Znaleziono 16 artykułów

Janina Leskiewiczowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne [Konferencja "Rola i miejsce ziemiaństwa w historii Polski pierwszej połowy XX wieku" zorganizowana 14 listopada 2000 roku w Muzeum Niepodległości w Warszawie] Janina Leskiewiczowa s. 109-111
"Położenie chłopów u schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej", B. Baranowski, Z. Libiszowska, R. Rosin, Warszawa 1953 : [recenzja] Antonina Keckowa Janina Leskiewiczowa Bohdan Baranowski (aut. dzieła rec.) Zofia Libiszowska (aut. dzieła rec.) R. Rosin (aut. dzieła rec.) s. 112-115
"Paysannerie Françoise, paysannerie Hongroise XVIe-XXe siècles", publié soous la direction de Béla Köpeczi et Éva H. Balázs, Budapeszt 1973 : [recenzja] Janina Leskiewiczowa Éva H. Balázs (aut. dzieła rec.) Béla Köpeczi (aut. dzieła rec.) s. 125-131
System odrobkowy w gospodarce folwarcznej Królestwa Polskiego przed uwłaszczeniem Janina Leskiewiczowa s. 153-168, 273-274
"Supliki chłopskie z XVIII wieku : z archiwum prymasa Michała Poniatowskiego" wyd. Janina Leskiewiczowa i Jerzy Michalski, Warszawa 1954 : [recenzja] Stanisław Śreniowski Janina Leskiewiczowa (aut. dzieła rec.) Jerzy Michalski (aut. dzieła rec.) s. 217-222
Testament księcia Józefa Poniatowskiego Janina Leskiewiczowa s. 229-243
"Krestianstwo centralno-promyszlennych wotczin Woroncowych w pierwoj połowinie XIX w.", E. I. Indowa, 1951 : [recenzja] Janina Leskiewiczowa E. I. Indowa (aut. dzieła rec.) s. 239-241
"Warszawa i jej inteligencja po powstaniu styczniowym, 1864-1870", Janina Leskiewiczowa, Warszawa 1961 : [recenzja] Eugeniusz Tomaszewski Janina Leskiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 268-275
"Testament księcia Józefa Poniatowskiego", Janina Leskiewiczowa, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Humaniora XXXVII : 1982, Lublin 1984 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Janina Leskiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 292
"Studia rolnicze, leśne i weterynaryjne Polaków w Wiedniu od XVIII do XX wieku", Stanisław Brzozowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967 : [recenzja] Janina Leskiewiczowa Stanisław Brzozowski (aut. dzieła rec.) s. 383-385
"Przemiany społeczne w Królestwie Polskim 1815-1864", praca zespołowa wykonana pod kier. Witolda Kuli i Janiny Leskiewiczowej, Wrocław [etc.] 1979 : [recenzja] Ireneusz Ihnatowicz Witold Kula (aut. dzieła rec.) Janina Leskiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 391-397
Ks. Józef Czartoryski : "Myśli Moje o Zasadach Gospodarskich" Witold Kula Janina Leskiewiczowa s. 445-452
"Studia z dziejów gospodarstwa wiejskiego", tom II, pod red. Janiny Leskiewiczowej, Wrocław 1959 : [recenzja] Stanisław Brzozowski Zdzisław Kosiek Maria Stolzman Janina Leskiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 487-491
"Ziemiaństwo polskie 1795-1945. Zbiór prac o dziejach warstwy i ludzi", pod red. Janiny Leskiewiczowej, Warszawa 1985 : [recenzja] Dorota Zamojska Janina Leskiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 585-589
"Studia z dziejów gospodarstwa wiejskiego", T. II, pod red. J. Leskiewiczowej, Wrocław 1959 : [recenzja] Andrzej Wyczański Janina Leskiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 588-591
"Obraz Królestwa Polskiego w okresie konstytucyjnym, t. 1: Raporty Rady Stanu Królestwa Polskiego z działalności rządu w latach 1816-1828", do dr. przyg. i wstępem opatrz. Janina Leskiewiczowa, Franciszka Ramotowska, Warszawa 1984 : [recenzja] Małgorzata Karpińska Janina Leskiewiczowa (aut. dzieła rec.) Franciszka Ramotowska (aut. dzieła rec.) s. 636-637