Znaleziono 18 artykułów

Janina Buczkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znaczenie językowe a wiedza o świecie : analiza pojęcia znaczenia w kontekście poznawczych funkcji języka Janina Buczkowska s. 5-25
Niektóre aspekty systemowego rozumienia języka Janina Buczkowska s. 5-17
Postulat przedjęzykowego istnienia przedmiotu Janina Buczkowska s. 5-20
O odniesieniu wyrażeń językowych do rzeczywistości Janina Buczkowska s. 17-32
An attempt at the categorization of the limits of science Janina Buczkowska s. 19-36
Znaczenie wyrażenia a sens wypowiedzi : semantyczne i pragmatyczne składniki komunikacji Janina Buczkowska s. 25-45
Kilka uwag o przedmiocie reprezentacji Janina Buczkowska s. 69-90
Znaczenie a system znaków Janina Buczkowska s. 69-83
Poznawcza geneza języka a infromacyjna struktura znaczenia Janina Buczkowska s. 75-96
Uwagi o pojęciu informacji Janina Buczkowska s. 89-104
Zagadnienie statusu ontycznego embrionu ludzkiego Janina Buczkowska s. 127-140
Information as the basis for representation Janina Buczkowska s. 130-138
Zagadnienie odniesienia przedmiotu znaku do rzeczywistości Janina Buczkowska s. 175-183
Sprawozdanie z ósmej Sesji Konwersatorium Filozoficznego ATK Janina Buczkowska Marek Panek s. 176-184
Sprawozdanie z piątej sesji Konwersatorium Filozoficznego ATK Janina Buczkowska Anna Lemańska s. 180-182
Uwagi o znaczeniu znaku Janina Buczkowska s. 181-187
"Podmiot i przedmiot", pod red. nauk. Teresy Grabińskiej i Mirosława Zabierowskiego, Wrocław 1996 : [recenzja] Janina Buczkowska Teresa Grabińska (aut. dzieła rec.) Mirosław Zabierowski (aut. dzieła rec.) s. 195-197
Pojęcia i znaczenia : kilka uwag na temat językoznawstwa kognitywnego Janina Buczkowska s. 259-277