Znaleziono 31 artykułów

Andrzej Karpiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Kształtowanie się stołeczności Warszawy od początku XVI do połowy XVIII wieku Andrzej Karpiński s. 9-20
Nowe trendy w polityce przemysłowej Unii Europejskiej Andrzej Karpiński s. 11-28
Nowe trendy w polityce przemysłowej Unii Europejskiej Andrzej Karpiński s. 11-28
Rola strategii długookresowej w rozwoju regionu – pozytywne wzorce – najczęstsze błędy Andrzej Karpiński s. 39-54
Rola strategii długookresowej w rozwoju regionu – pozytywne wzorce – najczęstsze błędy Andrzej Karpiński s. 39-54
    Zacytuj
  • Udostępnij
Global trends in the information civilisation and the labour market in Poland Andrzej Karpiński s. 79-88
Global trends in the information civilisation and the labour market in Poland Andrzej Karpiński s. 79-88
Zmiany na rynku pracy na Mazowszu w latach 1999-2008 Andrzej Karpiński s. 89-109
The most attractive opportunities for the Mazovian region Andrzej Karpiński s. 111-113
The most attractive opportunities for the Mazovian region Andrzej Karpiński s. 111-113
"The status of women in preindustrial societies", Martin King Whyte, New Jersey 1978 : [recenzja] Andrzej Karpiński Martin King Whyte (aut. dzieła rec.) s. 113-117
„W walce z niewidzialnym wrogiem. Epidemie chorób zakaźnych w Rzeczypospolitej w XVI – XVIII wieku i ich następstwa demograficzne, społeczno-ekonomiczne i polityczne”, Andrzej Karpiński, Warszawa 2000 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Andrzej Karpiński (aut. dzieła rec.) s. 120-123
"Zarys rozwoju gospodarczego Polski Ludowej : fazy rozwoju", Andrzej Karpiński, Warszawa 1968 : [recenzja] Zbigniew Landau Andrzej Karpiński (aut. dzieła rec.) s. 160-162
"Kobieta w mieście polskim w drugiej połowie XVI i w XVII wieku", Andrzej Karpiński, Warszawa 1995 : [recenzja] Tadeusz J. Żółciński Andrzej Karpiński (aut. dzieła rec.) s. 203-207
Pośród pruskich wiedźm : (Jacek Wijaczka, Procesy o czary w Prusach Książęcych (Brandenburskich) w XVI-XVIII wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, Toruń 2007, s. 363, bibliogr., indeks geogr., ilustr., tabele, aneks.) Andrzej Karpiński Jacek Wijaczka (aut. dzieła rec.) s. 293-299
Komunikat Redakcji Społeczeństwa staropolskiego. Seria nowa Andrzej Karpiński s. 305
"Od hospicjum do współczesnego szpitala. Rozwój historyczny problematyki szpitalnej w Polsce do końca XVII wieku", Zofia Podgórska-Klawe, Wrocław [etc.] 1981 : [recenzja] Andrzej Karpiński Zofia Podgórska-Klawe (aut. dzieła rec.) s. 400-401
"Samotny seks. Kulturowa historia masturbacji”, Thomas Walter Laqueur, red. naukowa Agata Bielik – Robson, Kraków 2006 : [recenzja] Andrzej Karpiński Thomas Walter Laqueur (aut. dzieła rec.) Agata Bielik – Robson (aut. dzieła rec.) s. 473-474
"Ciała i dusze. Tragiczne losy trzech żydowskich kobiet zmuszonych do pracy w domach publicznych w Ameryce”, Isabel Vincent, przekł. Anna Rojkowska, Wrocław 2006 : [recenzja] Andrzej Karpiński Anna Rojkowska (aut. dzieła rec.) Isabel Vincent (aut. dzieła rec.) s. 479-480
W cieniu pręgierza : uwagi o pracy Marcina Kamlera, "Złoczyńcy. Przestępczość w Koronie w drugiej połowie XVI i w pierwszej połowie XVII wieku (w świetle ksiąg sądowych miejskich)" Andrzej Karpiński Marcin Kamler (aut. dzieła rec.) s. 493-500
"Społeczeństwo staropolskie. Studia i szkice, t. 2", pod red. Andrzeja Wyczańskiego, Warszawa 1977 : [recenzja] Andrzej Karpiński Andrzej Wyczański (aut. dzieła rec.) s. 589-594
"Życie codzienne w podróżach po Europie w XVI i w XVII w.", Antoni Mączak, Warszawa 1978 : [recenzja] Andrzej Karpiński Antoni Mączak (aut. dzieła rec.) s. 591-592
"Anna Austriaczka i jej dwór", Françoise de Motteville, wybór i przekł. Irena Wachlowska, wstęp i przypisy Zofia Libiszowska, Warszawa 1978 : [recenzja] Andrzej Karpiński Zofia Libiszowska (aut. dzieła rec.) Françoise de Motteville (aut. dzieła rec.) Irena Wachlowska (aut. dzieła rec.) s. 593-594
„Kobieta w mieście polskim w drugiej połowie XVI i w XVII wieku”, Andrzej Karpiński, Warszawa 1995 : [recenzja] Cezary Kuklo Andrzej Karpiński (aut. dzieła rec.) s. 663-666
Przestępczość we Lwowie w końcu XVI i w XVII wieku Andrzej Karpiński s. 753-768, 930
"Household and lineage in renaissance Florence. The family life of the Capponi, Ginori and Rucellai", Francis Wiliam Kent, Princeton 1978 : [recenzja] Andrzej Karpiński Francis Wiliam Kent (aut. dzieła rec.) s. 755-759
"Popular culture in early modern Europe", Peter Burke, London 1987 : [recenzja] Andrzej Karpiński Peter Burke (aut. dzieła rec.) s. 772-778
"Warszawa, jej dzieje i kultura", red. Aleksander Gieysztor i Janusz Durko, Warszawa 1980 : [recenzja] Andrzej Karpiński Janusz Durko (aut. dzieła rec.) Aleksander Gieysztor (aut. dzieła rec.) s. 787
"Warszawa na mapie Polski stanisławowskiej. Podstawy gospodarcze rozwoju miasta", Barbara Grochulska, Warszawa 1980 : [recenzja] Andrzej Karpiński Barbara Grochulska (aut. dzieła rec.) s. 802
"Die Stadtbevölkerung von Chemitz zwischen 1450 und 1600", Helmut Bräuer, Karl-Marx-Stadt 1978 : [recenzja] Andrzej Karpiński Helmut Bräuer (aut. dzieła rec.) s. 863-864
"Życie codzienne w Warszawie za Wazów", Jerzy Lileyko, Warszawa 1984 : [recenzja] Andrzej Karpiński Jerzy Lileyko (aut. dzieła rec.) s. 879-886