda Bolzana 'definicją' zbioru nieskończonego Jerzy Dadaczyński s. 100-115
Funkcje pojęcia wielkości w badaniach temporalności matematyki Jerzy Dadaczyński s. 119-137
"Filozofia matematyki w ujęciu historycznym", Jerzy Dadaczyński, Tarnów 2000 : [recenzja] Jerzy Dadaczyński Marek Panek s. 130-134
Elementy filozofii przyrody Georga Cantora Jerzy Dadaczyński s. 135-145
Bolzano i podstawy matematyki Michał Heller Jerzy Dadaczyński (aut. dzieła rec.) s. 141-145
Dlaczego Bernard Bolzano nie wprowadził (kardynalnej) liczby nieskończonej? Jerzy Dadaczyński s. 171-187
"Matematyka w oczach filozofa", Jerzy Dadaczyński, Kraków 2002 : [recenzja] Marek Panek Jerzy Dadaczyński (aut. dzieła rec.) s. 180-183
Bernard Bolzano: pierwsze (historycznie) matematyczne ujęcie pojęcia kontinuum Jerzy Dadaczyński Lukas Benedikt Kraus (aut. dzieła rec.) s. 195-199
Pojęcie nieskończoności w matematyce Jerzy Dadaczyński s. 265-270
Ontologiczne i poznawcze założenia teorii mnogości Georga Cantora Cz. 2 Jerzy Dadaczyński s. 273-302