Znaleziono 18 artykułów

Stanisław Lorentz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zapiski do autobiografii Stanisław Lorentz
Słowo wstępne Stanisław Lorentz s. 1-2
Udział Muzeum Narodowego w dziele ratowania Zamku Królewskiego w Warszawie Stanisław Lorentz s. 3-12
Przedmowa Stanisław Lorentz s. 3-11
Rola i formy mecenatu przemysłu w dziedzinie ochrony zabytków i przystosowaniu ich do potrzeb turystyki Stanisław Lorentz s. 6-10
Człowiek i jego środowisko Stanisław Lorentz s. 7-10
Natolin Stanisław Lorentz s. 27-31
Zamek Królewski w Warszawie jako Muzeum Narodowe Aleksander Gieysztor Stanisław Lorentz s. 28-33
ICOMOS 1965-1980 Stanisław Lorentz s. 100-103
Wspomnienie z dawnych lat Stanisław Lorentz s. 100-102
"Problemy odbudowy zamku Warszawskiego", Stanisław Lorentz, "Odrodzenie", R. VII, 1950, nr 9/274 : [recenzja] Stanisław Lorentz (aut. dzieła rec.) s. 103
"Natolin. Prace z historii sztuki wydane przez "Towarzystwo Naukowe Warszawskie"", IV, Stanisław Lorentz, Warszawa 1948 : [recenzja] Stanisław Lorentz (aut. dzieła rec.) s. 137
Wspomnienia pośmiertne : Zygmunt Batowski (1876-1944) Stanisław Lorentz s. 168-170
Wspomnienia pośmiertne : Zygmunt Batowski (1876-1944) Stanisław Lorentz s. 168-170
"O importach rzeźb z Włoch do Polski w I połowie XIX w. i o Thorwaldsenie", Stanisław Lorentz, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. XII, 1950, z. 1-4 : [recenzja] Stanisław Lorentz (aut. dzieła rec.) s. 227
Dyskusja po referatach Celiny Bobińskiej i Jana Kotta Stanisław Lorentz s. 250-263
"Zamek", Stanisław Lorentz, "Stolica", R. IV, nr 16-17 (127-128) : [recenzja] Stanisław Lorentz (aut. dzieła rec.) s. 285
"Wiek oświecenia", zeszyt 1-3, komitet redakcyjny: Barbara Grochulska, Andrzej Guzek, Bogusław Leśnodorski, Zdzisław Libera, Stanisław Lorentz, Mieczysław Klimowicz, Teresa Kostkiewiczowa, Jerzy Kowecki, Witold Kula, Jerzy Michalski, Emanuel Rostworowski, Andrzej Ryszkiewicz, Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Irena Szybiak, Andrzej Zahorski, Warszawa 1978 : [recenzja] Julian Platt Barbara Grochulska (aut. dzieła rec.) Andrzej Guzek (aut. dzieła rec.) Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) Jerzy Kowecki (aut. dzieła rec.) Witold Kula (aut. dzieła rec.) Bogusław Leśnodorski (aut. dzieła rec.) Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) Stanisław Lorentz (aut. dzieła rec.) Jerzy Michalski (aut. dzieła rec.) Emanuel Rostworowski (aut. dzieła rec.) Andrzej Ryszkiewicz (aut. dzieła rec.) Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) Irena Szybiak (aut. dzieła rec.) Andrzej Zahorski (aut. dzieła rec.) s. 372-379