Znaleziono 13 artykułów

Witold Kula

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zdzisław Zmigryder-Konopka Iza Bieżuńska Witold Kula s. 17-18
Początki układu kapitalistycznego w Polsce XVIII wieku Witold Kula s. 36-81, 478-481
Witold Kula - historia - polityka Henryk Słabek Witold Kula (aut. dzieła rec.) s. 145-154
Przywilej społeczny na postęp gospodarczy Witold Kula s. 169-204
"Udział chłopów w obronie Polski : zarys historyczny", Stefan Inglot, Łódź 1946 : [recenzja] Witold Kula Stefan Inglot (aut. dzieła rec.) s. 224-227
Dyskusja po referacie Witolda Kuli Witold Kula s. 228-234
Metrologia historyczna : uwagi o jej zadaniach badawczych Witold Kula s. 248-272, 420-421
"Pamiętniki i wizerunki", Henryk Kamieński, z rękopisów przygotowała do druku i przypisami opatrzyła Irmina Śliwińska, wstęp opracował Witold Kula, okładkę projektował Stanisław Kobielski, Wrocław 1951, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, s. LVI, XX, 323, 1 nlb., w tekście 2 ryciny : [recenzja] Bogdan Zakrzewski Henryk Kamieński (aut. dzieła rec.) Stanisław Kobielski (aut. dzieła rec.) Witold Kula (aut. dzieła rec.) Irmina Śliwińska (aut. dzieła rec.) s. 341-349
"Historia, zacofanie, rozwój", Witold Kula, Warszawa 1983 : [recenzja] Rafał Karpiński Witold Kula (aut. dzieła rec.) s. 351-352
"Wiek oświecenia", zeszyt 1-3, komitet redakcyjny: Barbara Grochulska, Andrzej Guzek, Bogusław Leśnodorski, Zdzisław Libera, Stanisław Lorentz, Mieczysław Klimowicz, Teresa Kostkiewiczowa, Jerzy Kowecki, Witold Kula, Jerzy Michalski, Emanuel Rostworowski, Andrzej Ryszkiewicz, Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Irena Szybiak, Andrzej Zahorski, Warszawa 1978 : [recenzja] Julian Platt Barbara Grochulska (aut. dzieła rec.) Andrzej Guzek (aut. dzieła rec.) Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) Jerzy Kowecki (aut. dzieła rec.) Witold Kula (aut. dzieła rec.) Bogusław Leśnodorski (aut. dzieła rec.) Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) Stanisław Lorentz (aut. dzieła rec.) Jerzy Michalski (aut. dzieła rec.) Emanuel Rostworowski (aut. dzieła rec.) Andrzej Ryszkiewicz (aut. dzieła rec.) Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) Irena Szybiak (aut. dzieła rec.) Andrzej Zahorski (aut. dzieła rec.) s. 372-379
"Przemiany społeczne w Królestwie Polskim 1815-1864", praca zespołowa wykonana pod kier. Witolda Kuli i Janiny Leskiewiczowej, Wrocław [etc.] 1979 : [recenzja] Ireneusz Ihnatowicz Witold Kula (aut. dzieła rec.) Janina Leskiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 391-397
Ks. Józef Czartoryski : "Myśli Moje o Zasadach Gospodarskich" Witold Kula Janina Leskiewiczowa s. 445-452
Niemieccy koloniści przemysłowi wobec powstania listopadowego Witold Kula s. 751-767