Znaleziono 16 artykułów

Zofia Libiszowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wspomnienie o Teresie z Ledóchowskich Tyszkiewiczowej (1906–1992) Zofia Libiszowska s. 51-58
James Durno i jego misja w Polsce Zofia Libiszowska s. 67-84
Historiografia francuska o Polsce w dobie Stanisława Leszczyńskiego Zofia Libiszowska s. 75-81
Tomasz Paine a Polska stanisławowska Zofia Libiszowska s. 105-115
"Położenie chłopów u schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej", B. Baranowski, Z. Libiszowska, R. Rosin, Warszawa 1953 : [recenzja] Antonina Keckowa Janina Leskiewiczowa Bohdan Baranowski (aut. dzieła rec.) Zofia Libiszowska (aut. dzieła rec.) R. Rosin (aut. dzieła rec.) s. 112-115
"Z okien ambasady saskiej : Warszawa 1794 roku w świetle relacji dyplomatycznych przedstawicieli Saksonii w Polsce", Jan Jakub Patz ; z rękopisu wyd., przeł. i przypisami opatrzyli Zofia Libiszowska i Henryk Kocój, Warszawa 1969 : [recenzja] Andrzej Zahorski Henryk Kocój (aut. dzieła rec.) Zofia Libiszowska (aut. dzieła rec.) Jan Jakub Patz (aut. dzieła rec.) s. 146-149
Prasa i publicystyka angielska wobec drugiego rozbioru Polski Zofia Libiszowska s. 299-325
"Misja Polska w Londynie w latach 1769-1795", Zofia Libiszowska, Łódź 1966 : [recenzja] Andrzej Zahorski Zofia Libiszowska (aut. dzieła rec.) s. 328-330
"Historia Powszechna XVI-XVII w.", Zbigniew Wójcik, Warszawa 1968 : [recenzja] Zofia Libiszowska Zbigniew Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 331-335
"Opinia polska wobec rewolucji amerykańskiej w XVIII wieku", Zofia Libiszowska, Łódź 1962 : [recenzja] Jerzy Łojek Zofia Libiszowska (aut. dzieła rec.) s. 375-377
"Europolonica", Waldemar Voisé, Wrocław 1981 : [recenzja] Zofia Libiszowska Waldemar Voisé (aut. dzieła rec.) s. 488-491
„Ludwik XV”, Zofia Libiszowska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1997 : [recenzja] Edmund Cieślak Zofia Libiszowska (aut. dzieła rec.) s. 495-497
"Anna Austriaczka i jej dwór", Françoise de Motteville, wybór i przekł. Irena Wachlowska, wstęp i przypisy Zofia Libiszowska, Warszawa 1978 : [recenzja] Andrzej Karpiński Zofia Libiszowska (aut. dzieła rec.) Françoise de Motteville (aut. dzieła rec.) Irena Wachlowska (aut. dzieła rec.) s. 593-594
"Człowiek i obywatel w piśmiennictwie naukowym i podręcznikach polskiego Oświecenia", Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Wrocław 1979 : [recenzja] Zofia Libiszowska Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) s. 631-634
"Polska w oczach Anglików, XIV-XVI w.", Henryk Zins, Warszawa 1974 : [recenzja] Zofia Libiszowska Henryk Zins (aut. dzieła rec.) s. 662-665
"Opinia polska wobec rewolucji amerykańskiej w XVIII wieku", Zofia Libiszowska, Łódź 1922 : [recenzja] Jerzy Kowecki Zofia Libiszowska (aut. dzieła rec.) s. 714-716