Znaleziono 2 artykuły

Zbigniew Bąk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Zbigniew Andres Antoni Baczewski Zbigniew Bąk Czesława Glensk Stanisław Gębala Janina Hajduk-Nijakowska Wojciech Jekiel Waldemar Klemm Barbara Kryda Janusz Kryszak Andrzej Mencwel Ewa Nawrocka Andrzej Notkowski Gustaw Ostasz Tadeusz Patrzałek Jerzy Pluta Irena Sikora Elżbieta Spławińska Krystyna Turo Wacław Walecki Anna Wiech Bogdan Śmigielski s. 12-80
">>Czerwone tarcze<< Jarosława Iwaszkiewicza a niepokoje kulturowe dwudziestolecia międzywojennego", Zbigniew Bąk, Opole 1973 : [recenzja] Marek Gumkowski Zbigniew Bąk (aut. dzieła rec.) s. 183