Znaleziono 6 artykułów

Józef Szczepaniec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Metryka wydawnicza "Monitora" z 1763 roku Józef Szczepaniec s. 185-189
"Próby założenia drukarni hebrajskiej w Warszawie w latach 1776-1794", Józef Szczepaniec, "Rocznik Warszawski" R.XVI (1981) : [recenzja] Aniela Piorunowa Józef Szczepaniec (aut. dzieła rec.) s. 272
">>Co to jest być prawdziwym patriotą?<< - jakobińska broszura z 1794 r. Zagadnienia autorstwa i tekstu", Józef Szczepaniec, "Ze skarbca Kultury", z. 24 (1973) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Józef Szczepaniec (aut. dzieła rec.) s. 283
"Katalog gazet pisanych z XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich", Armela Bułówna, wstęp napisali Armela Bułówna i Jóżef Szczepaniec, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Biblioteka Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk, ss. 478, 2 nlb. + 16 wklejek ilustr. oraz errata na wklejce : [recenzja] Józef Dużyk Armela Bułówna (aut. dzieła rec.) Józef Szczepaniec (aut. dzieła rec.) s. 312-315
"Udział drukarni Bertutowiców w akcji wydawniczej >>Merkuriusza Polskiego<< z 1661 r.", Józef Szczepaniec, "Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich", T. 9 (1974) : [recenzja] Marian Płachecki Józef Szczepaniec (aut. dzieła rec.) s. 337
"Monopol prasowy Stefana Łuskiny w Koronie w latach 1773-1793", Józef Szczepaniec, "Ze skarbca kultury", z. 13, 1961 : [recenzja] Jerzy Łojek Józef Szczepaniec (aut. dzieła rec.) s. 370-373