Znaleziono 6 artykułów

Ewa Nawrocka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Zbigniew Andres Antoni Baczewski Zbigniew Bąk Czesława Glensk Stanisław Gębala Janina Hajduk-Nijakowska Wojciech Jekiel Waldemar Klemm Barbara Kryda Janusz Kryszak Andrzej Mencwel Ewa Nawrocka Andrzej Notkowski Gustaw Ostasz Tadeusz Patrzałek Jerzy Pluta Irena Sikora Elżbieta Spławińska Krystyna Turo Wacław Walecki Anna Wiech Bogdan Śmigielski s. 12-80
">>Żywot Józefa<< Mikołąja Reja na scenach polskich", Ewa Nawrocka [w:] "Studia nad Mikołajem Rejem. Twórczość i recepcja. Praca zbiorowa w 400-lecie śmierci Mikołaja Reja, 1569-1969", Gdańsk 1971 : [recenzja] Władysław Korotaj Ewa Nawrocka (aut. dzieła rec.) s. 162
"Sztanioł : powikłane życie Juliusza Słowackiego", Jan Zieliński, Warszawa 2000 : [recenzja] Ewa Nawrocka Jan Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 203-210
Wszyscy jesteśmy przestępcami Ewa Nawrocka s. 257-263
Literackie reprezentacje doświadczenia Ewa Nawrocka s. 295-299
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Z dziejów teatru w Stanisławowie (na podstawie materiałów i wspomnień Mieczysława Nawrockiego 10 IV 1900-4 V 1948)", Ewa Nawrocka, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiarum. Artium et Librorum. 8 ", Łódź 1987 : [recenzja] Maria Prussak Ewa Nawrocka (aut. dzieła rec.) s. 305