Znaleziono 56 artykułów

Zbigniew Goliński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O badaniach twórczości i życia Ignacego Krasickiego (po 1945 roku) Zbigniew Goliński s. 3-24
Konferencja tekstologiczna : Warszawa, 18-20.IX 1961 r. Zbigniew Goliński s. 14-16
Sprawozdania z podróży naukowych pracowników IBL Zbigniew Goliński Mieczysław Klimowicz Ewa Korzeniewska s. 22-29
Z prac Działu Literatury Oświecenia Zbigniew Goliński s. 23-26
Krasicki jako adresat literacki Zbigniew Goliński s. 89-112
Sprawozdania z podróży naukowych za granicę Zbigniew Goliński Michał Głowiński Edmund Jankowski Janusz Odrowąż-Pieniążek Janusz Sławiński Anna Wierzbicka Stanisław Świrko s. 113-122
"Ignacy Krasicki w świetle własnej korespondencji", Julian Olszak, Przemyśl 1969 : [recenzja] Zbigniew Goliński Julian Olszak (aut. dzieła rec.) s. 117
"Ziemia przemyska w twórczości Ignacego Krasickiego", Mieczysław Piszczkowski, Przemyśl 1969 : [recenzja] Zbigniew Goliński Mieczysław Piszczkowski (aut. dzieła rec.) s. 117
"Problemy literatury polskiej okresu oświecenia ", pod red. Zbigniewa Golińskiego, Wrocław 1977 : [recenzja] Alina Siomkajło Zbigniew Goliński (aut. dzieła rec.) Lucjan Grobelak (tłum.) s. 122-132
"Problemy badawcze klasycyzmu rosyjskiego", Pawieł Bierkow, "Pamiętnik Literacki", R. 61 (1970), z. 2 : [recenzja] Zbigniew Goliński Pawieł Bierkow (aut. dzieła rec.) s. 127
"Teatr Franciszka Zabłockiego", t. 1, oprac. Janina Pawłowiczowa, Wrocław 1994 : [recenzja] Zbigniew Goliński Janina Pawłowiczowa (aut. dzieła rec.) s. 128-134
"Oświecenie a romantyzm - wstęp", Jean Fabre, "Pamiętnik Literacki", R. 61 (1970), z. 2 : [recenzja] Zbigniew Goliński Jean Fabre (aut. dzieła rec.) s. 129
"Ignacy Krasicki. Monografia literacka", Mieczysław Piszczkowski, Kraków 1969 : [recenzja] Zbigniew Goliński Mieczysław Piszczkowski (aut. dzieła rec.) s. 131
"Wydawcy i Redaktorzy >>Gazette de Varsovie<< (1791-1793)", Jerzy Łojek, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego", R. 8 (1969) : [recenzja] Zbigniew Goliński Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 133
"Gatunki dramatyczne w okresie staropolskim / wstępne klasyfikacje Zbigniew Goliński Tadeusz Bieńkowski (aut. dzieła rec.) s. 141
"Ignacy Krasicki", Roman Wołoszyński, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Zbigniew Goliński Roman Wołoszyński (aut. dzieła rec.) s. 148
"Sprawa Jeana Baptiste Dubois : epizod z dziejów polskiej myśli Oświeceniowej", Barbara Kryda, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Zbigniew Goliński Barbara Kryda (aut. dzieła rec.) s. 149
"Związki Ignacego Krasickiego z Ziemią Przemyską", Mieczysław Piszczykowski, "Ruch Literacki", R. 11 (1970), z. 6 : [recenzja] Zbigniew Goliński Mieczysław Piszczkowski (aut. dzieła rec.) s. 150
"Wizja artystyczna świata w twórczości Stanisława Trembeckiego", Mieczysław Piszczkowski, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Zbigniew Goliński Mieczysław Piszczkowski (aut. dzieła rec.) s. 151
Zagajenie dyskusji zjazdowej Zbigniew Goliński s. 151-160
"Inspiracje literackie Naruszewicza i innych poetów "Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych", Julian Platt, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Zbigniew Goliński Julian Platt (aut. dzieła rec.) s. 151
"Zabłocki czy Bogusławski?", Zbigniew Raszewski, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Zbigniew Goliński Zbigniew Raszewski (aut. dzieła rec.) s. 153
"Rondo alla Polacca : operowa działalność Wojciecha Bogusławskiego w latach 1779-1783", Zbigniew Raszewski, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Zbigniew Goliński Zbigniew Raszewski (aut. dzieła rec.) s. 153
"Ignacy Krasicki tłumaczem Osjana", Zofia Sinko, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Zbigniew Goliński Zofia Sinko (aut. dzieła rec.) s. 155
"Polskie przygody "Szczęśliwej Familii" Marmontel-Rousseau-Marnezia", Ewa Rzadkowska, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Zbigniew Goliński Ewa Rzadkowska (aut. dzieła rec.) s. 155
"Ignacy Krasicki a myśl Oświecenia", Roman Wołoszyński, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Zbigniew Goliński Roman Wołoszyński (aut. dzieła rec.) s. 157
„Teatr polskiego Oświecenia”, pod redakcją Jana Kotta, Polska Akademia Nauk, instytut Badań Literackich: "Komedie", Adam Kazimierz Czartoryski, opracowała Zofia Zahrajówna, Warszawa 1955, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 464, 4 nlb., 11 ilustracji; "Drama mieszczańska", opracowała Janina Pawłowicz, Warszawa 1955, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 490, 6 nlb., 11 ilustracji; "Komedie", Ignacy Krasicki, opracował Mieczysław Klimowicz, wstęp Romana Wołoszyńskiego, Warszawa 1956, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 415, 5 nlb., 8 ilustracji : [recenzja] Zbigniew Goliński Adam Kazimierz Czartoryski (aut. dzieła rec.) Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) Jan Kott (aut. dzieła rec.) Ignacy Krasicki (aut. dzieła rec.) Janina Pawłowicz (aut. dzieła rec.) Roman Wołoszyński (aut. dzieła rec.) Zofia Zahrajówna (aut. dzieła rec.) s. 174-208
"Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku : źródła", tom 1, część 1-2, Stanisław Grzeszczuk, Danuta Hombek, pod red. Zbigniewa Golińskiego, Wrocław 1992 : [recenzja] Józef Tomasz Pokrzywniak Zbigniew Goliński (aut. dzieła rec.) Stanisław Grzeszczuk (aut. dzieła rec.) Danuta Hombek (aut. dzieła rec.) s. 190-195
"Stanisław Pigoń, wydawca naukowy i tekstolog", Zbigniew Goliński [w:] "Stanisław Pigoń. Człowiek i dzieło. Praca zbiorowa pod red. H. Markiewicza, M. Rydlowej i T. Ulewicza", Kraków 1972 : [recenzja] Zbigniew Goliński Zbigniew Goliński (aut. dzieła rec.) s. 191
"Pisarze polskiego Oświecenia", tom 1, pod red. Teresy Kostkiewiczowej i Zbigniewa Golińskiego, Warszawa 1992 : [recenzja] Barbara Wolska Zbigniew Goliński (aut. dzieła rec.) Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 209-219
Nieautoryzowane wydania pism Krasickiego Zbigniew Goliński s. 215-259
"Oświeceni o literaturze : wypowiedzi pisarzy polskich", t. 1-2, oprac. Teresa Kostkiewiczowa i Zbigniew Goliński, Warszawa 1993-1995 : [recenzja] Przemysława Matuszewska Zbigniew Goliński (aut. dzieła rec.) Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 218-226
Wybrane problemy tekstologiczne w pracach radzieckich Zbigniew Goliński s. 230-241
"Pisma zebrane", seria szósta: "Listy", t. 34-36, Stefan Żeromski, pod red. Zbigniewa Golińskiego, oprac. Zdzisław Jerzy Adamczyk, Warszawa 2001-2003; "Korespondencja 1890-1925", Władysław Stanisław Reymont, Warszawa 2002 : [recenzja] Stanisław Fita Zdzisław Jerzy Adamczyk (aut. dzieła rec.) Zbigniew Goliński (aut. dzieła rec.) Władysław Stanisław Reymont (aut. dzieła rec.) Stefan Żeromski (aut. dzieła rec.) s. 236-249
"„Pan Tadeusz”", t. 1: "Studia o poemacie"; t. 2: "Studia o tekście", Kazimierz Wyka, indeksy opracowała Aniela Piorunowa, Warszawa 1963, Państwowy Instytut Wydawniczy, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, komitet redakcyjny: Julian Krzyżanowski, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, sekretarz komitetu redakcyjnego Aniela Piorunowa, seria: Historia Literatury, 1, redakcja serii: Maria Janion, Jan Kott, Zofia Szmydtowa, s. 326, 8 nlb.; 412, 4 nlb. + 1 wkładka erraty : [recenzja] Zbigniew Goliński Maria Janion Zdzisława Kopczyńska Mirosława Puchalska Zofia Stefanowska Alina Witkowska Kazimierz Wyka Maria Żmigrodzka Aniela Piorunowa (aut. dzieła rec.) Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 239-266
"Poezje zebrane", T. 1, Adam Stanisław Naruszewicz, wyd. Barbara Wolska, Warszawa 2005 : [recenzja] Zbigniew Goliński Adam Stanisław Naruszewicz (aut. dzieła rec.) Barbara Wolska (aut. dzieła rec.) s. 245-249
Nowa biografia Ignacego Krasickiego Stanisław Achremczyk Zbigniew Goliński (aut. dzieła rec.) s. 259-264
"Ignacy Krasicki", Zbigniew Goliński, Warszawa 1979 : [recenzja] Marian Płachecki Zbigniew Goliński (aut. dzieła rec.) s. 277
"Problemy literatury polskiej okresu Oświecenia", praca zbiorowa pod redakcją Zbigniewa Golińskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, ss. 328 : [recenzja] Józef Tomasz Pokrzywniak Zbigniew Goliński (aut. dzieła rec.) s. 287-295
Prolegomena filologiczne do "Monachomachii" Zbigniew Goliński s. 313-337
"Postawa ideowa Ignacego Krasickiego po roku 1780", Roman Wołoszyński, Wrocław 1953, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Instytut Badań Literackich PAN, Studia Historycznoliterackie, t. 19, s. 126, 2 nlb. : [recenzja] Zbigniew Goliński Roman Wołoszyński (aut. dzieła rec.) s. 324-334
"Historia mego wieku i ludzi, z którymi żyłem", Franciszek Karpiński, oprac. Roman Sobol, wydanie przygotowali Elżbieta Aleksandrowska i Zbigniew Goliński, Warszawa 1987 : [recenzja] Tomasz Chachulski Elżbieta Aleksandrowska (aut. dzieła rec.) Zbigniew Goliński (aut. dzieła rec.) Franciszek Karpiński (aut. dzieła rec.) Roman Sobol (aut. dzieła rec.) s. 325-334
Z konferencji edytorskiej IBL PAN : o wydaniu Aleksandra Fredry "Pism wszystkich" pod redakcją Stanisława Pigonia Krystyna Czajkowska Zbigniew Goliński Aleksander Fredro (aut. dzieła rec.) Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 339-364
"Ignacy Krasicki", Zbigniew Goliński, Warszawa 1979 : [recenzja] Zdzisław Libera Zbigniew Goliński (aut. dzieła rec.) s. 343-349
"O badaniach twórczości i życia Ignacego Krasickiego (po roku 1945)", Zbigniew Goliński, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1980) : [recenzja] Zbigniew Kloch Zbigniew Goliński (aut. dzieła rec.) s. 360
"Problemy literatury polskiej okresu oświecenia", pod red. Zbigniewa Golińskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977 : [recenzja] Wiesław Pusz Zbigniew Goliński (aut. dzieła rec.) s. 361-372
"Ignacy Krasicki", Zbigniew Goliński, Warszawa 1979 : [recenzja] Łukasz Kądziela Zbigniew Goliński (aut. dzieła rec.) s. 364
"Świat poprawiać - zuchwałe rzemiosło. Antologia poezji polskiego Oświecenia", oprac. Teresa Kostkiewiczowa i Zbigniew Goliński, Warszawa 1981 : [recenzja] Tomasz Kizwalter Zbigniew Goliński (aut. dzieła rec.) Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 410
O problemie tekstu kanonicznego w edytorstwie Zbigniew Goliński s. 433-458
Konferencja Komisji Edytorsko-Tekstologicznej (Warszawa, 5-7 października 1967) Zbigniew Goliński s. 439-443
"Korespondencja Ignacego Krasickiego", z papierów Ludwika Bernackiego wydali i opracowali Zbigniew Goliński, Mieczysław Klimowicz, Roman Wołoszyński, pod redakcją Tadeusza Mikulskiego, Wrocław 1958, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, t. 1: s. LXXIX, 443 +46 ilustracji, 1 tablica, 1 mapa i 1 kartka erraty; t. 2: s. 796 + 40 ilustracji i 1 kartka erraty : [recenzja] Roman Sobol Zbigniew Goliński (aut. dzieła rec.) Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) Tadeusz Mikulski (aut. dzieła rec.) Roman Wołoszyński (aut. dzieła rec.) s. 481-495
"Korespondencja Ignacego Krasickiego", z papierów Ludwika Bernackiego wydali i opracowali Zbigniew Goliński, Mieczysław Klimowicz, Roman Wołoszyński, pod Redakcja Tadeusza Mikulskiego, Wrocław 1958, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, t. 1: s. LXXIX, 443+ 46 ilustracji, 1 tablica, 1 mapa, 1 karta erraty; t. 2: s. 796 + 40 ilustracji i 1 kartka erraty : [recenzja] Wacław Olszewicz Zbigniew Goliński (aut. dzieła rec.) Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) Tadeusz Mikulski (aut. dzieła rec.) Roman Wołoszyński (aut. dzieła rec.) s. 495-499
"Poezja polskiego oświecenia. Antologia", opracował Jan Kott, rysunki J. P. Norblina, Warszawa 1954, «Czytelnik», s. 463, 1 nlb. : [recenzja] Zbigniew Goliński Jan Kott (aut. dzieła rec.) J. P. Norblin (aut. dzieła rec.) s. 559-577
"Teksty do Ćwiczeń Edytorskich", redaktor Serii: Stefan Vrtel-Wierczyński, Państwowe Wydawnicctwo Naukowe : [recenzja] Zbigniew Goliński Stefan Vrtel-Wierczyński (aut. dzieła rec.) s. 605-614
"Abyśmy o Ojczyźnie naszej radzili. Antologia publicystyki doby stanisławowskiej", oprac. Zbigniew Goliński, Warszawa 1984 : [recenzja] Małgorzata Karpińska Zbigniew Goliński (aut. dzieła rec.) s. 633-634
Roman Wołoszyński (17 stycznia 1928 - 2 czerwca 1966) [nekrolog] Zbigniew Goliński s. 713-717