Znaleziono 14 artykułów

Stefan Meller

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stabilność? Konserwatyzm? Radykalizm? Wokół niedawnych prac o tematyce chłopskiej Jacek Kochanowicz Marcin Kula Stefan Meller s. 107-117
W związku z listem ks. Bolesława Micewskiego CR Stefan Meller s. 127-128
"Polska inspiracja prasowa w Holandii i Niemczech w czasach Stanisława Augusta", Jerzy Łojek, Warszawa 1969 : [recenzja] Stefan Meller Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 135-142
"At spes non facta, hope and co. 1770-1815. Merchant bankers and diplomats at work", Marten Gebertus Buist, Den Haag 1974 : [recenzja] Stefan Meller Marten Gebertus Buist (aut. dzieła rec.) s. 303-307
"Polish politics and national reform, 1775-1788", Daniel Stone, East European Quarterly, New York 1976 : [recenzja] Stefan Meller Daniel Stone (aut. dzieła rec.) s. 355-356
"Rewolucja francuska 1789-1794. Społeczeństwo obywatelskie", Jan Baszkiewicz, Stefan Meller, Warszawa 1983 : [recenzja] Małgorzata Karpińska Jan Baszkiewicz (aut. dzieła rec.) Stefan Meller (aut. dzieła rec.) s. 372-373
"Rewolucja w dolinie Loary. Miasto Chinon 1788-1798", Stefan Meller, Warszawa 1987 : [recenzja] Piotr Ugniewski Stefan Meller (aut. dzieła rec.) s. 379-380
O sprawie pobytu Józefa Piłsudskiego w Paryżu (1921 r.) : na marginesie artykułu Stefana Mellera Jerzy M. Roszkowski Stefan Meller (aut. dzieła rec.) s. 473-478, 513
Zmiana za wszelką cenę. Bogdan Jański - pierwszy polski saint-simonista Stefan Meller s. 487-493
"Dyplomacja pruska w przeddzień drugiego rozbioru Polski. (Ostatni rok Sejmu Czteroletniego w świetle raportów dyplomatycznych posła pruskiego Hieronima Lucchesiniego)", Henryk Kocój, Kraków 1973 : [recenzja] Stefan Meller Henryk Kocój (aut. dzieła rec.) s. 503-505
Naczelnik Państwa pod nadzorem francuskiej policji. Józef Piłsudski w Paryżu w 1921 r. Stefan Meller s. 511-517, 596
"Kamil Desmoulins", Stefan Meller, Warszawa 1982 : [recenzja] Małgorzata Żbikowska Stefan Meller (aut. dzieła rec.) s. 595
"Pamiętniki", Stephanie-Felicité de Genlis, przeł. Wojciech Gilewski, wstęp napisał Stefan Meller, przypisami opatrzył Marian Leon Kalinowska, Warszawa 1985 : [recenzja] Małgorzata Karpińska Stephanie-Felicité de Genlis (aut. dzieła rec.) Wojciech Gilewski (aut. dzieła rec.) Marian Leon Kalinowska (aut. dzieła rec.) Stefan Meller (aut. dzieła rec.) s. 634-635
Rewolucje burżuazyjne Daniel Grinberg Jacek Kochanowicz Stefan Meller Jan Baszkiewicz (aut. dzieła rec.) Miroslav Hroch (aut. dzieła rec.) s. 739-748