Znaleziono 8 artykułów

Jan Kofman

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Przegląd Gospodarczy" : organ prasowy Lewiatana Jan Kofman s. 35-47
Warszawskie Towarzystwo Kopalń Wegla i Zakładów Hutniczych 1874-1918 : organizacja i ekonomika przedsiębiorstwa Jan Kofman s. 102-119
„Nacjonalizm gospodarczy - szansa czy bariera rozwoju. Przypadek Europy środkowo-wschodniej w okresie międzywojennym”, Jan Kofman, Warszawa 1992; „Economic nationalism in east-central Europe and South America" , red. Henryk Szlajfer, Geneve 1990 : [recenzja] Jacek Kochanowicz Jan Kofman (aut. dzieła rec.) Henryk Szlajfer (aut. dzieła rec.) s. 252-254
Koła wielkoprzemysłowe wobec rządowej polityki deflacji w latach 1930-1935 Jan Kofman s. 339-360
O zarysie dziejów gospodarczych świata : (na marginesie pracy J. Ciepielewski, I. Kostrowicka, Z. Landau, J. Tomaszewski, Dzieje gospodarcze świata do roku 1980, wyd. IV zm., Warszawa 1985) Jan Kofman J. Ciepielewski (aut. dzieła rec.) I. Kostrowicka (aut. dzieła rec.) Zbigniew Landau (aut. dzieła rec.) Jerzy Tomaszewski (aut. dzieła rec.) s. 353-368
„Transformacja i postkomunizm”, Jan Kofman, Wojciech Roszkowski, Warszawa 1999 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Jan Kofman (aut. dzieła rec.) Wojciech Roszkowski (aut. dzieła rec.) s. 581-583
"Lewiatan a podstawowe zagadnienia ekonomiczno-polityczne Drugiej Rzeczypospolitej. Z dziejów ideologii kół wielkokapitalistycznych w Polsce", Jan Kofman, Warszawa 1986 : [recenzja] Wojciech Roszkowski Jan Kofman (aut. dzieła rec.) s. 610-612
Nacjonalizm gospodarczy w Europie środkowo-wschodniej w latach 1918-1939 Jan Kofman s. 723-744