Znaleziono 21 artykułów

Ireneusz Ihnatowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Polski słownik archiwalny", pod red. W. Maciejewkiej, oprac.: T. Grygier [et al.], Warszawa 1974 : [recenzja] Ireneusz Ihnatowicz T. Grygier (aut. dzieła rec.) W. Maciejewska (aut. dzieła rec.) s. 115-118
W sprawie prób zastosowania niektórych teorii matematycznych w badaniach historycznych Ireneusz Ihnatowicz s. 132-134
"Człowiek : informacja : społeczeństwo", Ireneusz Ihnatowicz, Warszawa 1989 : [recenzja] Jerzy Myśliński Ireneusz Ihnatowicz (aut. dzieła rec.) s. 153-154
"Historia gospodarcza ludności świata", Carlo M. Cipolia, Warszawa 1965 : [recenzja] Ireneusz Ihnatowicz Carlo M. Cipolia (aut. dzieła rec.) s. 154-156
"Białostocki okręg przemysłu włókienniczego do 1945 r. : czynniki rozwoju i zagadnienia lokalizacyjne", Andrzej Werwicki, Warszawa 1957 : [recenzja] Ireneusz Ihnatowicz Juliusz Łukasiewicz Andrzej Werwicki (aut. dzieła rec.) s. 162-165
W sprawie zasad publikacji zródeł historycznych z XIX i XX wieku Ireneusz Ihnatowicz s. 164-172
"Nauki pomocnicze historii", Józef Szymański, Lublin 1968 : [recenzja] Ireneusz Ihnatowicz Józef Szymański (aut. dzieła rec.) s. 184-186
"Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku", Ireneusz Ihnatowicz, Andrzej Biernat, Warszawa 2003 : [recenzja] Jolanta Sikorska-Kulesza Andrzej Biernat (aut. dzieła rec.) Ireneusz Ihnatowicz (aut. dzieła rec.) s. 206-209
Proporcje polskiej powojennej literatury archiwistycznej Ireneusz Ihnatowicz s. 223-234
"Deutschlands Aussenhandel 1836 bis 1856 : eine statistische Untersuchung zur Frühindustrialisierung", Bodo von Borries, Stuttgart 1970 : [recenzja] Ireneusz Ihnatowicz Bodo von Borries (aut. dzieła rec.) s. 342-344
"Piotr Steinkeller kupiec i przemysłowiec 1799-1854", Ryszard Kołodziejczyk, Warszawa 1963 : [recenzja] Ireneusz Ihnatowicz Ryszard Kołodziejczyk (aut. dzieła rec.) s. 345-347
"Przemiany społeczne w Królestwie Polskim 1815-1864", praca zespołowa wykonana pod kier. Witolda Kuli i Janiny Leskiewiczowej, Wrocław [etc.] 1979 : [recenzja] Ireneusz Ihnatowicz Witold Kula (aut. dzieła rec.) Janina Leskiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 391-397
Rynki zbytu przemysłu łódzkiego w drugiej połowie XIX wieku Ireneusz Ihnatowicz s. 413-431
Akademickie kontakty Królestwa Polskiego i Galicji w dobie rewolucji 1905-1907 r. Ireneusz Ihnatowicz s. 431-441
Próba dekryptowania szyfrowanych depesz namiestnika do Aleksandra II z 1863 roku Ireneusz Ihnatowicz s. 537-544
"Das deutsche Kapital in Russland 1850-1894", J. Mai, Berlin 1970 : [recenzja] Ireneusz Ihnatowicz J. Mai (aut. dzieła rec.) s. 569-571
"Pioneers for Profit : Foreign Entrepreneurship and Russian Industralisation 1885-1913", John P. McKay, Chicago-London 1970 : [recenzja] Ireneusz Ihnatowicz John P. McKay (aut. dzieła rec.) s. 571-573
Z badań nad kapitałem łódzkim na Kaukazie na przełomie XIX i XX wieku Ireneusz Ihnatowicz s. 592-610
"Studia nad powstawaniem łódzkiego okręgu przemysłowego 1815-1870", T. I "Przemysł", Gryzelda Missalowa, Łódź 1964 : [recenzja] Ireneusz Ihnatowicz Gryzelda Missalowa (aut. dzieła rec.) s. 684-688
"Początki klasy robotniczej Warszawy", Tadeusz Łepkowski, Warszawa 1956 : [recenzja] Ireneusz Ihnatowicz Juliusz Łukasiewicz Tadeusz Łepkowski (aut. dzieła rec.) s. 805-812
"Obyczaj wielkiej burżuazji warszawskiej w XIX wieku", Ireneusz Ihnatowicz, Warszawa 1971 : [recenzja] Barbara Poznańska Ireneusz Ihnatowicz (aut. dzieła rec.) s. 859-862