Znaleziono 22 artykuły

Barbara Kryda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Zbigniew Andres Antoni Baczewski Zbigniew Bąk Czesława Glensk Stanisław Gębala Janina Hajduk-Nijakowska Wojciech Jekiel Waldemar Klemm Barbara Kryda Janusz Kryszak Andrzej Mencwel Ewa Nawrocka Andrzej Notkowski Gustaw Ostasz Tadeusz Patrzałek Jerzy Pluta Irena Sikora Elżbieta Spławińska Krystyna Turo Wacław Walecki Anna Wiech Bogdan Śmigielski s. 12-80
Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Barbara Kryda s. 90-94
Prawdziwa szkoła krytyk się nie boi : przedmiot najtrudniejszy Barbara Kryda s. 119-124
Sprawozdanie Zarządu Głównego z działalności Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza za rok 1990 (od X 1989 do XI 1990) Barbara Kryda s. 126-129
Sprawozdanie z Narady Prezesów Oddziałów Towarzystwa 18 września 1977 r. w Częstochowie Barbara Kryda s. 133-136
Sprawozdanie ze Zjazdu Delegatów Towarzystwa w Łomży, 16 - 17 września 1978 r. Barbara Kryda s. 134-137
Informacja o działalności Zarządu Głównego Towarzystwa w okresie od września 1983 r. do grudnia 1985 r. Barbara Kryda s. 135-139
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w latach 1986-1989 Barbara Kryda s. 137-142
Sylwetki członków honorowych Towarzystwa wybranych 25 X 1986 roku Barbara Kryda s. 139-142
Członkowie honorowi Towarzystwa Barbara Kryda s. 139-140
Sprawozdanie z działalności TLiAM w latach 1990-1992. Barbara Kryda s. 143-147
Sprawozdanie z pracy Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza za lata 1980 - 1985 Barbara Kryda s. 147-159
"Sprawa Jeana Baptiste Dubois : epizod z dziejów polskiej myśli Oświeceniowej", Barbara Kryda, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Zbigniew Goliński Barbara Kryda (aut. dzieła rec.) s. 149
Sprawozdanie z działalności TLiAM za rok 1987 Barbara Kryda s. 150-152
Sprawozdanie z pracy Towarzystwa w okresie od września 1979 do września 1980 Barbara Kryda s. 160-165
Sprawozdanie z pracy Zarządu Głównego i Oddziałów TLiAM Barbara Kryda s. 174-179
Sprawozdanie z pracy i działalności Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w okresie od września 1978 do września 1979 r. Barbara Kryda s. 193-196
Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego od września 1980 do września 1981 r. Barbara Kryda s. 241-243
"Poezja Miłosza wobec perspektywy odbioru szkolnego", Barbara Kryda, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Historycznoliterackie z.61, Kraków 1987 : [recenzja] Anna Bujnowska Barbara Kryda (aut. dzieła rec.) s. 246
Sprawa Jeana Baptiste Dubois : epizod z dziejów polskiej myśli oświeceniowej Barbara Kryda s. 281-307
"Szkolna i literacka działalność Franciszka Bohomolca : u źródeł polskiego klasycyzmu XVIII w.", Barbara Kryda, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979 : [recenzja] Irena Kadulska Barbara Kryda (aut. dzieła rec.) s. 358-362
"Szkolna i literacka działalność Franciszka Bohomolca. U źródeł polskiego klasycyzmu XVIII w.", Barbara Kryda, Wrocław 1979 : [recenzja] Łukasz Kądziela Barbara Kryda (aut. dzieła rec.) s. 800-802