Znaleziono 60 artykułów

Jerzy Łojek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Gazeta Grodzieńska" 1776-1783 Jerzy Łojek s. 5-44
Ze studiów nad czytelnictwem prasy w Polsce w końcu XVIII wieku (1780-1793) Jerzy Łojek s. 5-31
Z zagadnienień przedsiębiorstwa prasowego w Królestwie Kongresowym : losy inicjatyw wydawniczych Jerzy Łojek s. 5-23
Statystyka prasy polskiej okresu 1661-1831 Jerzy Łojek s. 5-22
Polityczna rola prasy polskiej 1661-1831 Jerzy Łojek s. 7-13
Likwidacja monopolu prasowego Tadeusza Włodka (1796) Jerzy Łojek s. 10-30
Don Kichot XVIII-wiecznej prasy polskiej (Stefan Łuskina) Jerzy Łojek s. 17-25
Czasopisma polskie w języku francuskim w XVIII wieku Jerzy Łojek s. 17-25
1960-1980 : badania nad prasą polską okresu 1661-1864 Jerzy Łojek s. 19-26
Lesznowscy Jerzy Łojek s. 26-34
Libertyńska literatura francuska w XVIII w. Jerzy Łojek s. 27-41
Pracownia Historii Czasopiśmiennictwa w IBL Jerzy Myśliński Eugeniusz Rudziński Jerzy Łojek s. 31-37
Prasa i opinia publiczna Warszawy przed powstaniem listopadowym (lipiec-listopad 1830) Jerzy Łojek s. 34-62
Sprawozdania z podróży naukowych Jerzy Łojek s. 43-44
Sprawozdania z podróży naukowych Zbigniew Jarosiński Barbara Winklowa Jerzy Łojek s. 56-58
Poglądy na rolę prasy w pierwszych latach Królestwa Kongresowego Jerzy Łojek s. 70-96
Nagość ciała w obyczajowości i kulturze Europy Jerzy Łojek s. 89-105
"Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące XVI-XVIII wieku : bibliografia : tom 1514-1661", Kondrad Zawadzki, Wrocław 1977 : [recenzja] Jerzy Łojek Konrad Zawadzki (aut. dzieła rec.) s. 99-101
"Zarys historii prasy polskiejw latach 1661-1831", Jerzy Łojek, Warszawa 1972 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 125
"Wydawcy i Redaktorzy >>Gazette de Varsovie<< (1791-1793)", Jerzy Łojek, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego", R. 8 (1969) : [recenzja] Zbigniew Goliński Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 133
Prasa w życiu społeczeństwa polskiego w epoce rozbiorów Jerzy Łojek s. 133-144
"Polska inspiracja prasowa w Holandii i Niemczech w czasach Stanisława Augusta", Jerzy Łojek, Warszawa 1969 : [recenzja] Stefan Meller Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 135-142
Memoriał Brunona Kicińskiego w sprawie "Gazety Codziennej Narodowej i Obcej" (1819) Brunon Kiciński s. 139-141
"Bibliografia prasy polskiej, 1661-1831", Jerzy Łojek, Warszawa 1965 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 146-148
"Dzieje prasy polskiej", Jerzy Łojek, Jerzy Myśliński, Wiesław Władyka, Warszawa 1988 : [recenzja] Alina Słomkowska Jerzy Myśliński (aut. dzieła rec.) Wiesław Władyka (aut. dzieła rec.) Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 149-154
"Konstytucja 3 Maja 1791. Statut Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji", oprac. Jerzy Kowecki, przedm. opatrzył Bogusław Leśnodorski, Warszawa 1981; "Konstytucja 3 Maja", oprac. Jerzy Łojek, Lublin 1981; "W 190 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja", Warszawa 1981 : [recenzja] Łukasz Kądziela Jerzy Kowecki (aut. dzieła rec.) Bogusław Leśnodorski (aut. dzieła rec.) Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 162-163
Rewolucja seksualna w wieku osiemnastym Janina Abramowska Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 162-166
Nakłady gazet w Warszawie pod zaborem pruskim (1796-1805) Jerzy Łojek s. 163-166
"Powstanie listopadowe w oczach Rosjan", Władysław Bortnowski, Warszawa 1964 : [recenzja] Jerzy Łojek Władysław Bortnowski (aut. dzieła rec.) s. 166-169
"Potomkowie Szczęsnego. Dzieje fortuny Potockich z Tulczyna 1799-1921", Jerzy Łojek, Lublin 1981 : [recenzja] Zbigniew Anusik Andrzej Stroynowski Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 184-188
O pewnej "polemice historycznej" na temat Stanisława Augusta, Konstytucji i Targowicy Jerzy Łojek s. 187-194
Interesujące źródło niemieckie do dziejów prasy polskiej w końcu XVIII wieku Jerzy Łojek s. 220-229
"The development of the Provincial Newspaper 1700-1760", G. A. Cranfield, Oxford 1962 : [recenzja] Jerzy Łojek G. A. Cranfield (aut. dzieła rec.) s. 271-278
"Czasopisma polskie w języku francuskim w XVIII wieku", Jerzy Łojek, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" R.XVIII : [recenzja] Joanna Zawadzka Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 275
"Wokół sporów i polemik", Jerzy Łojek, Lublin 1979 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 275
"La Presse en France : genese et evolution de ses fonctions psycho-sociales", Madeleine Varin d'Ainvelle, Paris 1965 : [recenzja] Jerzy Łojek Madeleine Varin d'Ainvelle (aut. dzieła rec.) s. 281-283
"<The Gazetteer> 1735-1797 : A study in the Eighteenth-Century English Newspaper", Robert L. Haig, Carbondale 1960 : [recenzja] Jerzy Łojek Robert L. Haig (aut. dzieła rec.) s. 294-298
"Studia nad prasą i opinią publiczną w Królestwie Polskim 1815-1830", Jerzy Łojek, Warszawa 1966 : [recenzja] Jerzy Skowronek Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 306-317
Stanisław August, Konstytucja i Targowica Zofia Zielińska Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 317-336
"Ze studiów nad czytelnictwem prasy w Polsce w końcu XVIII wieku (1780-1793)", Jerzy Łojek, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego", T. II, 1963, s. 5-31 : [recenzja] Irena Zaporowska Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 330-333
"Raport z dostrzeżeń cenzury" z roku 1823 s. 357-364
"Prasa staropolska na tle rozwoju prasy w Europie 1513-1729", Jan Lankau, Kraków 1960 : [recenzja] Jerzy Łojek Jan Lankau (aut. dzieła rec.) s. 366-369
[Obawiam się, niestety] Jerzy Łojek s. 368
"The Beginnings of the English Newspaper 1620-1660", Joseph Frank, Cambridge 1961 : [recenzja] Jerzy Łojek Joseph Frank (aut. dzieła rec.) s. 370-375
"Monopol prasowy Stefana Łuskiny w Koronie w latach 1773-1793", Józef Szczepaniec, "Ze skarbca kultury", z. 13, 1961 : [recenzja] Jerzy Łojek Józef Szczepaniec (aut. dzieła rec.) s. 370-373
"Opinia polska wobec rewolucji amerykańskiej w XVIII wieku", Zofia Libiszowska, Łódź 1962 : [recenzja] Jerzy Łojek Zofia Libiszowska (aut. dzieła rec.) s. 375-377
"Opinia publiczna a geneza Powstania Listopadowego", Jerzy Łojek, Warszawa 1982 : [recenzja] Małgorzata Masalska Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 397
"Historia prasy polskiej t. 1-2", pod red. J. Łojka, Warszawa 1976 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 399-405
"Opinia publiczna a geneza Powstania Listopadowego", Jerzy Łojek, Warszawa 1982 : [recenzja] Małgorzata Żbikowska Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 415-416
"Pamiętnik dowódcy rakietników konnych", Józef Jaszowski ; przedm. poprzedził Jerzy Łojek, Warszawa 1968 : [recenzja] Mieczysław Chojnacki Józef Jaszowski (aut. dzieła rec.) Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 418-421
"Prasa polska w latach 1918-1939", Andrzej Paczkowski, "Historia prasy polskiej", red. Jerzy Łojek, Warszawa 1980 : [recenzja] Wiesław Władyka Andrzej Paczkowski (aut. dzieła rec.) Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 440
Wydawcy i redaktorzy "Gazette de Varsovie" (1791-1793) Jerzy Łojek s. 453-476
"Misja Debolego w Petersburgu w latach 1787-1792", Jerzy Łojek, Wrocław 1962 : [recenzja] Jerzy Michalski Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 512-522
W związku z wypowiedzią J. Michalskiego i E. Rostworowskiego Jerzy Łojek s. 513-515
Materiały do historii polskiej służby zagranicznej w latach 1788-1795 Jerzy Łojek s. 520-530
"Dziennikarze i prasa w Warszawie w XVIII wieku", Jerzy Łojek, Warszawa 1960, Książka i Wiedza, s. 204 : [recenzja] Jerzy Szczepaniec Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 531-536
"Pod władzą księcia Repnina : ułamki pamiętników i dzienników historycznych (1764-1768)", Stanisław Lubomirski ; oprac. i wstępem poprzedził Jerzy Łojek, Warszawa 1971 : [recenzja] Jerzy Michalski Stanisław Lubomirski (aut. dzieła rec.) Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 541-546
"Szanse powstania listopadowego", Jerzy Łojek, Warszawa 1966 : [recenzja] Władysław Zajewski Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 554-559
"Les journaux polonais d'expression française au Siècle des Lumières", Jerzy Łojek, Wrocław [etc.] 1980 : [recenzja] Łukasz Kądziela Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 589-590
"Katalog gazet pisanych z XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich", Armela Bułówna, Wrocław 1969 : [recenzja] Jerzy Łojek Armela Bułówna (aut. dzieła rec.) s. 595-600