Znaleziono 14 artykułów

Julian Platt

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z podróży naukowej do ZSRR (8.XI 1960 - 10.II 1961). Julian Platt s. 19-22
Trembeciana Julian Platt Maria Kruczkiewicz (tłum.) s. 151-174
"Inspiracje literackie Naruszewicza i innych poetów "Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych", Julian Platt, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Zbigniew Goliński Julian Platt (aut. dzieła rec.) s. 151
Inspiracje literackie Naruszewicza i innych poetów "Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych" Julian Platt s. 241-280
"Twórczość satyryczna Adama Naruszewicza", Alina Aleksandrowicz, Wrocław 1964, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Studia z okresu Oświecenia , komitet redakcyjny: Elżbieta Aleksandrowska, Jan Kott, Zdzisław Libera, tom 1, s. 320, 2 nlb. : [recenzja] Julian Platt Alina Aleksandrowicz (aut. dzieła rec.) s. 257-269
"Korespondencja Adama Naruszewicza, 1762-1796", Julian Platt, Tadeusz Mikulski, Wrocław 1959 : [recenzja] Eugeniusz Tomaszewski Tadeusz Mikulski (aut. dzieła rec.) Julian Platt (aut. dzieła rec.) s. 261-263
Nieznane listy Stanisława Trembeckiego w zbiorze Jabłonny Julian Platt s. 268-289
"Życie literackie w Warszawie w czasach Stanisława Augusta", Zdzisław Libera, indeks zestawiła Anna Lisowska, redaktor tomu Hanna Szwankowska, Warszawa 1971, Państwowy Instytut Wydawniczy, Biblioteka Wiedzy o Warszawie, subsydiowana przez Wydział Kultury Prezydium Rady Narodowej m. st. Warszawy, komitet redakcyjny serii: Marian M. Drozdowski, Halina Kiepurska, Ryszard Kołodziejczyk, Maria Nietyksza, Jan Kosim, Hanna Szwankowska, Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie, ss. 244, 4 nlb. + 12 wklejek ilustr. : [recenzja] Julian Platt Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) Anna Lisowska (aut. dzieła rec.) Hanna Szwankowska (aut. dzieła rec.) s. 315-324
"„Zabawy przyjemne i pożyteczne” 1770-1777 : zarys monografii pierwszego polskiego czasopisma literackiego", Julian Platt, Gdańsk 1986 : [recenzja] Elżbieta Aleksandrowska Julian Platt (aut. dzieła rec.) s. 330-346
"Wiek oświecenia", zeszyt 1-3, komitet redakcyjny: Barbara Grochulska, Andrzej Guzek, Bogusław Leśnodorski, Zdzisław Libera, Stanisław Lorentz, Mieczysław Klimowicz, Teresa Kostkiewiczowa, Jerzy Kowecki, Witold Kula, Jerzy Michalski, Emanuel Rostworowski, Andrzej Ryszkiewicz, Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Irena Szybiak, Andrzej Zahorski, Warszawa 1978 : [recenzja] Julian Platt Barbara Grochulska (aut. dzieła rec.) Andrzej Guzek (aut. dzieła rec.) Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) Jerzy Kowecki (aut. dzieła rec.) Witold Kula (aut. dzieła rec.) Bogusław Leśnodorski (aut. dzieła rec.) Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) Stanisław Lorentz (aut. dzieła rec.) Jerzy Michalski (aut. dzieła rec.) Emanuel Rostworowski (aut. dzieła rec.) Andrzej Ryszkiewicz (aut. dzieła rec.) Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) Irena Szybiak (aut. dzieła rec.) Andrzej Zahorski (aut. dzieła rec.) s. 372-379
"<Zabawy Przyjemne i Pożyteczne> (1770-1777)", oprac. i wstępem poprzedził Julian Platt, Wrocław 1968 : [recenzja] Janusz Śniadecki Julian Platt (aut. dzieła rec.) s. 419-424
Augustyn Jendrysiek (20 września 1924 - 10 lutego 1977) [nekrolog] Julian Platt s. 433-437
"Korespondencja Adama Naruszewicza 1762-1796 : z papierów po Ludwiku Bernackim", uzupełnił, oprac. i wyd. Julian Platt, pod red. Tadeusza Mikulskiego, Wrocław 1959 : [recenzja] Jerzy Michalski Tadeusz Mikulski (aut. dzieła rec.) Julian Platt (aut. dzieła rec.) s. 447-450
"Korespondencja Adama Naruszewicza. 1762-1796", z papierów po Ludwiku Bernackim uzupełnił, opracował i wydał Julian Platt, pod redakcją Tadeusza Mikulskiego, teksty i zwroty łacińskie tłumaczył Kazimierz Zathey, teksty francuksie tłumaczyła Helena Devechy, Wrocław 1959, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Plskiej Akademii Nauk, Źródła Historycznoliterackie, tom I, Polska Akademia Nauk, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, s. XVI, 611 + 33 ilustracji i 1 kartka erraty : [recenzja] Mieczysław Klimowicz Helena Devechy (aut. dzieła rec.) Tadeusz Mikulski (aut. dzieła rec.) Julian Platt (aut. dzieła rec.) Kazimierz Zathey (aut. dzieła rec.) s. 537-541