Znaleziono 20 artykułów

Wacław Walecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Zbigniew Andres Antoni Baczewski Zbigniew Bąk Czesława Glensk Stanisław Gębala Janina Hajduk-Nijakowska Wojciech Jekiel Waldemar Klemm Barbara Kryda Janusz Kryszak Andrzej Mencwel Ewa Nawrocka Andrzej Notkowski Gustaw Ostasz Tadeusz Patrzałek Jerzy Pluta Irena Sikora Elżbieta Spławińska Krystyna Turo Wacław Walecki Anna Wiech Bogdan Śmigielski s. 12-80
O "Biblii brzeskiej" – bloczek rocznicowy drugi Wacław Walecki s. 22-23
"Biblia brzeska" a Europa z perspektywy Mikołaja Radziwiłła „Czarnego” działań o charakterze public relations Wacław Walecki s. 24-35
Wprowadzenie : czterysta pięćdziesiąte „urodziny” Biblii Brzeskiej – i co dalej? Wacław Walecki s. 32-35
    Zacytuj
  • Udostępnij
Fac simile!, czyli zrób tak samo! Wacław Walecki s. 50-61
"Z dziejów osiemnastowiecznej walki o język polski", Wacław Walecki, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1975) : [recenzja] Marian Płachecki Wacław Walecki (aut. dzieła rec.) s. 133
"Motyw Zuzanny i starców w literaturze staropolskiej", Wacław Walecki, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN", R. 10 (1972) : [recenzja] Elżbieta Sarnowska-Temeriusz Wacław Walecki (aut. dzieła rec.) s. 178
"Wespazjan Kochowski wobec tradycji czarnoleskiej", Wacław Walecki, "Zeszyty Naukowe UJ. T.CCCCXLII. Prace Historycznoliterackie" z.35, Kraków 1976 : [recenzja] Joanna Żebrowska Wacław Walecki (aut. dzieła rec.) s. 191
"O Kochanowskim i Krasickim. Kilka uwag z dziejów literackich powiązań", Wacław Walecki, "Ruch Literacki" nr 5 (1975) : [recenzja] Łucja Ginko Wacław Walecki (aut. dzieła rec.) s. 195
"[Francisci Mymeri] Dictionarium trium linguarum"; "Dictionarius Ioannis Murmellii variarum rerum", oprac. językoznawcze Włodzimierz Gruszczyński, oprac. polonistyczne Wacław Walecki, Kraków 1997 : [recenzja] Przemysław Nowak Wlodzimierz Gruszczyński (aut. dzieła rec.) Wacław Walecki (aut. dzieła rec.) s. 204-205
"Poetyka i sztuka słowa", Edward Stankiewicz, przeł. T. Kunz, red. nauk. Ryszard Nycz, Wacław Walecki, indeks nazwisk oprac. Beata Zająz, Kraków 1996 : [recenzja] Grzegorz Grochowski T. Kunz (aut. dzieła rec.) Ryszard Nycz (aut. dzieła rec.) Edward Stankiewicz (aut. dzieła rec.) Wacław Walecki (aut. dzieła rec.) Beata Zając (aut. dzieła rec.) s. 215-222
"Jan Kochanowski w >>szkole<< pseudoklasyków", Wacław Walecki, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej" XIII (1975) : [recenzja] Małgorzata Masalska Wacław Walecki (aut. dzieła rec.) s. 227
"Twórczość łacińska Jana Kochanowskiego", Wacław Walecki, Wrocław 1978 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Wacław Walecki (aut. dzieła rec.) s. 244
"O znaczeniu Jana Kochanowskiego w czasach oświecenia. (Wprowadzenie do problemu)", Wacław Walecki, "Ruch Literacki" nr 2 (1974) : [recenzja] Izabela Jarosińska Wacław Walecki (aut. dzieła rec.) s. 245
"Literackie portrety Jana Kochanowskiego w twórczości pseudoklasyków i preromantyków", Wacław Walecki, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie", z. 29 (1974) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Wacław Walecki (aut. dzieła rec.) s. 287
"Utwory Jana Kochanowskiego na scenach polskich w latach 1980-1984 (w świetle materiałów rzeczowo-liczbowych)", Wacław Walecki, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie" T.24 (1987) : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Wacław Walecki (aut. dzieła rec.) s. 289
Kultura umysłowo-literacka Krakowa i Małopolski w dobie Renesansu Wacław Walecki s. 291-293
"Staropolskie tradycje historycznoliterackie w dobie Oświecenia (1. >>Sztuka rymotwórcza P.k. Dmochowskiego<<)", Wacław Walecki, "Zeszyty Naukowe UJ" DXXVI. Prace Historycznoliterackie z.37, Kraków 1979 : [recenzja] Małgorzata Szejna Wacław Walecki (aut. dzieła rec.) s. 321
"Jan Kochanowski w literaturze i kulturze polskiej doby Oświecenia", Wacław Walecki, Wrocław 1979 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Wacław Walecki (aut. dzieła rec.) s. 349
"Z nieznanych niemieckich tłumaczeń staropolszczyzny", Wacław Walecki, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie" T.22 (1985) : [recenzja] Anna Bujnowska Wacław Walecki (aut. dzieła rec.) s. 356