Znaleziono 75 artykułów

Szczepan W. Ślaga

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poglądy filozoficzne Księdza Profesora Mieczysława Lubańskiego Anna Latawiec Anna Lemańska Szczepan W. Ślaga s. 5-64
Myśl filozoficzna bpa Michała Klepacza, I Szczepan W. Ślaga s. 7-26
Pamięci ojca profesoar Innocentego Józefa Marii Bocheńskiego Szczepan W. Ślaga s. 7-10
Szkic do portretu Kazimierza Kłósaka Szczepan W. Ślaga s. 15-26
O doktoracie "honoris causa" biskupa Michała Klepacza Szczepan W. Ślaga s. 21-25
U podstaw biosystemogenezy Szczepan W. Ślaga s. 21-51
Dwie interpretacje genezy informacji biologicznej Szczepan W. Ślaga s. 59-81
Teleonomia organizacji biosystemów Szczepan W. Ślaga s. 65-81
Próba uściślenia Tomaszowego określenia istoty życia Szczepan W. Ślaga s. 67-99
Myśl filozoficzna bpa Michała Klepacza: szkicu część druga Szczepan W. Ślaga s. 73-97
Kosmochemiczne badania początków życia Szczepan W. Ślaga s. 93-120
Pojęcie i wartość poznawcza modelowania biologicznego Szczepan W. Ślaga s. 97-117
Spory wokół genezy materii organicznej w meteorytach Szczepan W. Ślaga s. 99-119
Za i przeciw teorii abiogenezy Szczepan W. Ślaga s. 108-138
Ewolucjonizm - kreacjonizm a panspermia Szczepan W. Ślaga s. 111-127
Dwie cechy wiedzy naukowej Mieczysław Lubański Szczepan W. Ślaga s. 121-131
Aspekt systemowy problemu jedności nauki Mieczysław Lubański Szczepan W. Ślaga s. 139-161
Proces badawczy w aspekcie systemowym Mieczysław Lubański Szczepan W. Ślaga s. 139-152
Wokół idei Boga kosmologów : na marginesie książki K. Maślanki, „Kosmologia współczesna”, (Kraków 1991) i jego artykułów z kosmologii Krzysztof Maślanka Szczepan W. Ślaga s. 149-153
"Zagadnienie determinizmu ewolucyjnego: studium biofilozoficzne", Kazimierz Kloskowski, Gdańsk 1990 : [recenzja] Szczepan W. Ślaga Kazimierz Kloskowski (aut. dzieła rec.) s. 151-154
Problemy światopoglądowe Szczepan W. Ślaga J.J. Knappik (aut. dzieła rec.) s. 153-156
What the philosophy of biology is and should be? Szczepan W. Ślaga s. 155-175
Założenia globalno-systemowego badania protobiogenezy Szczepan W. Ślaga s. 161-163
"Z zagadnień filozoficznego poznania Boga", Ks. Kazimierz Kłósak, Kraków 1979 : [recenzja] Mieczysław Lubański Szczepan W. Ślaga Kazimierz Kłósak (aut. dzieła rec.) s. 163-165
Problem abiogenezy w ujęciu K. Kłósaka Szczepan W. Ślaga s. 164-172
Niektóre problemy z zakresu filozofii biologii Szczepan W. Ślaga s. 167-197
"Prawa przyrody: studium metodologiczne", S. Mazierski, Lublin 1993 : [recenzja] Szczepan W. Ślaga S. Mazierski (aut. dzieła rec.) s. 169-170
"Physics of Comets", Krishna Swamy, Singapore 1986 : [recenzja] Szczepan W. Ślaga Krishna Swamy (aut. dzieła rec.) s. 173-175
"Tajemnice zorganizowania żywej komórki (problemy życia i organizacji,2)", Teresa Ścibor-Rylska, Warszawa 1986 : [recenzja[ Szczepan W. Ślaga Teresa Ścibor-Rylska (aut. dzieła rec.) s. 175-177
Biolog-humanista z Ville-Dawray - Jean Rostand (1894—1977) Szczepan W. Ślaga s. 179-183
"Thermodynamic Bases of Biological Processes: physiological Reactions and Adaptattons", A. I. Zotin, Berlin-New York 1990 : [recenzja] Szczepan W. Ślaga A. I. Zotin (aut. dzieła rec.) s. 180-183
"Ewolucja i stworzenie : próba reinterpretacji problematyki ewolucji i stworzenia na podstawie tomistycznej koncepcji partycypacji", Ludwik Wciórka, Poznań 1976 : [recenzja] Szczepan W. Ślaga Ludwik Wciórka (aut. dzieła rec.) s. 180-183
"L. von Bertalanffus organismische Auffassung des Lebens in ihren philosophischen Konsequezen", Arno Bendmann, Jena 1967 : [recenzja] Szczepan W. Ślaga Arno Bendmann (aut. dzieła rec.) s. 181-185
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Geneza informacji biologicznej: filozoficzne problemy powstania życia", Bernard-Olaf Küppers, Warszawa 1991 : [recenzja] Szczepan W. Ślaga Bernard-Olaf Küppers (aut. dzieła rec.) s. 183-186
"Odkrycie naukowe — Kontrowersje filozoficzne", Elżbieta Pietruska-Madej, Warszawa 1990 : [recenzja] Szczepan W. Ślaga Elżbieta Pietruska-Madej (aut. dzieła rec.) s. 186-189
"The Philosophy of Evolution", Ronald Good, 1981 : [recenzja] Szczepan W. Ślaga Ronald Good (aut. dzieła rec.) s. 187-188
Pół wieku teorii Oparina Szczepan W. Ślaga s. 187-201
"Dopo Darwin: Critica all'evoluzionismo", Giuseppe Sermonti, Roberto Fondi, Milano 1980 : [recenzja] Szczepan W. Ślaga Roberto Fondi (aut. dzieła rec.) Giuseppe Sermonti (aut. dzieła rec.) s. 189-192
"Origin and evolution of planetary and satellite systems", edited by D. Möhlmann and H. Stiller, Berlin 1989 : [recenzja] Szczepan W. Ślaga D. Möhlmann (aut. dzieła rec.) H. Stiller (aut. dzieła rec.) s. 190-192
Pamięci Księdza Profesora Włodzimierza Sedlaka (1911-1993) Szczepan W. Ślaga s. 193-196
"Ustojcziwost i dinamika biosfery", P. A. Wodop'janow, Mińsk 1981 : [recenzja] Szczepan W. Ślaga P. A. Wodop'janow (aut. dzieła rec.) s. 193-195
Powstanie życia wobec genezy i ewolucji wirusów Szczepan W. Ślaga s. 193-228
"Creation of the Universe", Fang Li Zhi, Li Shu Xian, Singapore 1989 : [recenzja] Szczepan W. Ślaga Li Shu Xian (aut. dzieła rec.) Fang Li Zhi (aut. dzieła rec.) s. 194-195
"Philosophy of Biology", ed. by M. Ruse, New York 1989 : [recenzja] Szczepan W. Ślaga M. Ruse (aut. dzieła rec.) s. 195-197
Komety a życie: przegląd retrospektywny wybranych publikacji Szczepan W. Ślaga s. 199-212
Model chemotonu w wyjaśnianiu genezy życia Szczepan W. Ślaga s. 199-205
Goldschmidtowska teoria mechanizmu ewolucji Szczepan W. Ślaga s. 199-217
Wokół bioelektroniki i jej twórcy Szczepan W. Ślaga s. 199-207
"Histoire de la matiere et de la vie: les transformations de l energie et l evolutiont", G.Norel, Paris 1984 : [recenzja] Szczepan W. Ślaga G. Norel (aut. dzieła rec.) s. 201-204
Wokół filozofii zjawiska biologicznego Szczepan W. Ślaga s. 201-210
"The origin of life: a warm little pond", C. E. Folsome, San Francisco 1979 : [recenzja] Szczepan W. Ślaga C. E. Folsome (aut. dzieła rec.) s. 203-206
"Proischożdienie żizni: chimiczeskie teoni", Simionescu K., Denesz F., Moskwa 1986 : [recenzja] Szczepan W. Ślaga F. Denesz (aut. dzieła rec.) K. Simionescu (aut. dzieła rec.) s. 205-208
"L'evolution chimique et les origines de la vie", A. Brack, F. Raulin, Paris 1991 : [recenzja] Szczepan W. Ślaga A. Brack (aut. dzieła rec.) F. Raulin (aut. dzieła rec.) s. 207-209
"Physics and chemistry of comets", W. F. Huebner (ed), Berlin—Heidelberg 1990 : [recenzja] Szczepan W. Ślaga W. F. Huebner (aut. dzieła rec.) s. 210-212
Summer School on Cemical Evolution and the Origin of Life, 4-10. VII.1983, Stevensbeek, Holandia Szczepan W. Ślaga s. 211-214
"The Genetic Mechanism and the Origin of Life", L.S. Dillon, New York and London 1973 : [recenzja] Szczepan W. Ślaga L.S. Dillon (aut. dzieła rec.) s. 211-213
"Osnowy tieorii proischożdienija Ziemii", G. W. Wojtkiewicz, Moskwa 1988 : [recenzja] Szczepan W. Ślaga G. W. Wojtkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 213-215
"Bioplazma: materiały II Krajowej Konferencji nt. bioplazmy", Lublin 1988 : [recenzja] Szczepan W. Ślaga s. 215-217
"Evolučni aspekty fotobiologie", Z. Masinowskij, B. Věchet, Praha 1986 : [recenzja] Szczepan W. Ślaga Z. Masinowskij (aut. dzieła rec.) B. Věchet (aut. dzieła rec.) s. 217-219
Absolwent filozofii ATK doktorem honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego Szczepan W. Ślaga s. 230-232
"Pojęcie prawa nauki w XIX wieku: zbiór rozpraw", Warszawa 1967 : [recenzja] Szczepan W. Ślaga s. 243
"Z dziejów pojęcia prawa w naukach biologicznych", Warszawa 1967 : [recenzja] Szczepan W. ślaga s. 243-244
Z filozofii nauk przyrodniczych Szczepan W. Ślaga s. 257-264
"Biology and Philosophy", 1994: [recenzja] Szczepan W. Ślaga s. 263-266
Nowe czasopismo z filozofii biologii Szczepan W. Ślaga s. 268-269
Postępy i przyszłe kierunki badania abiogenezy Szczepan W. Ślaga s. 269-271
"Oczerki metodołogii białogiczeskowo issledowanija: (sistema metodow biołogii)", I.T. Frołow, Moskwa 1965 : [recenzja] Szczepan W. Ślaga I.T. Frołow (aut. dzieła rec.) s. 281-286
"Ontologie de la rèalitè organique", Mora J. Ferrater, "Revue de Mètaphysique et de Morate" (1695) : [recenzja] Szczepan W. Ślaga Mora J. Ferrater (aut. dzieła rec.) s. 286-288
"Concepts philosophiques de Claude Bernard d'après >>l'Introduction d l'ètude de la Mèdicine expèrimentale<<", B. Halpern, "Revue d'Histoire des Sciences et de leurs applications XIX" (1966) : [recenzja] Szczepan W. Ślaga B. Halpern (aut. dzieła rec.) s. 288-290
"K woprosu o wozniknowenii żizni na Zemie", B.I. Czuwaszow, "Woprosy Fiłosofii" nr 8 (1966) : [recenzja] Szczepan W. Ślaga B.I. Czuwaszow (aut. dzieła rec.) s. 291-293
Sprawozdanie z Sympozjum Antropologicznego, ATK, 10.IV.1972 Szczepan W. Ślaga s. 293-306
Problem genezy życia na Sympozjach Międzynarodowych Szczepan W. Ślaga s. 311-318
Z problematyki genezy życia organicznego Szczepan W. Ślaga s. 327-343
"Ot pozitiwizma k neopozitiwizmu", W.A. Lektorski, "Woprosy Fiłosofii" nr 9 (1966) : [recenzja] Szczepan W. Ślaga W.A. Lektorski (aut. dzieła rec.) s. 361-362
Sprawozdanie z III Sympozjum Filozofii Przyrody w Bardo śląskim 1966 r. Szczepan W. Ślaga s. 380-381