Znaleziono 2 artykuły

W. J. Pierminow

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Fiłosofskije i mietodołogiczieskije probliemy matiematiki", E. A. Bieliajew, W. J. Pierminow, 1981 : [recenzja] Anna Lemańska E. A. Bieliajew (aut. dzieła rec.) W. J. Pierminow (aut. dzieła rec.) s. 203-205
"Razwitije priedstawlienij o nadiożnosti matiematiczeskogo dokazatielstwa", W. J. Pierminow, Moskwa 1986 : [recenzja] Anna Lemańska W. J. Pierminow (aut. dzieła rec.) s. 227-231