Znaleziono 9 artykułów

Janina Hajduk-Nijakowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Folklorystyczny nerw internetu : wspólnotowa przestrzeń emocji i wyobraźni Janina Hajduk-Nijakowska s. 6-18
Streszczenia prac doktorskich Zbigniew Andres Antoni Baczewski Zbigniew Bąk Czesława Glensk Stanisław Gębala Janina Hajduk-Nijakowska Wojciech Jekiel Waldemar Klemm Barbara Kryda Janusz Kryszak Andrzej Mencwel Ewa Nawrocka Andrzej Notkowski Gustaw Ostasz Tadeusz Patrzałek Jerzy Pluta Irena Sikora Elżbieta Spławińska Krystyna Turo Wacław Walecki Anna Wiech Bogdan Śmigielski s. 12-80
Od realności do wirtualności, czyli o sposobach rozumienia lokalności w badaniach kulturowych Janina Hajduk-Nijakowska s. 19-31
"Wybrane zagadnienia socjologicznych badań nad folklorem", Janina Hajduk-Nijakowska, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XV, Opole 1977 : [recenzja] Joanna Żebrowska Janina Hajduk-Nijakowska (aut. dzieła rec.) s. 203
"Temat śpiącego wojska w folklorze polskim. Próba typologii", Janina Hajduk-Nijakowska, Opole 1980 : [recenzja] Rafał Karpiński Janina Hajduk-Nijakowska (aut. dzieła rec.) s. 214-215
"Z badań nad opowieścią wspomnieniową", Janina Hajduk-Nijakowska, "Literatura Ludowa" nr 4 Joanna Łuczyńska Janina Hajduk-Nijakowska (aut. dzieła rec.) s. 216
"Refleksje nad systematyką bajki polskiej Juliana Krzyżanowskiego", Janina Hajduk-Nijakowska, "Literatura Ludowa" nr 3 (1977) : [recenzja] Leszek Hendzel Janina Hajduk-Nijakowska (aut. dzieła rec.) s. 268
Miejsca znaczące w przestrzeni miejskiej : antropologiczna analiza na przykładzie Opola Janina Hajduk-Nijakowska s. 351-362
"Wybrane problemy metodologiczne badań nad współczesnym folklorem", Janina Hajduk-Nijakowska, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Janina Hajduk-Nijakowska (aut. dzieła rec.) s. 371