Znaleziono 44 artykuły

Zbigniew Landau

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gospodarka budżetowa Polski Ludowej w okresie lubelskim Zbigniew Landau s. 68-87
Oligarchia finansowa Drugiej Rzeczypospolitej Zbigniew Landau s. 75-92
Działalność Koncernu Kreugera w Polsce Zbigniew Landau s. 211, 91-120
Spory o kierunek działalności Banku Gospodarstwa Krajowego Zbigniew Landau s. 115-122, 202
Czy historyk musi być matematykiem? Zbigniew Landau s. 134-137
"Zapomniani ministrowie skarbu Drugiej Rzeczypospolitej", Zbigniew Landau, Warszawa 2005 : [recenzja] Paweł Grata Zbigniew Landau (aut. dzieła rec.) s. 150-153
"Historia Polski 1846-1939", Henryk Zieliński, Warszawa 1969 : [recenzja] Zbigniew Landau Henryk Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 152-155
"Zarys rozwoju gospodarczego Polski Ludowej : fazy rozwoju", Andrzej Karpiński, Warszawa 1968 : [recenzja] Zbigniew Landau Andrzej Karpiński (aut. dzieła rec.) s. 160-162
"Zagraniczne pożyczki państwowe na tle systemu dochodów i wydatków Polski międzywojennej", Andrzej Drwiłło, Gdańsk 1978 : [recenzja] Zbigniew Landau Andrzej Drwiłło (aut. dzieła rec.) s. 166-169
"Polsko-francuski sojusz wojskowy 1921-1939", Jan Ciałowicz, Warszawa 1970 : [recenzja] Zbigniew Landau Jan Ciałowicz (aut. dzieła rec.) s. 186-189
"Bank Emisyjny w Polsce 1939-1945", F. Skalniak ; przedm. opatrzył Witold Krzyżanowski, Warszawa 1966 : [recenzja] Zbigniew Landau Witold Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) F. Skalniak (aut. dzieła rec.) s. 186-188
"Polska-Francja 1926-1932", Zdzisław Wroniak, Poznań 1971 : [recenzja] Zbigniew Landau Zdzisław Wroniak (aut. dzieła rec.) s. 205-208
Etapy rozwoju Polski Ludowej Zbigniew Landau s. 211-253
Gospodarka Polski na tle gospodarki światowej 1913-1938 : (uwagi ogólne) Zbigniew Landau s. 253-271
Polityka walutowa rządu polskiego w latach 1936-1939 Zbigniew Landau s. 269-290
Misja Kemmerera Zbigniew Landau s. 270-284, 396-397
"Wojciech Korfanty przed Sądem Marszałkowskim", Zbigniew Landau, Bronisława Skrzeszewska, Katowice 1964 : [recenzja] Andrzej Paczkowski Zbigniew Landau (aut. dzieła rec.) Bronisława Skrzeszewska (aut. dzieła rec.) s. 280-281
Sytuacja przemysłu polskiego w latach kryzysu gospodarczego (1930-1935) Zbigniew Landau s. 289-311
Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej : (uwagi polemiczne) Zbigniew Landau Jerzy Tomaszewski s. 315-322
O zarysie dziejów gospodarczych świata : (na marginesie pracy J. Ciepielewski, I. Kostrowicka, Z. Landau, J. Tomaszewski, Dzieje gospodarcze świata do roku 1980, wyd. IV zm., Warszawa 1985) Jan Kofman J. Ciepielewski (aut. dzieła rec.) I. Kostrowicka (aut. dzieła rec.) Zbigniew Landau (aut. dzieła rec.) Jerzy Tomaszewski (aut. dzieła rec.) s. 353-368
"Finanse samorządu terytorialnego w latach 1918-1939", Aleksander Władysław Zawadzki, Warszawa 1971 : [recenzja] Zbigniew Landau Aleksander Władysław Zawadzki (aut. dzieła rec.) s. 370-373
"Polskie zagraniczne pożyczki państwowe 1918-1926", Zbigniew Landau, Warszawa 1961 : [recenzja] Marian Drozdowski Zbigniew Landau (aut. dzieła rec.) s. 372-376
"Przemysł naftowy w Polsce w okresie międzywojennym", Eugeniusz Dałek, Częstochowa 1976 : [recenzja] Zbigniew Landau Eugeniusz Dałek (aut. dzieła rec.) s. 372-375
"Polityka finansowa PKWN (lipiec - grudzień 1944"", Zbigniew Landau, Warszawa 1965 : [recenzja] A. K. Zbigniew Landau (aut. dzieła rec.) s. 409-410
"Polityka agrarna rządu polskiego w latach 1929-1935", Jerzy Ciepielewski, Warszawa 1968 : [recenzja] Zbigniew Landau Jerzy Ciepielewski (aut. dzieła rec.) s. 432-434
Stan badań nad historią finansów Polski Ludowej (1944-1974) Zbigniew Landau s. 437-453
Bank Handlowy w Warszawie S.A. w latach drugiej wojny światowej Zbigniew Landau Jerzy Tomaszewski s. 441-469
Dwusektorowy układ gospodarki Polski międzywojennej i jego konsekwencje : (na przykładzie lat 1930-35) Zbigniew Landau s. 451-467
Wpływ zamachu majowego na gospodarkę Polski Zbigniew Landau s. 502-519
Badania nad dochodem narodowym II Rzeczypospolitej i ich przydatność do analiz historyczno-gospodarczych Zbigniew Landau s. 529-547
"Zapis historii polskiego ruchu spółdzielczego, cz. II: 1918-1939, makieta", W. Rusiński, Warszawa 1967 : [recenzja] Zbigniew Landau W. Rusiński (aut. dzieła rec.) s. 540-544
"Wokół polityki morskiej Drugiej Rzeczypospolitej. Studia historyczne", Bogdan Dopierała, Poznań 1978 : [recenzja] Zbigniew Landau Bogdan Dopierała (aut. dzieła rec.) s. 568-570
"Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939", Janusz Żarnowski, Warszawa 1973 : [recenzja] Zbigniew Landau Janusz Żarnowski (aut. dzieła rec.) s. 578-581
"Zarys historii gospodarczej Polski, 1918-1939", Zbigniew Landau i Jerzy Tomaszewski, Warszawa 1960 : [recenzja] Andrzej Jezierski Zbigniew Landau (aut. dzieła rec.) Jerzy Tomaszewski (aut. dzieła rec.) s. 591-594
Węzłowe problemy odbudowy przemysłu polskiego po pierwszej wojnie światowej Zbigniew Landau s. 626-643
Czy w Polsce Ludowej dokonano nacjonalizacji banków? Zbigniew Landau s. 700-714
"Rola państwa w gospodarce Polski 1918-1928", T. Grabowski, Warszawa 1967 : [recenzja] Zbigniew Landau T. Grabowski (aut. dzieła rec.) s. 710-714
Spory o ocenę tendencji rozwoju gospodarki polskiej w latach 1918-1939 Zbigniew Landau Jerzy Tomaszewski s. 723-746
Władysław Zawadzki (1885-1939) : ekonomista, polityk, minister skarbu Zbigniew Landau s. 753-772
"Myśl ekonomiczno-polityczna w Polsce okresu międzywojennego", Seweryn Żurawicki, Warszawa 1970 : [recenzja] Zbigniew Landau Seweryn Żurawicki (aut. dzieła rec.) s. 767-771
Pożyczki zagraniczne w polityce Rządu Polskiego : listopad 1920 - grudzień 1923 Zbigniew Landau s. 784-807, 908-909
Odpowiedź recenzenta Zbigniew Landau s. 814-817
"Ustroje pieniężne w Polsce od roku 1917", Zygmunt Karpiński, Warszawa 1968 : [recenzja] Zbigniew Landau Zygmunt Karpiński (aut. dzieła rec.) s. 815-817
"Polityka finansowa Polski przedwrześniowej", K. Ostrowski, Warszawa 1958 : [recenzja] Zbigniew Landau K. Ostrowski (aut. dzieła rec.) s. 816-819