Znaleziono 25 artykułów

Jacek Kochanowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historia gospodarcza Polski przedrozbiorowej - porzucone terytorium? Jacek Kochanowicz Anna Sosnowska s. 7-32
Ucieczka w historię : Ego Lecture na Wydziale Historycznym Central European University 5 VI 2014 r. Jacek Kochanowicz s. 13-33
Bibliografia prac prof. Jacka Kochanowicza (1971–2015) Jacek Kochanowicz Joanna Wawrzyniak s. 77-93
Kliometria a niewolnictwo : (w związku z pracą: Robert William Fogel, Stanley L. Engerman, Time on the Cross, t. 1-2. A Supplement, Boston-Toronto 1974) Jacek Kochanowicz Marcin Kula Stanley L. Engerman (aut. dzieła rec.) Robert William Fogel (aut. dzieła rec.) s. 85-97
Stabilność? Konserwatyzm? Radykalizm? Wokół niedawnych prac o tematyce chłopskiej Jacek Kochanowicz Marcin Kula Stefan Meller s. 107-117
Historia wsi włoskiego południa Jacek Kochanowicz s. 119-125
"Natiolisme économique et industrialisation. L’expérience des pays de l’Est (1789–1939)", Thomas David, Genève 2009 : [recenzja] Jacek Kochanowicz Thomas David (aut. dzieła rec.) s. 198-202
"Capitalism and the Jews", Jerry Z. Muller, Princeton 2010 : [recenzja] Jacek Kochanowicz Jerry Z. Muller (aut. dzieła rec.) s. 227-231
"Wordly Philosopher. The Odyssey of Albert O. Hirschman", Jeremy Adelman, Princeton 2013 : [recenzja] Jacek Kochanowicz Jeremy Adelman (aut. dzieła rec.) s. 251-254
„Nacjonalizm gospodarczy - szansa czy bariera rozwoju. Przypadek Europy środkowo-wschodniej w okresie międzywojennym”, Jan Kofman, Warszawa 1992; „Economic nationalism in east-central Europe and South America" , red. Henryk Szlajfer, Geneve 1990 : [recenzja] Jacek Kochanowicz Jan Kofman (aut. dzieła rec.) Henryk Szlajfer (aut. dzieła rec.) s. 252-254
„Polska polityka pieniężna i walutowa w latach 1924–1936”, Cecylia Leszczyńska, Warszawa 2013 : [recenzja] Jacek Kochanowicz Cecylia Leszczyńska (aut. dzieła rec.) s. 254-256
"Unfinished Utopia. Nowa Huta, Stalinism, and Polish Society, 1949–56", Katherine Lebow, Ithaca – London 2013 : [recenzja] Jacek Kochanowicz Katherine Lebow (aut. dzieła rec.) s. 263-266
"Technology and the making of the Netherlands. The age of contested modernization, 1890–1970", red. J. Schot, A. Rip, H. Lintsen, Cambridge 2010 : [recenzja] Jacek Kochanowicz H. Lintsen (aut. dzieła rec.) A. Rip (aut. dzieła rec.) J. Schot (aut. dzieła rec.) s. 270-273
"Kultura i gospodarka", red. Jacek Kochanowicz, Mirosława Marody, Warszawa 2010 : [recenzja] Elżbieta Kolasińska Jacek Kochanowicz (aut. dzieła rec.) Mirosława Marody (aut. dzieła rec.) s. 272-277
"Villagers and Lords in Eastern Europe, 1300–1800", Markus Cerman, Houndmills (Basingstoke) – New York 2012 : [recenzja] Jacek Kochanowicz Markus Cerman (aut. dzieła rec.) s. 303-306
„Feliks Młynarski, 1884–1972”, Tomasz Głowiński, Wrocław 2012 : [recenzja] Tomasz Głowiński Jacek Kochanowicz s. 315-319
"Les Pyrénées et les Caprates XVe-XXe siècles. Recherches franco-polonaises comparées. Histoire et anthropologie des régions montagneuses et submontagneuses", sous la direction de Celina Bobińska et Joseph Goy, Warszawa-Kraków 1981 : [recenzja] Jacek Kochanowicz Celina Bobińska (aut. dzieła rec.) Joseph Goy (aut. dzieła rec.) s. 363-366
"Causal explanation and model building in history, economics and new economic history", Peter D. McClelland, Ithaca and London 1975 : [recenzja] Jacek Kochanowicz Peter D. McClelland (aut. dzieła rec.) s. 405-408
Nowe prace o niewolnictwie w Amerykach Jacek Kochanowicz Marcin Kula s. 511-521
Homo oeconomicus i historia gospodarcza : (w związku z książką Dauglasa C. Northa, Structure and change in economic history, New York-London 1981) Jacek Kochanowicz Dauglas C. North (aut. dzieła rec.) s. 517-526
„Latifondo. Economia morale e vita materiale in una periferia dell'Ottocento”, Marta Petrusewicz, Venezia 1989 : [recenzja] Jacek Kochanowicz Marta Petrusewicz (aut. dzieła rec.) s. 580-584
Rewolucje burżuazyjne Daniel Grinberg Jacek Kochanowicz Stefan Meller Jan Baszkiewicz (aut. dzieła rec.) Miroslav Hroch (aut. dzieła rec.) s. 739-748
Feudalizm, kapitalizm, zacofania Jacek Kochanowicz Marcin Kula Marcello Carmagnani (aut. dzieła rec.) Immanuel Wallerstein (aut. dzieła rec.) s. 743-747
"Il Banco di Napoli", Luigi de Rosa, Napoli 1976 : [recenzja] Jacek Kochanowicz Luigi de Rosa (aut. dzieła rec.) s. 762-764
Z problematyki historii gospodarczej Europy : ("The Journal of European Economic History", published by Banco di Roma, numery od 2, 1974 do 1, 19780 Jacek Kochanowicz s. 793-799