Znaleziono 16 artykułów

Kazimierz Kłósak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Próba rewizji metodologicznych podstaw wyodrębnienia przedmiotu badań filozofii przyrody u Jakuba Maritaina Kazimierz Kłósak s. 55-85
Zagadnienie punktu wyjścia kinetycznej argumentacji za istnieniem Boga Kazimierz Kłósak s. 75-112
Zagadnienie wyjściowej metody filozoficznego poznania duszy ludzkiej Kazimierz Kłósak s. 75-123
Ks. Piotr Teilhard de Chardin a zagadnienie monogenistycznych początków ludzkości Kazimierz Kłósak s. 83-113
Bóg ostateczną podstawą prawd zależnych Kazimierz Kłósak s. 87-118
"Z zagadnień filozoficznego poznania Boga", Ks. Kazimierz Kłósak, Kraków 1979 : [recenzja] Mieczysław Lubański Szczepan W. Ślaga Kazimierz Kłósak (aut. dzieła rec.) s. 163-165
Próba konfrontacji Kazimierz Kłósak s. 172-178
"Przyrodnicza" definicja duszy ludzkiej,jej uprawnienie i granice użyteczności naukowej Kazimierz Kłósak s. 173-204
"Z zagadnień filozoficznego poznania Boga", Ks. Kazimierz Kłósak, Kraików 1979 : [recenzja] Roman Forycki Kazimierz Kłósak (aut. dzieła rec.) s. 174-177
Maritainowa analiza stosunku filozofii moralnej do teologii Kazimierz Kłósak s. 177-220
"Z zagadnień filozofii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody", pr. zb. pod red. Kazimierza Kłósaka, Warszawa : [recenzja] J. Nowaczyk Kazimierz Kłósak (aut. dzieła rec.) s. 207-213
"Z teorii i metodologii filozofii przyrody", Kazimierz Kłósak, Poznań 1980 : [recenzja] M. Lubański Sz. W. Ślaga Kazimierz Kłósak (aut. dzieła rec.) s. 239-241
Poznawalność istnienia Stwórczego Rozumu Kazimierz Kłósak s. 465-492
W sprawie metodologicznej problematyki w teodycei Kazimierz Kłósak s. 568-580
"Od dowodu "ex possibili et necessario" ze Sum. Theol., I Qu. II, A. 3, do współczesnych form argumentacji za istnieniem Boga z przygodności rzeczy" Kazimierz Kłósak s. 632-662
W odpowiedzi ks. Pietkunowi Kazimierz Kłósak s. 820-824