Znaleziono 22 artykuły

Józef Tomasz Pokrzywniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tłumaczenia z literatur obcych w recenzjach prasowych początków XIX wieku : na przykładzie "Nowego Pamiętnika Warszawskiego" i "Pamiętnika Warszawskiego" Józef Tomasz Pokrzywniak s. 49-80
"Satyra prawdę mówi", czyli rzecz o fałszywych przesłankach Józef Tomasz Pokrzywniak s. 85-128
">>Autora francuskiego satyry na krój polski przerobione.<< Z dziejów spolszczeń w wieku Oświecenia", Józef Tomasz Pokrzywniak, "Studia Polonistyczne" II, Poznań 1975 : [recenzja] Izabela Jarosińska Józef Tomasz Pokrzywniak (aut. dzieła rec.) s. 88
Czy śmiech może być nauką? Józef Tomasz Pokrzywniak s. 107-116
Włodzimierz Dworzaczek Józef Tomasz Pokrzywniak s. 112-117
"Podobnie żartował Horacy" Józef Tomasz Pokrzywniak s. 117-124
"Ostrożna muza satyr oświeceniowych", Józef Tomasz Pokrzywniak, "Studia Polonistyczne" IV Poznań 1977 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Józef Tomasz Pokrzywniak (aut. dzieła rec.) s. 188
Gryzmolarze przed sądem Józef Tomasz Pokrzywniak s. 189-197
"Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku : źródła", tom 1, część 1-2, Stanisław Grzeszczuk, Danuta Hombek, pod red. Zbigniewa Golińskiego, Wrocław 1992 : [recenzja] Józef Tomasz Pokrzywniak Zbigniew Goliński (aut. dzieła rec.) Stanisław Grzeszczuk (aut. dzieła rec.) Danuta Hombek (aut. dzieła rec.) s. 190-195
">>Podobnie żartował Horacy<<", Józef Tomasz Pokrzywniak, "Teksty" nr 1 (1976) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Józef Tomasz Pokrzywniak (aut. dzieła rec.) s. 222
Nie drukowany list Ignacego Krasickiego do Jana Gorczyczewskiego Józef Tomasz Pokrzywniak s. 235-237
Korespondencja Jana Gorczyczewskiego w sprawach literackich Józef Tomasz Pokrzywniak s. 241-268
">>Satyra prawdę mówi<<, czyli rzecz o fałszywych przesłankach", Józef Tomasz Pokrzywniak, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1984) : [recenzja] Mirosław Lalak Józef Tomasz Pokrzywniak (aut. dzieła rec.) s. 253
"Czy śmiech może być nauką?", Józef Tomasz Pokrzywniak, "Teksty" nr 6 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Józef Tomasz Pokrzywniak (aut. dzieła rec.) s. 255
"Problemy literatury polskiej okresu Oświecenia", praca zbiorowa pod redakcją Zbigniewa Golińskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, ss. 328 : [recenzja] Józef Tomasz Pokrzywniak Zbigniew Goliński (aut. dzieła rec.) s. 287-295
Czy Ignacy Krasicki lubił Lidzbark Warmiński? Józef Tomasz Pokrzywniak s. 297-304
"Dorywcze ramoty poetyckie Jan Gorczyczewskiego", Józef Tomasz Pokrzywniak, "Studia Polonistyczne UAM" VIII Poznań 1980 : [recenzja] Mirosław Lalak Józef Tomasz Pokrzywniak (aut. dzieła rec.) s. 326
"Korespondencja Jana Gorczyczowskiego w sprawach literackich", Józef Tomasz Pokrzywniak, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1983) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Józef Tomasz Pokrzywniak (aut. dzieła rec.) s. 328
"Epistemografia menipejska w oświeceniu postanisławowskim", Wiesław Pusz, Łódź 1985 : [recenzja] Józef Tomasz Pokrzywniak Wiesław Pusz (aut. dzieła rec.) s. 347-353
">>Cień Zoila nad wiekiem Oświecenia<< wokół zoilusów >>Nad zaciekami Wszechnicy Krakowskiej<<", Józef Tomasz Pokrzywniak, "Ruch Literacki" z.3 (1980) : [recenzja] Małgorzata Masalska Józef Tomasz Pokrzywniak (aut. dzieła rec.) s. 396
"Tłumaczenie z literatur obcych w recenzjach prasowych początków XIX w. Na przykładzie >>Nowego Pamiętnika Warszawskiego<< i >>Pamiętnika Warszawskiego<<", Józef Tomasz Pokrzywniak, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1980) : [recenzja] Leszek Hensel Józef Tomasz Pokrzywniak (aut. dzieła rec.) s. 398
"Bibliografia i biblioteka w pracy polonisty", Jadwiga Czachowska, Roman Loth, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977 : [recenzja] Józef Tomasz Pokrzywniak Jadwiga Czachowska (aut. dzieła rec.) Roman Loth (aut. dzieła rec.) s. 399-408