Znaleziono 14 artykułów

Tomasz Pawlikowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poznawalność bytu : Parmenides i św. Tomasz z Akwinu Tomasz Pawlikowski s. 31-54
Problem prawdy w ujęciu Wilhelma z Owernii Tomasz Pawlikowski s. 87-102
"Liber de de nicionibus" i scholastyczny problem "adaequatio" Tomasz Pawlikowski s. 97-112
Uczuciowość a wola Tomasz Pawlikowski s. 127-141
Zagadnienie istnienia bytu w "Questiones quodlibetales" IX Q.2, A.3 św. Tomasza z Akwinu : komentarz i tłumaczenie Tomasz Pawlikowski s. 149-160
Zagadnienie "conceptiones universales" w tekstach św. Tomasza z Akwinu Tomasz Pawlikowski s. 153-161
Problem demokracji na tle teorii pochodzenia i sprawowania władzy w nauce społecznej Ojców Kościoła oraz św. Tomasza z Akwinu Tomasz Pawlikowski s. 155-163
List Świętego Tomasza z Akwinu o sposobie studiowania : komentarz i tłumaczenie św. Tomasz z Akwinu Tomasz Pawlikowski (aut. dzieła rec.) s. 167-172
"L'univers des valeurs, univers de l'homme : recherches axiologiques", Evangelos A. Moutsopoulos, Athènes 2005 : [recenzja] Tomasz Pawlikowski Evangelos A. Moutsopoulos (aut. dzieła rec.) s. 190-194
Zagadnienie aktu stwórczego w kwestii 44 części I Sumy Teologicznej św. Tomasza z Akwinu Tomasz Pawlikowski s. 191-204
"Prawda o dobru : problem filozoficznych podstaw etyki tomistycznej", Artur Andrzejuk, Warszawa 2000 : [recenzja] Tomasz Pawlikowski Artur Andrzejuk (aut. dzieła rec.) s. 221-228
"Od poznania świata do poznania Boga", Tadeusz Kuczyński, Kraków 2013 : [recenzja] Tomasz Pawlikowski Tadeusz Kuczyński (aut. dzieła rec.) s. 269-275
"Prawda następstwem istnienia. Problem prawdy w interpretacji św. Tomasza z Akwinu", Tomasz Pawlikowski, Lublin 2013 : [recenzja] Artur Andrzejuk Tomasz Pawlikowski (aut. dzieła rec.) s. 351-354
"L'univers des valeurs, univers de l'homme. Recherches axiologiques", E. Moutsopoulos, Athènes 2005 : [recenzja] Tomasz Pawlikowski Evangelos Moutsopoulos (aut. dzieła rec.) s. 566-568