Znaleziono 4 artykuły

Edward Stankiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poetyka i sztuka słowa Edward Stankiewicz Tadeusz Sławek (tłum.) Janina Żukower-Narbuntowicz (tłum.) s. 85-103
O synkretyzmie form w "Konradzie Wallenrodzie" Edward Stankiewicz Izabela Kalinowska-Blackwood (tłum.) s. 127-137
Styl i język "Żywota człowieka poczciwego" Edward Stankiewicz Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 151-162
"Poetyka i sztuka słowa", Edward Stankiewicz, przeł. T. Kunz, red. nauk. Ryszard Nycz, Wacław Walecki, indeks nazwisk oprac. Beata Zająz, Kraków 1996 : [recenzja] Grzegorz Grochowski T. Kunz (aut. dzieła rec.) Ryszard Nycz (aut. dzieła rec.) Edward Stankiewicz (aut. dzieła rec.) Wacław Walecki (aut. dzieła rec.) Beata Zając (aut. dzieła rec.) s. 215-222