Znaleziono 11 artykułów

Konrad Zawadzki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polonica prasowe XVI-XVIII w. w Herzog August Bibliothek Konrad Zawadzki s. 5-34
Rok 1683 w europejskiej prasie ulotnej Konrad Zawadzki s. 5-20
"Awizy Krakowskie" i "Gazety z Warszawy" : dwie gazety seryjne z przełomu XVII i XVIII w. Konrad Zawadzki s. 5-18
Szesnastowieczne gazety ulotne polskie i Polski dotyczące Konrad Zawadzki s. 5-37
"Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące XVI-XVIII wieku : bibliografia : tom 1514-1661", Kondrad Zawadzki, Wrocław 1977 : [recenzja] Jerzy Łojek Konrad Zawadzki (aut. dzieła rec.) s. 99-101
"Szesnastowieczne gazety ulotne polskie i Polski dotyczące", Konrad Zawadzki, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego" T. XI (1972) : [recenzja] Andrzej Notkowski Konrad Zawadzki (aut. dzieła rec.) s. 127
Szesnastowieczne gazety ulotne polskie i Polski dotyczące : rys historyczny Konrad Zawadzki s. 165-221
"Szesnastowieczne gazety ulotne polskie i Polski dotyczące. Rys historyczny", Konrad Zawadzki, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego" T. 11 (1972) : [recenzja] Andrzej Notkowski Konrad Zawadzki (aut. dzieła rec.) s. 176
"Warszawskie gazety ulotne XVI i XVII wieku", Konrad Zawadzki, "Rocznik Warszawski" t.XIV (1976) : [recenzja] Małgorzata Masalska Konrad Zawadzki (aut. dzieła rec.) s. 212
"Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące XVI-XVIII wieku. Bibliografia", T. 1 "1514- 1661", T. 2. "1662 - 1728", Konrad Zawadzki, Wrocław 1977 - 1984 : [recenzja] Władysław Myk Konrad Zawadzki (aut. dzieła rec.) s. 289-292
"Wiadomości Cudzoziemskie Ekstraordynaryjne z Poczty Cesarskiej" (1686-1689) Konrad Zawadzki s. 355-376