Znaleziono 4 artykuły

Wojciech Jekiel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Zbigniew Andres Antoni Baczewski Zbigniew Bąk Czesława Glensk Stanisław Gębala Janina Hajduk-Nijakowska Wojciech Jekiel Waldemar Klemm Barbara Kryda Janusz Kryszak Andrzej Mencwel Ewa Nawrocka Andrzej Notkowski Gustaw Ostasz Tadeusz Patrzałek Jerzy Pluta Irena Sikora Elżbieta Spławińska Krystyna Turo Wacław Walecki Anna Wiech Bogdan Śmigielski s. 12-80
O współpracy polskich i włoskich polonistów Wojciech Jekiel s. 53-59
Działalność Instytutu Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UW "Polonicum" Wojciech Jekiel s. 130-135
Cezariusz Rowiński (1934-1994) Wojciech Jekiel s. 175-176