Znaleziono 76 artykułów

Andrzej Notkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Państwowa polityka prasowa Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939 : centralne ośrodki dyspozycji (resorty ministerialne : Biuro Propagandy Wewnętrznej) Andrzej Notkowski s. 5-34
Prasa Polskiej Partii Socjalistycznej 1918-1939 : przegląd wydawnictw terenowych. Cz. 2 Andrzej Notkowski s. 5-49
Prasa lubelska na tle czasopiśmiennictwa polskiego Drugiej Rzeczypospolitej Andrzej Notkowski s. 5-51
Streszczenia prac doktorskich Zbigniew Andres Antoni Baczewski Zbigniew Bąk Czesława Glensk Stanisław Gębala Janina Hajduk-Nijakowska Wojciech Jekiel Waldemar Klemm Barbara Kryda Janusz Kryszak Andrzej Mencwel Ewa Nawrocka Andrzej Notkowski Gustaw Ostasz Tadeusz Patrzałek Jerzy Pluta Irena Sikora Elżbieta Spławińska Krystyna Turo Wacław Walecki Anna Wiech Bogdan Śmigielski s. 12-80
Problemy metodologiczne badań nad historią prasy Andrzej Notkowski s. 21-26
Prasa Polskiej Partii Socjalistycznej 1918-1939 : przegląd wydawnictw terenowych. Cz. 1 Andrzej Notkowski s. 29-75
Prasa Polskiej Partii Socjalistycznej 1918-1939. Przegląd wydawnictw warszawskich. Część II Andrzej Notkowski s. 45-81
Prasa Polskiej Partii Socjalistycznej 1918-1939. Przegląd wydawnictw warszawskich. Część I Andrzej Notkowski s. 57-87
Nad Wisłą, Renem i Sekwaną (Jan Brejski) Andrzej Notkowski s. 57-66
Państwowa polityka prasowa Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939) Andrzej Notkowski s. 65-87
Zawrotna kariera prowincjonalnego młodzieńca (Alfred Ksycki) Andrzej Notkowski s. 67-75
Hetman ludu czy sprzedajny wydawca ? : (Wiktor Kulerski) Andrzej Notkowski s. 76-88
Środowisko prasowe Królestwa Polskiego w opinii władz carskich : dokument Warszawskiego Komitetu Cenzury z 1870 r. s. 85-97
Okoliczności powstawania czasopism jako przedmiot krytyki źródła prasowego : (na przykładzie okresu Drugiej Rzeczypospolitej) Andrzej Notkowski s. 101-108
"Badanie masowego komunikowania", Jerzy Mikułowski-Pomorski, Warszawa 1980 : [recenzja] Andrzej Notkowski Jerzy Mikułowski-Pomorski (aut. dzieła rec.) s. 101-105
Państwowa polityka prasowa Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939 : centralne ośrodki dyspozycji (premier, Rada Ministrów, Polska Agencja Telegraficzna) Andrzej Notkowski s. 103-125
"Życie kulturalno-literackie Grudziądza w latach 1918-1939", Eugenia Sławińska, Gdańsk 1980 : [recenzja] Andrzej Notkowski Eugenia Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 106-109
"Myśl polityczna Mieczysława Niedziałkowskiego : (1893-1940)", Michał Śliwa, Warszawa 1980 : [recenzja] Andrzej Notkowski Michał Śliwa (aut. dzieła rec.) s. 109-112
"Prasa i sport : wydawnictwo z okazji 100-lecia prasy sportowej 1881-1981", Bogdan Tuszyński, Warszawa 1981 : [recenzja] Andrzej Notkowski Bogdan Tuszyński (aut. dzieła rec.) s. 111-114
"Oblicze społeczno-polityczne <Słowa Pomorskiego> w latach 1920-1939", Wiktor Pepliński, Gdańsk 1978 : [recenzja] Andrzej Notkowski Wiktor Pepliński (aut. dzieła rec.) s. 115-118
"Prasa pomorska w Drugiej Rzeczypospolitej 1920-1939 : system funkcjonowania i oblicze społeczno-polityczne prasy polskiej", Wiktor Pepliński, Gdańsk 1987 : [recenzja] Andrzej Notkowski Wiktor Pepliński (aut. dzieła rec.) s. 116-123
"Polska prasa prowincjonalna Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939)", Andrzej Notkowski, Warszawa ; Łódź 1982 : [recenzja] Wiktor Pepliński Andrzej Notkowski (aut. dzieła rec.) s. 118-120
"Prasa Kielecczyzny : tradycje i współczesność", Mieczysław Adamczyk, Warszawa 1987 : [recenzja] Andrzej Notkowski Mieczysław Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 125-138
"Szesnastowieczne gazety ulotne polskie i Polski dotyczące", Konrad Zawadzki, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego" T. XI (1972) : [recenzja] Andrzej Notkowski Konrad Zawadzki (aut. dzieła rec.) s. 127
"Bibliografia zawartości czasopisma społeczno-kulturalnego " Pięć Rzek" za lata 1957-1968", Mieczysław Bartniczak, Ciechanów-Ostrów Mazowiecka 1969 : [recenzja] Andrzej Notkowski Mieczysław Bartniczak (aut. dzieła rec.) s. 129-130
"Prasa w systemie propagandy rządowej w Polsce 1926-1939 : studium techniki władzy", Andrzej Notkowski, Warszawa ; Łódź 1987 : [recenzja] Wiktor Pepliński Andrzej Notkowski (aut. dzieła rec.) s. 131-133
"Prasa polska na Śląsku Opolskim 1922-1939", Leonard Smołka, Warszawa ; Wrocław 1976 : [recenzja] Andrzej Notkowski Leonard Smołka (aut. dzieła rec.) s. 131-136
"Historia prasy polskiej", Pod red. J. łojka, /T.2 Andrzej Notkowski s. 134
Prasa warszawska dawniej i dziś : XIV doroczne spotkanie varsavianistów : Zaborów, 20 czerwca 1979 Andrzej Notkowski s. 145-146
Sesja naukowa "Losy książki polskiej w okresie niewoli 1795-1918" : Cedzyna k. Kielc, 12-14 listopada 1985 r Andrzej Notkowski s. 150-151
Państwo-partie-prasa w Drugiej Rzeczypospolitej Andrzej Notkowski Wiesław Władyka s. 165-173
"Z dziejów prasy polskiej na kujawach wschodnich do 1918r. Część II", Andrzej Notkowski, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego" T. X (1971) : [recenzja] Andrzej Notkowski Andrzej Notkowski (aut. dzieła rec.) s. 169
"Tygodnik >>Żołnierz Polski we Włoszech<< w 1919 r.", Józef Skrzypek, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego" T. XI (1972) : [recenzja] Andrzej Notkowski Józef Skrzypek (aut. dzieła rec.) s. 169
"Szesnastowieczne gazety ulotne polskie i Polski dotyczące. Rys historyczny", Konrad Zawadzki, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego" T. 11 (1972) : [recenzja] Andrzej Notkowski Konrad Zawadzki (aut. dzieła rec.) s. 176
"Z dziejów czasopism naukowych w Królestwie Polskim w latach 1864-1885", Zenon Kmiecik, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego", T. 9 (1970), z. 4 : [recenzja] Andrzej Notkowski Zenon Kmiecik (aut. dzieła rec.) s. 180
"Materiały do historii prasy na Litwie w XVIII i XIX w.", Aleksander Śnieżko, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego", T. 11 (1972), z. 4 : [recenzja] Andrzej Notkowski Aleksander Śnieżko (aut. dzieła rec.) s. 182
"Motyl (1828-1831) - warszawskie czasopismo literacko-rozrywkowe", Hanna Tadeusiewicz, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego", T. 11 (1972), z. 3 : [recenzja] Andrzej Notkowski Hanna Tadeusiewicz (aut. dzieła rec.) s. 188
"Prasa Drugiej Rzeczypospolitej / 1918-1939 Andrzej Notkowski Andrzej Paczkowski (aut. dzieła rec.) s. 189
"Wydawnictwo i czasopismo >>Nowiny<< w Opolu w latach 1911-1921", Jerzy Ratajewski, Warszawa 1972 : [recenzja] Andrzej Notkowski Jerzy Ratajewski (aut. dzieła rec.) s. 192
"Dzienniki departamentowe w czasach Księstwa Warszawskiego / 1808-1815 Andrzej Notkowski Marian Kallas (aut. dzieła rec.) s. 198
"Pod znakiem trzech strzał. Prasa Polskiej Partii Socjalistycznej w latach 1918-1939", Andrzej Notkowski, Kraków 1997 : [recenzja] Zofia Sokół Andrzej Notkowski (aut. dzieła rec.) s. 202-206
"Przegląd periodyków fachowych w Królestwie Polskim / 1864-1885 Andrzej Notkowski Zenon Kmiecik (aut. dzieła rec.) s. 208
"Prasa polska w Czechosłowacji w latach 1935-1968. Przegląd bibliograficzny", Jerzy Myśliński, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego", T. 9 (1970), z. 3 : [recenzja] Andrzej Notkowski Jerzy Myśliński (aut. dzieła rec.) s. 212
"Przyczynek do dziejów prasy we Wrocławiu w okresie pionierskim", Jerzy Mizia, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego", T. 10 (1971), z. 4 : [recenzja] Andrzej Notkowski Jerzy Mizia (aut. dzieła rec.) s. 213
"Czasopisma polsko-szwedzkie ", Tadeusz Cieślak, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego" T. 11 (1972), z. 1 : [recenzja] Andrzej Notkowski Tadeusz Cieślak (aut. dzieła rec.) s. 213
"Z dziejów >>Młodego Polaka w Niemczech<< 1930-1939", Kazimierz Bobkowski, "Rocznik Historii Czasopismiennictwa Polskiego", T. 11 (1972), z. 3 : [recenzja] Andrzej Notkowski Kazimierz Bobkowski (aut. dzieła rec.) s. 214
"Okupacyjne lata >>Wiarusa Polskiego<<", Tadeusz Cieślak, "Rocznik Historii Czasopismiennictwa Polskiego", T. 11 (1972), z. 3 : [recenzja] Andrzej Notkowski Tadeusz Cieślak (aut. dzieła rec.) s. 214
"Prasa Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939", Andrzej Paczkowski, Warszawa 1972 : [recenzja] Andrzej Notkowski Andrzej Paczkowski (aut. dzieła rec.) s. 215
"Prasa w języku polskim na białorusi Radzieckiej 1921-1941. / Charakterystyka bibliograficzna i przegląd zawartości. Andrzej Notkowski Jerzy Myśliński (aut. dzieła rec.) s. 215
"Prasa krakowska po wyzwoleniu miasta w r. 1945 (styczeń-maj)", Halina Zawrzykraj, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego", T. 9 (1970), z. 4 : [recenzja] Andrzej Notkowski Halina Zawrzykraj (aut. dzieła rec.) s. 216
"Działalnośc propagandowo-prasowa KPP i PPR w Ostrowcu Świętokrzyskim", Alina Słomkowska, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego" T. X (1971) : [recenzja] Andrzej Notkowski Alina Słomkowska (aut. dzieła rec.) s. 217
"Żołnierz i lud" - "/głos Żołnierza" / II 1919- I 1920 Andrzej Notkowski Jan Pytel (aut. dzieła rec.) s. 222
"Z dziejów prasy polskiej na Kujawach wschodnich do 1918 r. Część I", Andrzej Notkowski, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego" T.X (1971) : [recenzja] Andrzej Notkowski Andrzej Notkowski (aut. dzieła rec.) s. 222
"Głos Więźnia" - gazeta socjalistyczna w Cytadeli Warszawskiej", Ewa Notkowska, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego" T.X (1971) : [recenzja] Andrzej Notkowski Ewa Notkowska (aut. dzieła rec.) s. 232
"Konwencja berneńska a kształtowanie się przepisów o przedruku prasowym w polskim prawie autorskim. / Część I. 1918-1939 Andrzej Notkowski Bogdan Michalski (aut. dzieła rec.) s. 232
"Rozwój drukarstwa prasowego i układu graficznego prasy polskiej do roku 1939", Bartłomiej Golka, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego" T.X (1971) : [recenzja] Andrzej Notkowski Bartłomiej Golka (aut. dzieła rec.) s. 234
"Z dziejów prasy Powstania Warszawskiego / "Jawnutka" i "Dziennik Dziecięcy" Andrzej Notkowski Bolesław Faron (aut. dzieła rec.) s. 234
"Wydawnictwo i czasopismo "Katolik Trzyrazowy" na Śląsku Oppolskim w latach 1932-1939. Szkic monograficzny", Jerzy Ratajewski, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego" T.X (1971) : [recenzja] Andrzej Notkowski Jerzy Ratajewski (aut. dzieła rec.) s. 236
"Żołnierz Polski" XII 1918- IV 1919", Jan Pytel, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego" T.X (1971) : [recenzja] Andrzej Notkowski Jan Pytel (aut. dzieła rec.) s. 238
"Pismo polskich robotników w Westfalii >>Wiarus Polski<< (1890-1923)", Tadeusz Cieślak, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego", T. 11 (1972), z. 2 : [recenzja] Andrzej Notkowski Tadeusz Cieślak (aut. dzieła rec.) s. 246
"Prasa w systemie propagandy rządowej w Polsce (1926-1939). Studium techniki władzy", Andrzej Notkowski, Warszawa-Łódź 1987 : [recenzja] Marek Tobera Andrzej Notkowski (aut. dzieła rec.) s. 247
"Prasa żydowska w Polsce XIX i połowy XX wieku (do końca drugiej wojny światowej)", Marian Fuks, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego" T. 12 (1973) : [recenzja] Andrzej Notkowski Marian Fuks (aut. dzieła rec.) s. 254
"Redaktor i czytelnicy >>Gazety Świątecznej<< (1881-1908)", Zenon Kmiecik, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego" T. 12 (1973), z. 1 : [recenzja] Andrzej Notkowski Zenon Kmiecik (aut. dzieła rec.) s. 258
"Życie wsród wielu", Stanisław Lam, przygotował do druku Andrzej Lam, Warszawa 1968 : [recenzja] Andrzej Notkowski Stanisław Lam (aut. dzieła rec.) Andrzej Lam (aut. dzieła rec.) s. 302-305
Z dziejów prasy polskiej na Kujawach wschodnich do 1918 r. : część I Andrzej Notkowski s. 303-332
"Prasa lubelska na tle czasopiśmiennictwa polskiego Drugiej Rzeczypospolitej", Andrzej Notkowski, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 4 (1983) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Andrzej Notkowski (aut. dzieła rec.) s. 312
Materiały o stanie zatrudnienia w wydawnictwach prasowych w Polsce : ankieta organizacyjna Polskiego Związku Wydawców Dzienników i Czasopism z 22 kwietnia 1939 r. s. 385-399
"Byłem przy tym...Wspomnienia 1914-1939", Leopold Marschak, Warszawa 1973 : [recenzja] Andrzej Notkowski Leopold Marschak (aut. dzieła rec.) s. 391-395
Z dziejów prasy polskiej na Kujawach wschodnich do 1918 r. : część II Andrzej Notkowski s. 435-464
"Prasa warszawska (1918-1939)", Zbigniew Mitzner, [w:] "Warszawa II Rzeczypospolitej 1918-1939", t. 1, Warszawa 1968 : [recenzja] Andrzej Notkowski Zbigniew Mitzner (aut. dzieła rec.) s. 468-474
Rozwój ilościowy polskiej prasy prowincjonalnej w okresie Drugiej Rzeczypospolitej : charakterystyka statystyczna Andrzej Notkowski s. 493-545
"Czasopiśmiennictwo morskie II Rzeczypospolitej", Zbigniew Machaliński, Gdańsk 1969 : [recenzja] Andrzej Notkowski Zbigniew Machaliński (aut. dzieła rec.) s. 532-535
Z problemów narodzin socjalizmu polskiego : (na marginesie książki I. S. Jażborowskaja, N. I. Bucharin, U istokow polskogo socjalisticzeskogo dwiżenija, Moskwa 1976) Andrzej Notkowski N. I. Bucharin (aut. dzieła rec.) I. S. Jażborowska (aut. dzieła rec.) s. 545-556
Pamiętnik dziennikarza prowincjonalnego (fragmenty) Roman Ściślak s. 547-575
"Współczesna prasa zagraniczna (sylwetki wybranych tytułów)", Henryk Kurta, Lucjan Meissner, Warszawa 1969 : [recenzja] Andrzej Notkowski Henryk Kurta (aut. dzieła rec.) Lucjan Meissner (aut. dzieła rec.) s. 607-613
O działalności wydawniczej Żydów warszawskich w XIX i XX wieku : (na marginesie książki Mariana Fuksa, Prasa żydowska w Warszawie 1823-1939, Warszawa 1979) Andrzej Notkowski M. Fuks (aut. dzieła rec.) s. 723-746