Znaleziono 19 artykułów

Leszek Hensel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Andrzej Bazan Grażyna Burkowska Antoni Czyż Elżbieta Dąbrowska Marek Gumkowski Leszek Hensel Anna Kalinowska Maria Kalinowska Zbigniew Kloch Maria Koszycka Stanisław Kryński Marek Kulesza Krystyna Kłosińska Antoni Libera Dorota Mazurek Ewa Moniuszko Katarzyna Mroczek Ewa Odachowska-Zielińska Tadeusz Piersiak Jacek Popiel Krystyna Płachcińska Tomasz Stępień Alicja Szałagan Eligiusz Szymanis Teresa Szóstek Wojciech Tomasik Jan Tomkowski Janusz Urbaniak Anna Werpachowska Edmund Łągiewka s. 16-173
"Literatura wobec Wiosny Ludów" Leszek Hensel s. 83-90
"Polskie słownictwo powojenne", Teresa Smółkowa, "Przegląd Humanistyczny" nr 12 (1977) : [recenzja] Leszek Hensel Teresa Smółkowa (aut. dzieła rec.) s. 164
"Janusz Głowacki w krainie pozorów", Anna Błaszkiewicz, "Dialog" nr 5 (1978) : [recenzja] Leszek Hensel Anna Błaszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 168
"Jan Kasprowicz (1860-1926). Zarys życia i twórczości", Andrzej Romanowski, Wrocław 1978 : [recenzja] Leszek Hensel Andrzej Romanowski (aut. dzieła rec.) s. 210
"Rola tradycji w działalności Towarzystwa Literackiego im. A.Mickiewicza", Edmund Jankowski, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.XII (1979) : [recenzja] Leszek Hensel Edmund Jankowski (aut. dzieła rec.) s. 247
"Tadeusz Kotarbiński i jego koncepcja literatury", Piotr Lehr-Spławiński, "Przegląd Humanistyczny" nr 8 (1979) : [recenzja] Leszek Hensel Piotr Lehr-Spławiński (aut. dzieła rec.) s. 271
"Sztuka przekładu jako przedmiot badań literackich", Edward Balcerzan, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1979) : [recenzja] Leszek Hensel Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 316
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Niezwykłe spotkanie Michała Wiszniewskiego w Sorrento w r. 1845", Henryk Barycz, "Ruch Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Leszek Hensel Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 342
"Wyrazy przyjaźni. O korespondencji Krasickiego z Ghigiottim i Lehndorffem", Bożena Garszczyńska, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1980) : [recenzja] Leszek Hensel Bożena Garszczyńska (aut. dzieła rec.) s. 360
"Liryczny świat Krasickiego", Sante Graciotti, Tłum. K.Jekiel, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1980) : [recenzja] Leszek Hensel Sante Graciotti (aut. dzieła rec.) s. 364
"Polskie przekłady pieśni poetyckich Byrona", Wanda Krajewska, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1980) : [recenzja] Leszek Hensel Wanda Krajewska (aut. dzieła rec.) s. 380
"Kryłow po polsku", Anna Legeżyńska, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1980) : [recenzja] Leszek Hensel Anna Legeżyńska (aut. dzieła rec.) s. 384
"Tłumaczenie z literatur obcych w recenzjach prasowych początków XIX w. Na przykładzie >>Nowego Pamiętnika Warszawskiego<< i >>Pamiętnika Warszawskiego<<", Józef Tomasz Pokrzywniak, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1980) : [recenzja] Leszek Hensel Józef Tomasz Pokrzywniak (aut. dzieła rec.) s. 398
"Polskie >>Szkoły żon<<", Dobrochna Ratajczak, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1980) : [recenzja] Leszek Hensel Dobrochna Ratajczak (aut. dzieła rec.) s. 400
"Vladimir Francev a Polska", Theodor Syllaba, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1980) : [recenzja] Leszek Hensel Theodor Syllaba (aut. dzieła rec.) s. 408
"Nazwy z Pomorza w utworach Stefana Żeromskiego", Jerzy Treder, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1980) : [recenzja] Leszek Hensel Jerzy Treder (aut. dzieła rec.) s. 414
"Hipolit Błotnicki o Adamie Mickiewiczu. (W >>Dzienniku<< z lat 1832-1855)", Zofia Wójcicka, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1980) : [recenzja] Leszek Hensel Zofia Wójcicka (aut. dzieła rec.) s. 424
"Bibliografia piśmiennictwa polskiego na Śląsku. >>Śląski Korbut<<. T.2. Bibliografia piśmiennictwa polskiego na Śląsku XVII i XVIII w.", Oprac. zespół pod red. J.Zaremby : [recenzja] Leszek Hensel s. 430