Znaleziono 7 artykułów

Ludwik Wciórka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The structure of Religious and Cognitive Acts and the Controversy Concerning the Conformity of Science with Religion Ludwik Wciórka s. 25-33
O tak zwanym argumencie biologicznym na istnienie Boga Ludwik Wciórka s. 45-59
Religia i nauka w ujęciu Teilharda de Chardin Ludwik Wciórka s. 49-69
Proces hominizacji w świetle danych paleontologii Ludwík Wciórka s. 63-77
Funkcje katechetyczne z punktu widzenia cybernetyki Ludwik Wciórka s. 99-108
Personalism and Evolution Ludwik Wciórka s. 137-150
"Ewolucja i stworzenie : próba reinterpretacji problematyki ewolucji i stworzenia na podstawie tomistycznej koncepcji partycypacji", Ludwik Wciórka, Poznań 1976 : [recenzja] Szczepan W. Ślaga Ludwik Wciórka (aut. dzieła rec.) s. 180-183