Znaleziono 52 artykuły

Anna Lemańska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poglądy filozoficzne Księdza Profesora Mieczysława Lubańskiego Anna Latawiec Anna Lemańska Szczepan W. Ślaga s. 5-64
Matematyczność czy matematyzowalność przyrody? Anna Lemańska s. 5-24
Zagadnienie istnienia obiektów matematycznych Anna Lemańska s. 21-32
Prawda a matematyka Anna Lemańska s. 37-54
Biologia a biofilozofia w ujęcia ks. Szczepana W. Ślagi Anna Lemańska s. 51-58
Uwagi o pojęciu zbioru Anna Lemańska s. 69-85
Naturalizm nauk przyrodniczych – mit czy utopia? Anna Lemańska s. 77-91
Uwagi o platonizmie matematycznym Anna Lemańska s. 95-105
Twierdzenie Skolema-Löwenheima i jego konsekwencje Anna Lemańska s. 99-108
Chaos deterministyczny - rewolucja w nauce? Anna Lemańska s. 105-113
Hylemorficzna konstytucja ciał złożonych w świetle nauk przyrodniczych Anna Lemańska s. 106-111
Filozofia przyrody a wyniki nauk przyrodniczych Anna Lemańska s. 115-123
"On Proof for the Existence of God, and Other Refective Inquires", P. Vjecsner, New York 1988 : [recenzja] Anna Lemańska P. Vjecsner (aut. dzieła rec.) s. 116-118
Kilka uwag o zagadnieniu prawdy w matematyce Anna Lemańska s. 117-126
Profesora Kazimierza Kłósaka metoda uprawiania filozofii przyrody Anna Lemańska s. 133-149
Praktyczna filozofia przyrody alternatywą klasycznej filozofii przyrody? Anna Lemańska s. 133-138
Eksperymenty komputerowe w matematyce Anna Lemańska s. 143-148
Zagadnienie istnienia istotowej różnicy między materią ożywioną a nieożywioną Anna Lemańska s. 145-154
"Mathematics and the Search for Knowledge", M. Kline, New York-Oxford 1985 : [recenzja] Anna Lemańska M. Kline (aut. dzieła rec.) s. 156-160
"Uchwycić przemijanie", Michał Heller, Kraków 1997 : [recenzja] Anna Lemańska Michał Heller (aut. dzieła rec.) s. 157-158
"Makroświat, mikroświat i ludzki umysł", Roger Penrose, Warszawa 1997 : [recenzja] Anna Lemańska Roger Penrose (aut. dzieła rec.) s. 158-160
Uwagi w sprawie istnienia przedmiotów matematycznych Anna Lemańska s. 166-176
"Fiłosofskije probliemy osnowanij matiematiki", G. I. Ruzawin, Moskwa 1983 : [recenzja] Anna Lemańska G. I. Ruzawin (aut. dzieła rec.) s. 166-172
Sprawozdanie z piątej sesji Konwersatorium Filozoficznego ATK Janina Buczkowska Anna Lemańska s. 180-182
Zagadnienie quasi-empiryzmu matematyki Anna Lemańska s. 186-193
"Status poznawczy matematyki", Jarosław Mrozek, Gdańsk 2004 : [recenzja] Anna Lemańska Jarosław Mrozek (aut. dzieła rec.) s. 190-196
"Wielkie twierdzenie Fermata", Amir D. Aczel, Warszawa 1998 : [recenzja] Anna Lemańska Amir D. Aczel (aut. dzieła rec.) s. 191-194
Uwagi o przedmiocie matematyki Anna Lemańska s. 193-212
"Pocziemu prostranstwo triechmierno?", G. E. Gorelik, Moskwa 1982 : [recenzja] Anna Lemańska G. E. Gorelik (aut. dzieła rec.) s. 195-197
"Platonism and anti-platonism in mathematics", Mark Balaguer, New York 1998 : [recenzja] Anna Lemańska Mark Balaguer (aut. dzieła rec.) s. 195-201
"Rozmyślania o filozofii matematyki", Rafał Molski, Warszawa 2003 : [recenzja] Anna Lemańska Rafał Molski (aut. dzieła rec.) s. 196-204
"Ciągłość : szkice z historii matematyki", Jerzy Mioduszewski, Warszawa 1996 : [recenzja] Anna Lemańska Jerzy Mioduszewski (aut. dzieła rec.) s. 197-200
"Nowa fizyka i nowa teologia", Michał Heller, Tarnów 1992 : [recenzja] Anna Lemańska Michał Heller (aut. dzieła rec.) s. 198-200
"Filozofia przyrody - filozofia przyrodoznawstwa : metakosmologia", Zygmunt Hajduk, Lublin 2004 : [recenzja] Anna Lemańska Zygmunt Hajduk (aut. dzieła rec.) s. 200-203
"Filosofskie osnowania matiematiczeskogo poznania", W. S. Łukianiec, Kiew 1980 : [recenzja] Anna Lemańska W. S. Łukianiec (aut. dzieła rec.) s. 201-203
"The Galileo case : trial, science, truth", Mario D'Addio, Roma 2004 : [recenzja] Anna Lemańska Mario D'Addio (aut. dzieła rec.) s. 203-206
"Fiłosofskije i mietodołogiczieskije probliemy matiematiki", E. A. Bieliajew, W. J. Pierminow, 1981 : [recenzja] Anna Lemańska E. A. Bieliajew (aut. dzieła rec.) W. J. Pierminow (aut. dzieła rec.) s. 203-205
Determinizm przyrodniczy a chaos deterministyczny Anna Lemańska s. 203-211
"Dwa paradygmaty matematyki : studium z dziejów i filozofii matematyki", Tadeusz Batóg, Poznań 1996 : [recenzja] Tadeusz Batóg Anna Lemańska s. 205-208
"Mietodołogiczeskije probliemy matiematiki", Nowosibirsk 1879 : [recenzja] Anna Lemańska s. 213-216
Kilka uwag o zdeterminowaniu przyrody Anna Lemańska s. 221-235
Sprawozdanie z sesji "Filozofia ewolucji a filozofia stwarzania. Wkład ks. rektora Kazimierza Kloskowskiego do współczesnego ewolucjonizmu" : Warszawa, 12 kwietnia 2000 r. Anna Lemańska s. 224-227
"Razwitije priedstawlienij o nadiożnosti matiematiczeskogo dokazatielstwa", W. J. Pierminow, Moskwa 1986 : [recenzja] Anna Lemańska W. J. Pierminow (aut. dzieła rec.) s. 227-231
Matematyka - metamatematyka — filozofia matematyki Anna Lemańska s. 231-239
Sprawozdanie z Konferencji Informacja w nauce i filozofii, ATK, 26.X.1994 r Anna Lemańska s. 232-233
"Prawda i racjonalność naukowa", Adam Grobler, Kraków 1993 : [recenzja] Anna Lemańska Adam Grobler (aut. dzieła rec.) s. 251-253
"Przestrzeń i nieskończoność: koncepcja matematyki H.Weyla i jej realizacja w pojęciu przestrzeni jako kontinuum", Jacek Dembek, Kraków 1994 : [recenzja] Anna Lemańska Jacek Dembek (aut. dzieła rec.) s. 253-256
"Modele teorii empirycznych", Elżbieta Kałuszyńska, Warszawa 1994 : [recenzja] Anna Lemańska Elżbieta Kałuszyńska (aut. dzieła rec.) s. 263-267
"Cosmos - logos. T. 1-2", pod red. T. Grabińskiej i M. Zabierowskiego, Wrocław 1994 : [recenzja] Anna Lemańska T. Grabińska (aut. dzieła rec.) M. Zabierowski (aut. dzieła rec.) s. 267-269
O przestrzeni Anna Lemańska s. 293-314
"Filozoficzne interpretacje faktów naukowych", J. Turek, Lublin 2009 : [recenzja] Anna Lemańska J. Turek (aut. dzieła rec.) s. 295-300
"Liczby natury: nierealna rzeczywistość matematycznej wyobraźni", Ian Stewart, Warszawa 1996 : [recenzja] Anna Lemańska Ian Stewart (aut. dzieła rec.) s. 295-299